Glasovni zapis: Veličina frakcije u terapiji zračenja za zaštitu dojki kod ranog karcinoma dojke

Za mnoge žene s karcinomom dojke, korištenje postoperativne radioterapije omogućit će im da se podvrgnu manje opsežnoj operaciji. U srpnju 2016. Brigid Hickey iz bolnice Princess Alexandra u Brisbaneu, Australija i kolege objavili su ažuriranje njihovog Cochrane pregleda koji ispituje istraživanje količine doza u kojima se zračenje primjenjuje. Ona govori što su našli, a Zorica Kovač, članica Hrvatske udruge savjetnica za dojenje i patronažna sestra Doma zdravlja u Osijeku, prevela je razgovor, i Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam pročitati.

- Pročitajte prijepis

Ivica: Pozdrav. Za mnoge žene s karcinomom dojke, korištenje postoperativne radioterapije omogućit će im da se podvrgnu manje opsežnoj operaciji. U srpnju 2016. Brigid Hickey iz bolnice Princess Alexandra u Brisbaneu, Australija i kolege objavili su ažuriranje njihovog Cochrane pregleda koji ispituje istraživanje količine doza u kojima se zračenje primjenjuje. Ona govori što su našli, a Zorica Kovač, članica Hrvatske udruge savjetnica za dojenje i patronažna sestra Doma zdravlja u Osijeku, prevela je razgovor, i Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam pročitati.

Irena: Većina žena s ranim karcinomom dojke može odlučiti zadržati dojku. Ako je tumor uklonjen (s negativnim marginama), a primijenjena je radijacijska terapija (tzv. očuvanje dojke), to je jednako učinkovito kao i mastektomija. Konvencionalno frakcionirana zračenja podrazumijevaju 25-30 posjeta Odjelu za radijacijsku terapiju, s tretmanima isporučenim u frakcijama 1,8-2 greja, tijekom 5-6 tjedana. Autori su provjerili je li korištenje manje terapija zračenjem (hipofrakcioniranje) isporučeno na više od 2Gy po frakciji tijekom 21-26 dana, sigurno i učinkovito. Kako bi manja radijacija bila jednako učinkovita kao i konvencionalno frakcionirana terapija zračenjem, novi tretman mora pružiti iste rezultate povezane s rakom i usporedivi kozmetički ishod.Tražili su sustavno i pronašli su 9 randomiziranih kontroliranih pokusa koji se bave ovom problematikom. Istraživana populacija obuhvatila je 8228 žena s malim- srednjim grudima i potpuno uklonjenim, čvorom negativnog karcinoma dojke.
Pronašli su visokokvalitetne dokaze da uporaba manje tretmana nije imala klinički značajan učinak na lokalni opstanak bez rekurencije, kozmetički ishod ili ukupni opstanak.
Akutna toksičnost zračenja smanjena je hipo-frakcioniranjem i pronašli su dokaze visoke kakvoće da se kasna potkožna toksičnost (fibroza) nije razlikovala. Preživljavanje specifično za rak dojke i preživljavanje bez recidiva nisu se razlikovali. Nisu pronašli nikakve podatke s obzirom na učestalost mastektomije i hipo-frakcioniranje.
Pacijenti i liječnici izvijestili su da je umor smanjen s manje tretmana u šest mjeseci, a drugi su pacijenti izvijestili da se mjere kvalitete života ne razlikuju.
U odabranih žena s ranim karcinomom dojke (s negativnom marginom i veličinom od 3 cm ili manjom, s malim do srednjim grudima), skraćeni frakcionacioni režimi nisu štetni za ishode povezane s rakom. I dalje ostaje neizvjesnost o utjecaju izmijenjene veličine frakcije na ishemijsku bolest srca, iako nove tehnike zračenja, koje izbjegavaju tretiranje srca, znače da je to manje važno.

Ivica: Za sveobuhvatne informacije o različitim rezultatima proučenim u ovom pregledu i tehničkim pojedinostima o vrstama radioterapije koji se uspoređuju, idite na Cochrane Library dot com i pretražite 'veličinu frakcije i zračenje dojke'.

Podcast translated by Zorica Kovač
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Ivica Grković and Irena Zakarija-Grković
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript