Glasovni zapis: Pružanje skrbi i promicanje brige za sebe u odraslih s epilepsijom

Epilepsija utječe na desetke milijuna ljudi širom svijeta, a uz istraživanja i preglede brojnih lijekova, napravljena su istraživanja koja su ispitivala složenije pristupe toj bolesti. U ažuriranom Cochrane pregledu iz veljače 2016. procijenjeni su dokazi pribavljeni iz nekih od tih pristupa, a Josipa Bukić s Medicinskog fakulteta u Splitu  prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Epilepsija utječe na desetke milijuna ljudi širom svijeta, a uz istraživanja i preglede brojnih lijekova, napravljena su istraživanja koja su ispitivala složenije pristupe toj bolesti. U ažuriranom Cochrane pregledu iz veljače 2016. procijenjeni su dokazi pribavljeni iz nekih od tih pristupa, a Josipa Bukić s Medicinskog fakulteta u Splitu  prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

Josipa: Epilepsija je spektar poremećaja u kojima pojedinac može doživjeti napadaje nepredvidljive učestalosti. Dok većina ljudi može dobro kontrolirati svoje napadaje lijekovima i drugim mogućnostima liječenja, epilepsija uzrokuje probleme za mnoge, u društvenoj, školskoj i radnoj okolini. Istraživači su ponekad kritizirali skrb o odraslima s epilepsijom zbog nedostatka učinka, što je dovelo do razvoja različitih novih načina pružanja skrbi pacijentu.
Istraženi su učinci bilo kojeg načina pružanja skrbi i pristupa promicanja samoliječenja za odrasle osobe s epilepsijom i utvrđeno je da trenutni dokazi ne podupiru ni jednu vrst intervencije. Uključeno je 18 različitih istraživanja sa 16 vrsta intervencija. Intervencije su podijeljene u 7 različitih tipova: obrazovanje o samoliječenju; pristupi za poboljšanje pridržavanja liječenju; samoliječenje uz probir; alternativni načini pružanja ambulantnih usluga; specijalizirane medicinske sestre; intervencije osmišljene da bi utjecale na ponašanje; i, naposljetku, uporaba smjernica za poboljšanje kvalitete života pacijenata i kvalitete skrbi u epilepsiji.
Intervencije su imale različite količine dokaza koji ih podupiru. Dio je istraživanja pokazao koristi od obrazovanja o samoliječenju i od specijaliziranih medicinskih sestara, a druge vrste intervencija nisu bile obećavajuće. Također, neka istraživanja nisu bila dobro ustrojena.
Zaključno, trenutno nije moguće dati prednost bilo kojoj od intervencija koje se mogu primijeniti u skrbi o odraslima s epilepsijom. Postoji potreba za novim randomiziranim kliničkim istraživanjima koja će istraživati obećavajuće intervencije, poput obrazovanja o samoliječenju. Takva bi istraživanja trebala uključiti pacijente s novodijagnosticiranom epilepsijom ili s teškoćama u učenju.

Irena: Ukoliko želite saznati više o zaključcima ovog pregleda možete ga pronaći na Cochrane knjižnici (Cochrane library.com), u tražilicu upišite pružanje skrbi za odrasle s epilepsijom

Podcast translated by Josipa Bukić
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Josipa Bukić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript