Može li kombinirana mehanička i oralna antibiotska priprema crijeva smanjiti rizik od komplikacija nakon planiranih resekcija crijeva i rektuma u usporedbi s čisto mehaničkom, čisto oralnom antibiotskom pripremom i nikakvom pripremom crijeva?

Ključne poruke

- Kombinirana mehanička (upotrebom laksativa) i oralna antibiotska priprema crijeva vjerojatno smanjuje pojavu infekcija kirurškog mjesta (infekcije rane i infekcije u trbušnoj šupljini) kao i vjerojatnost curenja anastomoze (curenje šavnog spoja crijeva ) u usporedbi sa samo mehaničkom pripremom crijeva.

- Sami oralni antibiotici mogli bi biti jednako učinkoviti kao kombinirana mehanička i oralna antibiotska priprema crijeva, ali to se ne može jasno utvrditi na temelju dostupnih podataka.

- Na temelju dostupnih podataka nije se moglo utvrditi hoće li izostanak pripreme crijeva u usporedbi s kombiniranom mehaničkom i oralnom antibiotskom pripremom crijeva utjecati na pojavu postoperativnih komplikacija.

Koja je svrha preoperativne pripreme crijeva?
Zbog prirodne kolonizacije debelog crijeva bakterijama, infekcije kirurškog mjesta češće su nakon operacija kod kojih se otvara debelo crijevo. Kako bi se spriječile ove infekcije, priprema crijeva prije operacije namijenjena je smanjenju fekalne kontaminacije crijeva i smanjivanju bakterijske kolonizacije.

Kako se vrši priprema crijeva?
Preoperacijska priprema crijeva može se izvesti mehanički, korištenjem laksativa za ispiranje crijeva ili uzimanjem oralnih antibiotika koji dovode do lokalne dekontaminacije. Ove dvije metode mogu se provoditi samostalno ili u kombinaciji.

Što smo željeli saznati?
Željeli smo saznati ima li kombinirana mehanička i oralna antibiotska priprema crijeva u usporedbi sa samom mehaničkom ili oralnom antibiotskom pripremom ili nikakvom pripremom crijeva učinak na:

- pojavu infekcije kirurškog mjesta

- pojavu curenja anastomoze

Osim toga, željeli smo saznati utječe li kombinirana priprema crijeva na smrtnost, pojavu blažih ili težih postoperativnih komplikacija, vjerojatnost postoperativnog ileusa (poremećaj motiliteta crijeva) ili duljinu boravka u bolnici. Nadalje, željeli smo istražiti razlikuju li se nuspojave intervencija pripreme crijeva između kombinirane terapije i samo mehaničke terapije, jedinog oralnog antibiotika ili bez pripreme crijeva.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?
Tražili smo istraživanja koja uspoređuju kombiniranu mehaničku i oralnu antibiotsku pripremu crijeva sa samo mehaničkom, samo oralnom pripremom antibiotika ili nikakvom pripremom crijeva u pacijenata zakazanih za resekciju debelog crijeva ili rektuma.
Usporedili smo i saželi rezultate istraživanja i procijenili pouzdanost dokaza na temelju čimbenika kao što su metode i veličina uzorka.

Ključni rezultati
Uključili smo 21 istraživanje u kojem su pacijenti zakazani za resekciju debelog crijeva ili rektuma raspoređeni ili u skupinu koja je primala kombiniranu mehaničku i oralnu antibiotsku pripremu crijeva ili u skupinu za usporedbu. Skupina za usporedbu primila je samo mehaničku pripremu crijeva u 17 istraživanja, samo oralne antibiotike u tri istraživanja te nije uopće imala pripremu crijeva u jednom istraživanju. Svi su sudionici primili intravenoznu antibiotsku profilaksu tijekom operacije. Istraživanja uključuju ukupno 5,968 ispitanika, a njih 5,264 je analizirano.
Većina istraživanja provedena je u industrijaliziranim zemljama Europe ili Azije. Priprema crijeva provedena je jedan do tri dana prije operacije, a razdoblje praćenja bilo je 30 dana u većini istraživanja. Niti jedno istraživanje nije izvijestilo o industrijskom financiranju, ali je samo pet od 21 istraživanja pružilo informacije o svom financiranju.
Sveukupno, uključeno je nešto više muškaraca (58%) nego žena (42%). Prosječna dob sudionika bila je od 42 do 69 godina.

Pronašli smo umjereno pouzdane dokaze da kombinirana mehanička i oralna antibiotska priprema crijeva vjerojatno smanjuje rizik od infekcija i curenja na mjestu operacije bez utjecaja na smrtnost, rizik od pojave postoperativnog ileusa ili duljine boravka u bolnici.
Kad smo uspoređivali kombiniranu pripremu crijeva samo s oralnim antibioticima ili nikakvom pripremom crijeva, pronašli smo dokaze niske razine pouzdanosti o maloj ili nikakvoj razlici između uspoređivanih pristupa.

Koja su ograničenja dokaza?
Postoje različiti razlozi zašto je naše povjerenje u dokaze ograničeno.
Dokazi koji se odnose na smanjenje infekcija na mjestu operacije kroz kombiniranu mehaničku i oralnu antibiotsku pripremu crijeva nisu sasvim pouzdani zbog različitih kirurških strategija (u smislu kirurškog pristupa i vrste i mjesta resekcije crijeva), kao i različitih metoda pripreme crijeva (u smislu aktivnih tvari, doze i vremena primjene). Dokazi koji se odnose na smanjenje curenja anastomoze kombiniranom mehaničkom i oralnom antibiotskom pripremom crijeva nisu sasvim pouzdani jer se u uključenim istraživanjima dogodilo samo nekoliko slučajeva.
Što se tiče usporedbe kombinirane terapije samo s oralnim antibioticima, imamo malo povjerenja u dokaze jer je premalo istraživanja ispitalo ovo pitanje da bismo bili sigurni u rezultate. Osim toga, postoji određena zabrinutost u vezi metoda korištenih u uključenim istraživanjima.
Budući da postoji samo jedno istraživanje, također imamo malo povjerenja u dokaze koji uspoređuju kombiniranu pripremu crijeva i nikakvu pripremu crijeva.

Datum pretraživanja dokaza
U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do prosinca 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Zrinka Novak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information