Kombinacije lijekova bortezomiba, lenalidomida i talidomida u početnom liječenju odraslih s multiplim mijelomom koji nisu kandidati za transplantaciju

Dosadašnje spoznaje

Multipli mijelom je vrsta tumora krvi. U prosjeku čini 2% svih tumora i još uvijek se smatra neizlječivim. Kod pacijenata s nedavno dijagnosticiranim multiplim mijelomom (NDMM), koji nisu kandidati za postupak u kojem se oštećene krvne stanice zamjenjuju zdravima (transplantacija matičnih stanica), liječenje obično podrazumijeva kombinaciju lijekova bortezomiba, lenalidomida ili talidomida, s dodatkom melfalana i prednizolona (MP) ili deksametazona (D). Kombinacija tih lijekova odobrena je u početnoj terapiji mijeloma, no dostupnost tih lijekova ograničena je u mnogim državama.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Usporediti prednosti i štetne učinke odabranih antimijelomskih lijekova (bortezomib (V), lenalidomid (R), talidomid (T)) za pacijente koji nisu kandidati za transplantaciju.

Značajke istraživanja

Pretražene su baze podataka i registri kliničkih istraživanja zaključno s 14. veljače 2019. Uključena su istraživanja koja su uspoređivala kombinacije lijekova V, R i T u svrhu liječenja pacijenata s dijagnozom NDMM, a koji nisu kandidati za transplantaciju matičnih stanica. Razlikovali smo fiksno trajanje liječenja i kontinuiranu terapiju. Fiksna terapija predstavlja prethodno određen broj ciklusa terapije, dok se kontinuirana terapija daje sve dok se bolest ne pogorša, dok pacijent više ne podnosi lijek ili kad se terapija daje dulje vrijeme. Kontinuirana terapija označena je sa "c".

Ključni rezultati

Pronađeno je ukupno 25 istraživanja koja su uključivala 11403 odrasle osobe s NDMM koje nisu bile kandidati za transplantaciju, i koja su uspoređivala 21 različiti terapijski režim.

Preživljenje

Ispitanici sa standardnim tretmanom, MP, preživjeli su u prosjeku 35 mjeseci. Ispitanici s RD, TMP, i VRDc terapijom poživjet će vjerojatno znatno duže (umjerena sigurnost dokaza). Liječenje koje uključuje VMP također može dovesti do mnogo dužeg preživljavanja u usporedbi s MP (niska sigurnost dokaza). Ispitanici koji su dobivali RD poživjeli su dodatnih 20.4 mjeseca, oni s TMP dodatnih 11.6 mjeseci, s VRDc dodatnih 36.2 mjeseci, a s VMP dodatnih 14.9 mjeseci.

Štetni učinci

U prosjeku se kod 0.9% (devet od 1000) ispitanika liječenih s MP pojavilo oštećenje perifernih živaca (polineuropatije). Dokazi su bili nedorečeni po pitanju smanjuje li terapija koja uključuje RD rizik razvoja polineuropatije u usporedbi sa MP. Procijenjeni rizik za razvoj polineuropatije uz uporabu RD bio je 0.5%. Terapija koja uključuje TMP i VMP vjerojatno povećava rizik polineuropatije kad se usporedi s MP (umjerena sigurnost dokaza). Procijenjeni rizik za razvoj polineuropatije sa TMP bio je 4.0%, a sa VMP 79.4%. Nijedno istraživanje o VRDc nije opisalo broj sudionika s težim oblikom polineuropatije.

U prosjeku, 36.1% (361 od 1000) ispitanika u liječenju sa MP imalo je iskustvo s barem jednom ozbiljnijom nuspojavom (engl. serious adverse event, SAE). VMP vjerojatno povećava udio ispitanika sa SAE u usporedbi sa MP, na 46.2% (umjerena sigurnost dokaza).

U prosjeku, 9.2% (92 od 1000) ispitanika koji su primali MP terapiju istu je prekinulo zbog štetnih događaja (engl. adverse events, AE). Terapija koja uključuje RD, TMP i VRDc vodi prema većem udjelu ispitanika koji tu istu terapiju prekidaju zbog AE, u usporedbi sa MP (visoka sigurnost dokaza). Rizik prekidanja terapije sa RD je 38.5%, sa TMP 37.7%, a sa VRDc 82.1%. Terapija koja uključuje VMP vjerojatno povećava rizik prekidanja iste zbog AE, u usporedbi sa MP (9.75%, umjerena sigurnost dokaza).

Kvaliteta života

Kvaliteta života (engl. Quality of Life, QoL) opisana je u četiri istraživanja o sedam različitih vrsta terapije, a mjerenja su obavljena uz pomoć četiri različita alata. Krajnja procjena i izvještaj o QoL uvelike su se razlikovali od istraživanja do istraživanja i nije se mogla napraviti meta-analiza za ovaj ishod. Ipak, sva su istraživanja pokazala poboljšanje u kvaliteti života nakon što je antimijelomska terapija započela.

Zaključci

VRDc je pokazao najviše dobrobiti kod preživljenja u usporedbi s MP. RD i TMP također su poboljšali ukupno preživljenje u usporedbi s MP. Međutim, kombinacija tih lijekova također je dovela do više štetnih događaja u usporedbi s MP i dovela do toga da je veći broj ispitanika prestao s liječenjem. Potrebno je više istraživanja koja pobliže ispituju štetne događaje i kvalitetu života.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Nikolina Pek. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information