Sprječavanje znanstvenog nepoštenja i promicanje čestitosti u istraživanjima i znanstvenim radovima

Liječnici i pacijenti trebaju moći vjerovati znanstvenim radovima u kojima se opisuju istraživanja zbog toga jer se ta istraživanja koriste kako bi se donijela odluka o liječenju. Stoga je važno spriječiti laži i obmane u istraživanjima. Problemi na koje nailazimo u istraživanjima uključuju različite oblike znanstvenog nepoštenja kao što su promjena rezultata (falsifikacija), izmišljanje rezultata (fabrikacija) i kopiranje tuđeg rada (plagijat). Za dobre sustave koji daju pouzdana istraživanja kaže se da imaju znanstveni integritet, odnosno čestitost. U ovom Cochrane sustavnom pregledu ispitana je djelotvornost postupaka kao što su edukacija, a koji su osmišljeni kako bi se smanjilo znanstveno nepoštenje i promicala znanstvena čestitost. Učinci nekih od tih aktivnosti na stavove istraživača, znanja i ponašanje su istraženi, i u ovom sustavnom pregledu su prikazani dokazi iz tih studija.

Neke studije pokazale su pozitivan učinak na stavove znanstvenika o plagiranju. Praktična edukcija, kao što je korištenje računalnih programa koji mogu otkriti plagijate, ili pisane vježbe, ponekad su smanjile plagiranje studenata, ali sve studije nisu pokazale pozitivne učinke. Nisu pronađene nikakve studije koje su ispitale učinak na fabrikaciju ili falsifikaciju. Dvije su studije pokazale da način na koji novinari pitaju istraživače za detaljne informacije o tome tko je sudjelovao u kojem dijelu istraživanja može utjecati na njihove odgovore.

Brojne studije uključene u ovaj sustavni pregled imale su probleme kao što su mali broj ispitanika ili su koristile metode koje mogu dati pristrane rezultate. Edukacijske metode ispitane u studijama (koje uključuju internetske tečajeve, predavanja i raspravu u skupinama) često nisu bile jasno opisane. Većina studija ispitala je učinak kroz kratko vremensko razdoblje. Brojne studije uključile su sveučilišne sudente, a ne aktivne istraživače.

Zaključno, dostupni dokazi su vrlo niske kvalitete tako da njihov učinak postupaka za sprječavanje znanstvenog nepoštenja i promicanje znanstvene čestitosti nije jasan. Međutim, praktična edukacija o načinima za izbjegavanje plagijata može biti djelotvorna za smanjenje plagiranje među studentima, iako ne znamo ima li ta edukacija dugoročni učinak.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information