Glasovni zapis: Omega-3 masne kiseline u liječenju depresije odraslih

Među brojnim Cochraneovim sustavnim pregledima o  mogućim načinima liječenja depresije, onaj koji se bavi učincima omega-3 masnih kiselina obnovljen je u studenom 2021. Zamolili smo glavnu autoricu Katherine Appleton, sa Sveučilišta Bournemouth u Velikoj Britaniji, za razgovor o važnosti ovog sustavnog pregleda i o najnovijim dokazima. Karmen Vilović, studentica 6. godine medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i suradnica hrvatskog Cochrane-a, prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Pozdrav, ja sam izv. prof. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, voditeljica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Među brojnim Cochraneovim sustavnim pregledima o  mogućim načinima liječenja depresije, onaj koji se bavi učincima omega-3 masnih kiselina obnovljen je u studenom 2021. Zamolili smo glavnu autoricu Katherine Appleton, sa Sveučilišta Bournemouth u Velikoj Britaniji, za razgovor o važnosti ovog sustavnog pregleda i o najnovijim dokazima. Karmen Vilović, studentica 6. godine medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i suradnica hrvatskog Cochrane-a, prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

Karmen: Naš sustavni pregled istražuje učinke omega-3 ulja na veliki depresivni poremećaj odraslih. Taj poremećaj karakteriziran je potištenim raspoloženjem ili izrazito smanjenim zadovoljstvom ili zanimanjem za sve aktivnosti, koji traje najmanje dva uzastopna tjedna, rezultira značajnim stresom ili smanjenjem svakodnevnog funkcioniranja i ne može se pripisati nikakvom fizičkom uzroku. Stanje je vrlo onesposobljavajuće za pojedinca, za njegovu okolinu i za cijelo društvo, teško se liječi i ima visoku stopu recidiva.Omega-3 ulja, ili n-3 polinezasićene masne kiseline (n-3PUFA), kako im glasi tehničko ime, već se neko vrijeme predlažu kao mogući načini liječenja velikog depresivnog poremećaja. To se djelomično temelji na studijama koje su otkrile niže razine n-3PUFA u pojedinaca s izraženijim depresivnim simptomima u usporedbi s onima s manje izraženim, a neka istraživanja koja su rabila suplementaciju omega3 ulja pokazala su pozitivne učinke. Međutim, ne otkrivaju sve studije te dobrobiti, a istraživanja heterogenosti između studija sugeriraju ograničene učinke kod pojedinaca koji imaju  blage simptome depresije, ali moguću korist u onih s težim simptomima. Naš pregled je prigoda da to detaljnije istražimo, a ovo, prvo obnavljanje našeg sustavnog pregleda objavljeno 2015., sadrži dodatnih 9 neovisnih studija, iz 8 kontroliranih istraživanja. To ukupno čini 35 neovisnih studija, iz 28 kontroliranih istraživanja. Naši primarni ishodi i dalje su depresivna simptomatologija i nuspojave, sa sekundarnim ishodima remisije depresije i odgovora na liječenje, kvalitete života te odustajanja od istraživanja. Od 35 uključenih studija, njih 34, koje su uključivale ukupno gotovo 2000 sudionika, uspoređivalo je n-3PUFA s placebom, dok je jedno istraživanje, s 40 sudionika, istraživalo učinak suplementacije n-3PUFA u usporedbi s liječenjem antidepresivima. Za usporedbu s placebom, dodatak n-3PUFA rezultirao je malom do skromnom dobrobiti za depresivnu simptomatologiju, ali je malo vjerojatno da će učinak biti značajan za pojedince s tim stanjem, a sigurnost dokaza bila je vrlo niska. Također nismo pronašli značajne dokaze o razlici između n-3PUFA i placebo skupina u stopama remisije depresije, stopama odgovora, kvaliteti života, odustajanju od istraživanja ili štetnim učincima. Jedna studija koja je uspoređivala n-3PUFA s antidepresivima, a koja je uključila samo 40 sudionika, nije pronašla razlike između tretmana u depresivnoj simptomatologiji, u stopama odgovora ili nedovršenosti ispitivanja, ali taj je rezultat opet vrlo nesiguran. Zaključno, dakle, nema dovoljno dokaza visoke sigurnosti za određivanje učinaka n-3PUFA u liječenju velikog depresivnog poremećaja. Iako naše primarne analize mogu sugerirati mali do skroman, ne u kliničkom smislu koristan učinak n-3PUFA na simptomatologiju depresije, procjena je neprecizna, a sigurnost dokaza vrlo niska. Naši podaci također mogu sugerirati slične stope nuspojava i odustajanja od istraživanja za n-3PUFA i placebo-skupine, ali opet su procjene učinka vrlo neprecizne. Iako je prošlo šest godina od našeg prethodnog sustavnog pregleda, zaključci ostaju nepromijenjeni i još su potrebni potpuniji dokazi za procjenu potencijalnih pozitivnih i negativnih učinaka n-3PUFA u odraslih s velikim depresivnim poremećajem.

Irena: Ukoliko želite pročitati najnoviju verziju ovog Cochraneovog sustavnog pregleda i pratiti njegova ažuriranja, jednostavno posjetite cochranelibrary.com stranicu i u tražilicu upišite 'omega-3 for depression in adults'.

Prevela: Karmen Vilović
Lektorirao: Matko Marušić
Čitali: Irena Zakarija-Grković i Karmen Vilović
Snimio: Teo Peričić

Zatvorite transkript