Glasovni zapis: Učinkovitost aliskirena u snižavanju krvnog tlaka

Visoki krvni tlak je kronično stanje povezano s povećanim rizikom od srčanožilnih bolesti i smrti. Tijekom posljednja dva desetljeća Cochrane skupina za hipertenziju izradila je brojne sustavne preglede o načina liječenja hipertenzije, uključujući i onaj o učincima skupine lijekova zvanih inhibitori renina. Pregled je obnovljen u travnju 2017., a glavna autorica Vijaya Musini sa Sveučilišta British Columbia u Vancouveru u Kanadi nam je u ovom glasovnom zapisu ispričala što su pronašli, a Andrija Babić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i član Hrvatskog Cochranea preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Visoki krvni tlak je kronično stanje povezano s povećanim rizikom od srčanožilnih bolesti i smrti. Tijekom posljednja dva desetljeća Cochrane skupina za hipertenziju izradila je brojne sustavne preglede o načina liječenja hipertenzije, uključujući i onaj o učincima skupine lijekova zvanih inhibitori renina. Pregled je obnovljen u travnju 2017., a glavna autorica Vijaya Musini sa Sveučilišta British Columbia u Vancouveru u Kanadi nam je u ovom glasovnom zapisu ispričala što su pronašli, a Andrija Babić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i član Hrvatskog Cochranea preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

Andrija: Bolesnicima s dijagnosticiranom umjerenom do teškom hipertenzijom krvni tlak treba najprije pokušati regulirati promjenom životnog stila i ponašanja. Ako se te mjere pokažu nedovoljnim treba im uvesti antihipertenzivne lijekove. Dostupno je nekoliko skupina tih lijekova koji djeluju kroz različite mehanizme za snižavanje krvnog tlaka. Inhibitori renina razmjerno su nova skupina koja se razvija od 1990-ih.
Trenutno je ispitan i odobren samo jedan inhibitor renina za liječenje hipertenzije, a to je aliskiren. Autori su napravili ovaj sustavni pregled da bi procijenili koliko je učinkovit u snižavanju krvnoga tlaka te istražili njegove štetne učinke.
Ovoj obnovi su dodali rezultate iz pet novih studija te sustavni pregled sada sadrži 12 randomiziranih studija kontroliranih placebom, koje su uključile gotovo sedam i pol tisuća odraslih bolesnika. Većina njih bili su bijelci, a istraživan je aliskiren u dozama od 75 do 600 mg dnevno u trajanju od 8 tjedana. Sve studije financirao je proizvođač lijekova Novartis i autori su procijenili da imaju veliku vjerojatnost pristranosti povezanu s gubitkom ispitanika, izvješćivanjem o rezultatima te financiranjem.
Osim što su autori u ovu obnovu dodali podatke iz nedavno objavljenih studija uključili su i opsežne detalje iz devet izvješća o kliničkim ispitivanjima dobivenim od Europske agencije za lijekove. Također su uključili podatke iz neobjavljene studije sadržane u sažetku kliničke studije dobivene iz Novartisove baze podataka o rezultatima kliničke studije. Izvješća kliničkih studija omogućila su im da detaljnije ispitaju metode i moguće pristranosti u ispitivanjima te dobiju detaljnije podatke o štetnosti lijeka.
Gledajući rezultate, postoje dokazi umjerene kvalitete da aliskiren utječe na sniženje krvnog tlaka vezano za primijenjenu dozu. Dnevna doza od 75 mg snizila je sistolički krvni tlak za 3 mmHg, a dijastolički krvni tlak za 2 mmHg. Doza od 150 mg smanjila ih je za 6 i 3 mmHg, doza od 300 mg za 8 i 5 mmHg, a sniženje od 11 i 6 mmHg je postignuto pri primjeni doze od 600 mg. Vezano za nuspojave, autori su utvrdili da pacijenti koji su primali aliskiren nisu imali veću vjerojatnost da će prestati uzimati tablete nego oni koji su primali placebo, ali postoje dokazi niske kvalitete da se s povećanjem doze povećala i pojavnost proljeva tako da je uzimanje aliskirena od 600 mg povećava za 7 puta.
Ukratko, aliskiren je u ovom trenutku jedini istraženi i odobreni lijek iz skupine inhibitora renina za liječenje hipertenzije. Ovaj sustavni pregled pokazao je da je bolji od placeba za snižavanje krvnog tlaka, a učinak mu je sličan učinku drugih skupina lijekova kada se koristi maksimalna preporučena doza. Gledajući nuspojave aliskiren nije bolji od drugih trenutno dostupnih lijekova, a pojavnost proljeva je znatno povećana uzimanjem aliskirena od 600 mg.

Irena: Želite li pročitati više o prednostima i štetnosti aliskirena, jednostavno otiđite na internetsku stranicu Cochrane knjižnice cochranelibrary.com i u tražilicu upišite "inhibitori renina i hipertenzija".

Podcast translated by Andrija Babić
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Andrija Babić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript