Medijana ili lateralna tehnika zatvaranja: koja je bolja za liječenje bolesti pilonidalnog sinusa?

Ključne poruke

• Zatvaranje rana s jedne strane stražnjice (zatvaranje izvan medijane linije) može dovesti do bržeg zacjeljivanja, manje šanse za povratak bolesti, manje infekcija, manje šanse da se rana ponovno otvori, kraćeg boravka u bolnici, bržeg povratka na posao i manje boli u usporedbi sa zatvaranjem rana izravno u sredini stražnjice (konvencionalno zatvaranje u medijanoj liniji).

• Nismo mogli pronaći dovoljno kvalitetnih dokaza koji bi pokazali da je lateralno zatvaranje bolje od zatvaranja rana u sredini stražnje pukotine korištenjem posebnih metoda za smanjenje napetosti na rubovima rane (medijano zatvaranje bez napetosti).

• Potrebna su veća, dobro osmišljena istraživanja kako bi se bolje procijenile dobrobiti i potencijalne štete različitih tehnika zatvaranja rana na medijanoj i izvan medijane linije za pilonidalni sinus kod djece i odraslih.

Što je pilonidalni sinus i kako se liječi?

Bolest pilonidalnog sinusa je stanje u kojem se dlačice zarobe u malenom tunelu u koži, obično blizu vrha pukotine na stražnjici. Uglavnom pogađa mlade odrasle osobe i može izazvati različite simptome, od nepostojanja simptoma do značajne boli. Kirurgija uklanjanja tunela i okolne kože glavni je oblik liječenja dugotrajnog (kroničnog) pilonidalnog sinusa.

Zatvaranje kirurške rane od sredine stražnje pukotine naziva se medijalno zatvaranje. U konvencionalnom medijanom zatvaranju, rana se izravno zatvara u sredini stražnje pukotine. U medijanom zatvaranju bez napetosti koriste se posebne metode za smanjenje napetosti na rubovima rane.

Zatvaranje rane s jedne strane stražnje pukotine naziva se lateralno zatvaranje. Postoje mnoge metode za lateralno zatvaranje, uključujući različite metode režnja. Te metode koriste režanj kože za pokrivanje područja s kojeg je tkivo uklonjeno. Stoga su u ovom pregledu, osim ako nije drugačije navedeno, spomenuti režnjevi jedna od metoda lateralnog zatvaranja.

Što smo željeli saznati?

Željeli smo saznati:

• koliko dobro djeluju različite metode zatvaranja rana u liječenju pilonidalnog sinusa?

• koliko dobro djeluju različite metode lateralnog zatvaranja rana u liječenju pilonidalnog sinusa?

Željeli smo saznati kako različite metode zatvaranja rana utječu na:

• vrijeme potrebno za potpuno zacjeljivanje rana;

• udio ljudi čije rane potpuno zacijele;

• udio recidiva pilonidalnog sinusa;

• udio infekcija rana;

• udio ljudi kod kojih se rana ponovno otvorila (dehiscencija rane);

• vrijeme povratka na posao;

• kvalitetu života nakon operacije.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo istraživanja koja su ispitivala lateralno zatvaranje u usporedbi s konvencionalnim medijanim zatvaranjem ili medijanim zatvaranjem bez napetosti te istraživanja koja su uspoređivala različite vrste lateralnog zatvaranja. Usporedili smo i saželi rezultate pronađenih istraživanja i ocijenili pouzdanost dokaza temeljem čimbenika poput metoda istraživanja i veličine uzorka.

Što je pronađeno?

Pronađena su 33 istraživanja koja uključuju ukupno 3667 sudionika. Srednja ili prosječna dob ljudi u istraživanjima kretala se od 21 do 34 godine. Većina su bili muškarci. Istraživanja su prvenstveno provedena na Bliskom istoku. Identificirali smo 9 usporedbi. U ovom sažetku predstavljamo rezultate 3 glavne usporedbe:

Lateralno zatvaranje u odnosu na konvencionalno medijano zatvaranje

• Lateralno zatvaranje vjerojatno uzrokuje veliko smanjenje vremena potrebnog za potpuno zacjeljivanje rana, smanjuje recidive pilonidalnog sinusa i smanjuje infekcije rana.

• Lateralno zatvaranje može uzrokovati veliko smanjenje dehiscencije rane i brži povratak na posao.

• Lateralno zatvaranje može imati mali ili nikakav učinak na udio ljudi čije rane potpuno zacijele, ali vrlo smo nesigurni u vezi tih rezultata.

Lateralno zatvaranje u odnosu na medijano zatvaranje bez napetosti rane

• Lateralno zatvaranje može uzrokovati veliko smanjenje vremena potrebnog za potpuno zacjeljivanje rana, može povećati udio ljudi čije rane potpuno zacijele nakon 3 mjeseca i može povećati vrijeme potrebno za povratak na posao.

• Lateralno zatvaranje može imati mali ili nikakav učinak na recidiv pilonidalnog sinusa, infekcije rane i dehiscenciju rane.

Karydakisov režanj naspram Limbergovog režnja

• Karydakisov režanj vjerojatno ima mali ili nikakav učinak na vrijeme potrebno za potpuno zacjeljivanje rana, recidiv pilonidalnog sinusa, infekcije rane, dehiscenciju rane i vrijeme povratka na posao u usporedbi s Limbergovim režnjem.

Koja su ograničenja dokaza?

Naše povjerenje u nalaze bilo je ograničeno lošim dizajnom istraživanja, malim brojem slučajeva u uključenim istraživanjima, nedovoljnog broja istraživanja za donošenje konačnih zaključaka i nedostatkom podataka o određenim ishodima u nekim istraživanjima.

Rezultati daljnjih istraživanja mogli bi se razlikovati od rezultata ovog pregleda.

Datum pretraživanja dokaza

Ovaj sustavni pregled uključuje dokaze objavljene do lipnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Domagoj Vrbanić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information