Glasovni zapis: Monoterapija (liječenje jednim lijekom) lamotriginom u usporedbi s karbamazepinom kod epilepsije

Gotovo 70 milijuna ljudi širom svijeta boluje od epilepsije, a postoji mnogo Cochraneovih sustavnih pregleda o načinima liječenja. Oni uključuju preglede na kojima su radili izvorni istraživači kako bi prikupili podatke o svima koji su sudjelovali u njihovim studijama, a sve da bi stvorili pojedinačne metaanalize podataka o sudionicima. U lipnju 2018.  Sarah Nevitt i kolege sa Sveučilišta u Liverpoolu u Velikoj Britaniji ažurirali su jedan od tih sustavnih pregleda, uspoređujući dva najčešće korištena lijeka- lamotrigin i karbamazepin. Nina Raguž, ovlašteni sudski tumač za engleski i talijanski jezik, suradnica hrvatskog Cochranea, prevela je razgovor, a doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grkovic, specijalistica obiteljske medicine i članica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu će nam ga pročitati.

- Pročitajte prijepis

Teo: Gotovo 70 milijuna ljudi širom svijeta boluje od epilepsije, a postoji mnogo Cochraneovih sustavnih pregleda o načinima liječenja. Oni uključuju preglede na kojima su radili izvorni istraživači kako bi prikupili podatke o svima koji su sudjelovali u njihovim studijama, a sve da bi stvorili pojedinačne metaanalize podataka o sudionicima. U lipnju 2018.  Sarah Nevitt i kolege sa Sveučilišta u Liverpoolu u Velikoj Britaniji ažurirali su jedan od tih sustavnih pregleda, uspoređujući dva najčešće korištena lijeka- lamotrigin i karbamazepin. Nina Raguž, ovlašteni sudski tumač za engleski i talijanski jezik, suradnica hrvatskog Cochranea, prevela je razgovor, a doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grkovic, specijalistica obiteljske medicine i članica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu će nam ga pročitati.

Irena: Karbamazepin i lamotrigin preporučuju se kao primarna terapija za osobe s novo dijagnosticiranim fokalnim epileptičnim napadajima i kao sekundarna terapija za one s novo dijagnosticiranim generaliziranim napadajima, ako se primarno liječenje natrijevim valproatom pokazalo neprimjerenim. Stoga su istraživači, da bi pomogli kod odabira između ova dva lijeka, prikupili dokaze iz randomiziranih ispitivanja, povećavajući preciznost rezultata koji se odnose na učinkovitost i podnošljivost spomenutih lijekova.
Primarni ishod u analizama bilo je vrijeme između trenutka kada je pacijent započeo uzimati lijek i trenutka kada mu je povučen iz liječenja, što odražava kako učinkovitost lijekova kod kontroliranja napadaja tako i podnošljivost lijekova u pogledu nuspojava. Ispitali su se i sekundarni rezultati učinkovitosti, uključujući vrijeme do prvog napadaja i remisije napadaja, te vrste i učestalost nuspojava.
Za ovaj ažurirani pregled otkrilo se četrnaest relevantnih ispitivanja u kojima je sudjelovalo gotovo 3800 ljudi te su se dobili podaci o pojedinačnim sudionicima za više od 2500 ljudi iz devet ispitivanja, što predstavlja gotovo 70 posto svih podataka.
Glavni rezultati metaanaliza ovih podataka ukazuju na to da češće prestaje liječenje karbamazepinom nego lamotriginom, a uobičajeni razlog za prestanak uzimanja terapije su nuspojave, nakon čega slijedi recidiv napadaja. Rezultati također sugeriraju da se recidivi napadaja nakon početka liječenja lamotriginom mogu dogoditi ranije nego kod karbamazepina i da će ljudi postići razdoblje od šest mjeseci bez napadaja brže na karbamazepinu nego lamotriginu. Nuspojave su se dogodile sa sličnom učestalošću kod oba lijeka. Najčešće nuspojave su bile vrtoglavica, umor, probavne smetnje, glavobolja i problemi s kožom.
Ukratko, dokazi iz randomiziranih ispitivanja pokazuju da su i karbamazepin i lamotrigin učinkovite terapije za osobe s fokalnim napadajima. Karbamazepin može biti superiorniji u pogledu kontrole napadaja, dok je manja vjerojatnost da će se prekinuti terapija lamotriginom nego terapija karbamazepinom. To znači da odabir između ovih primarnih terapija treba pažljivo razmotriti, uzimajući u obzir osobne okolnosti pojedinaca te koristeći podatke iz ovog ažuriranog pregleda kao vodič za ono što bi se moglo dogoditi pacijentima uslijed liječenja bilo kojim od spomenutih lijekova.

Teo: Ako želite detaljnije pogledati dokaze za ove dvije vrste operacija, cjeloviti Cochrane pregled dostupan je online. Posjetite Cochrane knjižnicu i u tražilicu upišite " lamotrigin u usporedbi s karbamazepinom“.

Podcast translated by Nina Raguž
Translated podcast read by Irena Zakarija-Grković and Teo Peričić
Translated podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript