Glasovni zapis: Dodatci prehrani antioksidativnih vitamina i minerala u liječenju senilne makularne degeneracije

Senilna makularna degeneracija (AMD) je progresivna bolest koja zahvaća središnji dio očne mrežnice i predstavlja prijetnju oštećenjem vida. Dva ažurirana Cochrane sustavna pregleda iz srpnja 2017. godine prikazuju dokaze o primjeni dodataka prehrani s antioksidativnim vitaminima i mineralima u svrhu prevencije ili usporavanja napretka te bolesti. Dario Leskur s Medicinskog fakulteta u Splitu je preveo razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Senilna makularna degeneracija (AMD) je progresivna bolest koja zahvaća središnji dio očne mrežnice i predstavlja prijetnju oštećenjem vida. Dva ažurirana Cochrane sustavna pregleda iz srpnja 2017. godine prikazuju dokaze o primjeni dodataka prehrani s antioksidativnim vitaminima i mineralima u svrhu prevencije ili usporavanja napretka te bolesti. Dario Leskur s Medicinskog fakulteta u Splitu je preveo razgovor i govorit će nam o tome.

Dario: Senilna makularna degeneracija zahvaća velik broj ljudi diljem svijeta. Otprilike jedna od tri osobe starije od 80 godina pokazuje rane znakove bolesti.
Jedna teorija nastanka senilne makularne degeneracije odnosi se na povezivanje bolesti s oksidativnim stresom u mrežnici oka, što znači da bi uzimanje antioksidativnih vitamina, kao što su vitamini C, E, karotenoidi i cink moglo pomoći smanjenju toga stresa i izbjeći stanično oštećenje. Ovaj par Cochrane sustavnih pregleda istražuje hoće li dodatci prehrani s antioksidativnim vitaminima i mineralima, uključujući lutein i zeaksantin, spriječiti razvoj senilne makularne degeneracije ili usporiti njezin napredak. U pregled su uključene ukupno 24 studije.
Pet velikih studija uspoređivalo je učinke uzimanja vitamina E, beta-karotena, vitamina C i multivitamina, s placebom i to u općoj populaciji koja nije imala senilnu makularnu degeneraciju. U tim je studijama randomizirano više od 75000 ispitanika. Praćeni su 4 do 10 godina, i pronađeno je da su ispitanici koji su koristili dodatke prehrani imali sličnu vjerojatnost razvitka senilne makularne degeneracije u usporedbi s ljudima koji ih nisu koristili.
Ostalih 19 studija je obuhvatilo ispitanike sa senilnom makularnom degeneracijom, a istraživale su različite vrste vitamina, uključujući lutein i zeaksantin, u usporedbi s placebom, ili bez liječenja. Te studije su manje veličine od studija prevencije, većinom kratkog trajanja, s pacijentima koji su praćeni manje od dvije godine. Rezultati su bili različiti, ali jedna velika studija iz SAD-a, nazvana AREDS, je pratila ispitanike preko 5 godina i pronašla je da kombinacija vitamina C, E, karotenoida i cinka, možda može usporiti razvoj bolesti u pacijenata s dijagnozom senilne makularne degeneracije.
Podatci iz AREDS-a upućuju da bismo mogli očekivati otprilike 4 slučaja progresije do kasne faze senilne makularne degeneracije manje na svakih 1000 ljudi s vrlo ranim znacima senilne makularne degeneracije, koji imaju nizak rizik progresije, ako uzimaju kombinaciju vitamina korištenih u tom istraživanju. U ljudi koji su već u umjerenoj fazi senilne makularne degeneracije i koji stoga imaju visok rizik napretka, ta korist bi mogla porasti na otprilike 80 slučajeva napredovanja bolesti manje na svakih 1000 ljudi koji uzimaju vitamine. Međutim, potrebno je primijetiti da je karotenoid korišten u AREDS-u bio beta-karoten, za koji postoji sumnja oko sigurnosti primjene u pušaća. Kasnija studija istih autora je sugerirala mogućnost zamjene beta-karotena luteinom i zeaksantinom.
Vitaminski dodatci prehrani se obično smatraju sigurnim, ali informacije o štetnostima u tim studijama su ograničene. Međutim, dokazi iz ostalih Cochrane sustavnih pregleda sugeriraju da je smrtnost u ljudi koji uzimaju vitamine obično slična u onoj u ljudi koji ne uzimaju vitamine, s iznimkom vitamina E i beta-karotena koji su povezani s malim porastom rizika smrtnosti.
U sažetku, ovaj pregled je pokazao malu vjerojatnost prevencije senilne makularne degeneracije uzimanjem vitaminskih dodataka prehrani, ali kombinacija antioksidativnih vitamina korištenih u AREDS studiji bi mogla usporiti napredak bolesti ljudi dijagnosticiranih sa senilnom makularnom degeneracijom.

Irena: Ako želite saznati više o AREDS-u i ostalim studijama uključenim u ovim sustavnim pregledima, možete potražiti oba online: pristupite na Cochrane knjižnicu (Cochrane library.com) i u tražilicu upišite izraz 'antioxidant vitamin and mineral supplements for AMD'.

Podcast translated by Dario Leskur
Translated podcast edited by Matko Marušić
Podcast read by Dario Leskur and Irena Zakarija-Grković
Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript