Glasovni zapis: Učinak automatski generiranih podsjetnika ispisanih na papiru na kvalitetu skrbi i ishode pacijenata

Uz tisuće Cochraneovih pregleda koji pokazuju korisne učinke određenih intervencija u promicanju zdravstvene skrbi, postoje i oni koju istražuju organizaciju i provedbu zdravstvene skrbi. Tako je u srpnju 2017. Chantal Arditi sa svojim kolegama iz švicarskog Cochrane ogranka u Institutu za socijalnu i preventivnu medicinu u Lausanneu ažurirala jedan od takvih pregleda o računalno generiranim podsjetnicima ispisanim na papiru. Što je Chantal rekla o tom istraživanju prevela nam je Ivana Marasović Šušnjara iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

- Pročitajte prijepis

Irena: Dobar dan svima ispred hrvatskog Cochranea. Uz tisuće Cochraneovih pregleda koji pokazuju korisne učinke određenih intervencija u promicanju zdravstvene skrbi, postoje i oni koju istražuju organizaciju i provedbu zdravstvene skrbi. Tako je u srpnju 2017. Chantal Arditi sa svojim kolegama iz švicarskog Cochrane ogranka u Institutu za socijalnu i preventivnu medicinu u Lausanneu ažurirala jedan od takvih pregleda o računalno generiranim podsjetnicima ispisanim na papiru. Što je Chantal rekla o tom istraživanju prevela nam je Ivana Marasović Šušnjara iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Ivana: Podsjetnici, kao što je ljepljiva bilješka na pacijentovoj listi, koji liječnika podsjećaju da treba obaviti određenu pretragu, npr. krvni test, rabe se dugo vremena. Učinci takvih podsjetnika proučavani su u mnogim pojedinačnim studijama, što je navelo urednički tim Cochrane skupina za učinkovitu praksu i organizaciju skrbi da ispitaju tri kategorije podsjetnika, koji imaju značajne implikacije za resurse i njihovu iskoristivost, a to su: 
1. podsjetnici na zaslonu, koji su potpuno kompjutorizirani, 
2. rukom pisani podsjetnici, bez uporabe računala; i
3. "hibridni" tip koji se automatski generira na računalu, ali se ispisuje na papiru. 
Upravo ovi zadnji “kompjutorski generirani podsjetnici” bili su prikazani u pregledu koji je objavio Chantalin tim, a uključivali su upravo:
napomenu ispisanu na dnu pacijentove liste koja podsjeća liječnika da provede određeni postupak.
U pregledno istraživanje bilo je uključeno 35 studija. U odnosu na prvu verziju iz 2012. uključene su još tri dodatne studije, iz Francuske, Izraela i Kenije, pokazujući da to istraživanje postaje sve globalnije, s obzirom na to da je većina studija u prvoj verziji bila provedena u SAD i Kanadi. Rezultati ovog istraživanja ishodili su prosječno kvalitetne dokaze koji pokazuju da podsjetnici vjerojatno poboljšavaju kvalitetu skrbi u usporedbi s uobičajenim postupcima, uz medijan od 7%. Također su otkrili da sama provedba podsjetnika poboljšava kvalitetu skrbi za 11% u usporedbi s uobičajenim postupkom, no kada se primjenjuje uz druge intervencije, to poboljšanje iznosi samo 4%.
Međutim, još uvijek nije jasno jesu li i koliko podsjetnici korisni za pacijente i njihove ishode, jer su trenutni dokazi o tome vrlo niske kvalitete. 
Dodatno, neki od njihovih drugih nalaza ukpućuju da podsjetnici mogu pomoći liječnicima u pružanju skrbi koja bolje odražava trenutne smjernice i medicinu utemeljenu na dokazima, navlastito u području preventivne skrbi; te da je pružanje prostora na podsjetniku koji liječniku omogućuje pisanje odgovora na upozorenje povećalo njegovu učinkovitost.

Irena: Ako želite saznati više o svim rezultatima Chantalinog istraživanja i pratiti buduća ažuriranja ove teme, to jednostavno možete učiniti posjetom internetske stranice Cochrane Library dot com pretraživanjem izraza "podsjetnici generirani na računalu".

Podcast translated by Ivana Marasović Šušnjara
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Ivana Marasović Šušnjara and Irena Zakarija-Grković 
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript