Je li plesna terapija učinkovita u liječenju depresije? Cochrane sustavni pregled dokaza

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Depresija zahvaća 350 milijuna ljudi u svijetu s posljedicama po kvalitetu života, rad, veze i fizičko zdravlje. Lijekovi i terapija razgovorom nisu uvijek prikladni ili dostupni. Plesna terapija koristi pokrete tijela u svrhu istraživanja i izražavanja emocija u skupini ili pojedinačno.Ovo je prvi pregled učinkovitosti plesne terapije u liječenju depresije, koji će poboljšati naše razumijevanje o dokazima iz kliničkih pokusa vezane za liječenje depresije.

Koga bi mogao zanimati ovaj sustavni pregled?

Osobe koje boluju od depresije.

Liječnike opće prakse.

Psihijatre i psihologe.

Terapeute u psihijatriji i psihologiji.

Na koja pitanja ovaj sustavni pregled želi dati odgovore?

Kakva je učinkovitost plesa u odnosu na nikakvo ili standardno liječenje?

Je li učinkovitost plesa bolja od liječenja razgovorom?

Je li učinkovitost terapije plesom bolja od lijekova?

Je li učinkovitost terapije plesom bolja od ostalih tjelesnih oblika liječenja kao što je obično plesanje ili tjelovježba?

Koja je učinkovitost različitih oblika plesne terapije?

Koja su istraživanja uključena u ovaj pregled?

Pretražene su baze podataka o svim objavljenim i neobjavljenim randomiziranim kliničkim studijama o primjeni terapije plesom za depresiju koje su objavljene do listopada 2014. i koje su uključile ispitanike nezavisno od dobi, spola i rasne pripadnosti. Tri studije sa 147 ispitanika su ispunjavale kriterije uključenja, dvije provedene na odraslima (žene i muškarci), te jedna na omladini (samo žene).

Što nam govore dokazi iz sustavnog pregleda?

Malo je studija i dokazi su niske kvalitete te nije moguće zaključivati o učinku plesne terapije u liječenju depresije. NIje bilo moguće usporediti učinak plesa s lijekovima, terapijom razgovora, fizičkim oblicima liječenja ili različitih oblika plesa zbog nedostatka dokaza. Ključni rezultati su:

Nema dokaza za ili protiv učinka plesne terapije u depresiji. Postoje neki dokazi koji ukazuju da je ples učinkovitiji od uobičajene skrbi za odrasle, ali analiza nije pokazala kliničke značajnosti. Terapija plesom je učinkovitija od standardnog liječenja u mladih osoba.

Dokaz iz jedne studije, koji je niske metodološke kvalitete, ukazuje da odustajanje od terapije plesom nije bilo značajno, te nije bilo pouzdanog učinka na kvalitetu života ili samopouzdanje. Znatan pozitivan učinak je uočen u socijalnom funkcioniranju, ali potječe iz jedne studije s niskom metodološkom kvalitetom i nepreciznim rezultatima.

Što bi sljedeće trebalo učiniti?

Daljnja istraživanja bi morala imati visoku metodološku kvalitetu, usporediti terapije plesom s ostalim oblicima liječenja depresije i također uključiti ekonomsku analizu.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information