Glasovni zapis: Mogu li savjeti o načinu života prije začeća pomoći osobama s neplodnošću da lakše začmu?

Cochrane sustavni pregledi ispituju širok raspon intervencija koje pomažu parovima s neplodnošću ili problemima s plodnošću da zatrudne. Oni se obnavljaju kada novi dokazi postanu dostupni ili kada se uvede neka nova metode izrade sustavnog pregleda. Jedan od tih pregleda koji se bavi savjetima o načinu života prije začeća osoba s neplodnošću je prvi put obnovljen u travnju 2021. Zamolili smo glavnu autoricu Tessy Boedt s Odjela za kronične bolesti i metabolizam na katoličkom sveučilištu Leuven u Belgiji da nam kaže nešto o rezultatima do kojih su došli, a dr. sc. Andrija Babić, specijalizant hitne medicine iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko- dalmatinske županije i član hrvatskog Cochrane-a, preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Dobar dan! Ja sam Irena Zakarija-Grković, voditeljica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu. Cochrane sustavni pregledi ispituju širok raspon intervencija koje pomažu parovima s neplodnošću ili problemima s plodnošću da zatrudne. Oni se obnavljaju kada novi dokazi postanu dostupni ili kada se uvede neka nova metode izrade sustavnog pregleda. Jedan od tih pregleda koji se bavi savjetima o načinu života prije začeća osoba s neplodnošću je prvi put obnovljen u travnju 2021. Zamolili smo glavnu autoricu Tessy Boedt s Odjela za kronične bolesti i metabolizam na katoličkom sveučilištu Leuven u Belgiji da nam kaže nešto o rezultatima do kojih su došli, a dr. sc. Andrija Babić, specijalizant hitne medicine iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko- dalmatinske županije i član hrvatskog Cochrane-a, preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

Andrija: Neplodnost pogađa više od 45 milijuna parova diljem svijeta te predstavlja veliki teret za pojedince, obitelji i širu zajednicu.
Neki od čimbenika koji mogu utjecati na plodnost su prekomjerna tjelesna težina ili pretilost, prehrana s visokim udjelom masti/šećera, manjak tjelesne aktivnosti i pušenje. Neplodne parove bi se moglo savjetovati kako bi pokušali poboljšati neke čimbenike načina života. Smjernice o tome koji savjet treba dati i koliko je učinkovit u povećavanju vjerojatnosti neplodnog para da začme zdravo dijete nisu dostupne. Autori su, imajući ovo na umu, izradili ovaj sustavni pregled da bi utvrditi poboljšavaju li savjeti o načinu života prije začeća ishode plodnosti, uključujući živorođenje i pobačaj. Istražili su i utjecaj savjeta na način života parova s neplodnošću.
Pronašli su 7 istraživanja koja su uključila 2130 žena i muškaraca s neplodnošću, ali je samo jedno od istraživanja uključivalo muške partnere. Tri su istraživanja ispitivala savjete o načinu života prije začeća koji su pokrivali više čimbenika, dok su ostala četiri ispitivala savjete o jednom čimbeniku poput prekomjerne težine, pušenja ili konzumacije alkohola. Kvaliteta dostupnih dokaza je općenito bila niska do vrlo niska zbog loših metoda istraživanja te nepreciznosti i nedosljednosti rezultata.
U usporedbi sa standardnom skrbi, savjeti o načinu života prije začeća koji su pokrivali više čimbenika poput prehrane, uzimanja folne kiseline i prestanka pušenja i pijenja alkohola nisu imali učinak na živorođenje. Nijedna studija nije izvijestila o štetnim događajima ili pobačaju. Zbog vrlo niske kvalitete dokaza autori nisu sigurni jesu li savjeti promijenili način života parova.
Gledajući istraživanja koja su ispitivala savjete o jednom čimbeniku, autori nisu sigurni utječu li savjeti o načinu života prije začeća vezani za tjelesnu težinu pretilih neplodnih žena na živorođenje ili štetne događaje i pobačaj. Takvi savjeti bi mogli malo smanjiti indeks tjelesne težine (engl. BMI) takvih žena u usporedbi sa standardnom skrbi. Premalo je dokaza o savjetima vezanima za pijenje alkohola i pušenje da bismo znali je li taj postupak bolji ili gori od standardne skrbi.
Zaključno, dostupni dokazi i njihova kvaliteta su nedostatni za donošenje čvrstih zaključaka o učinku načina života prije začeća na ishode plodnosti ili čimbenike stila života. Autori nažalost nisu u mogućnosti dati jasne smjernice za kliničku praksu. Ovaj obnovljeni sustavni pregled naglašava stalnu potrebu za visokokvalitetnim randomiziranim istraživanjima koja ispituju savjete o načinu života prije začeća te pokrivaju kombinaciju više čimbenika. Izradom takvih istraživanja bi se utvrdila učinkovitost i sigurnost ovih postupaka za žene i muškarace s neplodnošću.

Irena: Ako želite pročitati trenutni obnovu sustavnog pregleda te pratiti daljnje obnove ako se randomizirana istraživanja provedu, ona je dostupna na Internetu. Samo idite na stranicu Cochrane Library.com i pretražite pojam "savjet o načinu života prije začeća" da biste je pronašli.

Preveo: Andrija Babić
Lektorirao: Matko Marušić
Čitali: Irena Zakarija-Grković i Andrija Babić
Snimio: Teo Peričić

Zatvorite transkript