Stanice koštane srži u liječenju neishemijske dilatativne kardiomiopatije

Istraživačko pitanje

Je li liječenje stanicama koštane srži sigurno i učinkovito za neishemijsku dilatativnu kardiomiopatiju (engl. dilated cardiomyopathy, DCM)?

Dosadašnje spoznaje

DCM je poremećaj srčanog mišića u kojem dolazi do dilatacije srca (dolazi do rastezanja srčanog mišića) i smanjenje mogućnosti kontrakcije, u pacijenata koji inače ne boluju od visokog tlaka, oštećenih srčanih zalistaka, srčanih mana i koji nisu preboljeli infarkt miokarda (srčani udar). Trenutni standard u liječenju DCM-a temelji se na lijekovima i srčanim uređajima. Unatoč tome, DCM je jedna od vodećih uzroka transplantacije srca u odraslih osoba.

Matične stanice su posebne stanice proizvedene u koštanoj srži koje se mogu razviti u mnogo različitih vrsta stanica. Davanje matičnih stanica izravno u srčani mišić jedno je od mogućih načina liječenja za smanjenje ili zaustavljanje daljnjeg pogoršanja srčane funkcije kod osoba s DCM-om.

Značajke istraživanja

Autori su odabrali randomizirana kontrolirana ispitivanja (engl. randomized controlled trials, RCT, ispitivanja u kojima su sudionici nasumično podijeljeni u dvije ili više skupina) koja su uspoređivala infuzije matičnih stanica u srčani mišić (engl. stem cell therapy, SCT) u usporedbi s uobičajenom skrbi (kontrolna skupina) u ljudi koji boluju od DCM-a. Autori su pretražili više znanstvenih baza kako bi pronašli ispitivanja koja su objavljena do 10. studenog 2020. godine.

U ovaj sustavni pregled uključeno je 13 RCT-ova sa 762 sudionika (452 sudionika su primili terapiju matičnim stanicama, a 310 uobičajenu njegu). Ispitivanja su uključivala pacijente sa teškom simptomatskom ishemijskom (posljedica srčanog udara) ili neishemijskom DCM. U sustavni pregled uključeni su samo podaci za neishemijsku DCM.

Ispitivanja su u prosjeku uključivala 60 sudionika u dobi od 45 do 58.5 godina, a u njima je bilo od 50 do 89% muškaraca. Nakon liječenja, sudionici su praćeni od 6 mjeseci do pet godina, a većina njih do godinu dana. Jedno je ispitivanje izvijestilo o privatnom financiranju dok je sedam ostalih bilo financirano javnim novcem, dva su ispitivanja financirana nevladinim udrugama, a četiri ispitivanja nisu izvijestila o financiranju.

Ključni rezultati

SCT u usporedbi s kontrolnom skupinom: dokazi u vezi smrtnosti, komplikacija, kvalitete života i sposobnosti vježbanja vrlo su niske kvalitete. Dokazi niske kvalitete upućuju da bi SCT mogla blago smanjiti propadanje srčane funkcije bez povećanja učestalosti aritmija u osoba koje boluju od DCM-a. Ispitivanja nisu izvijestila o važnim ishodima poput smrti, srčanog ili moždanog udara.

SCT uz citokinsku terapiju u usporedbi s kontrolom: dokazi u vezi smrtnosti vrlo su niske kvalitete. Dokazi niske kvalitete upućuju da SCT uz citokinsku terapiju ne utječe na kvalitetu života, ali može povećati sposobnost vježbanja te pozitivno utjecati na neke od mjera srčane funkcije (iako nije jasno kako pozitivna promjena mjera srčane funkcije utječe na ishode koji su važni za pacijenta). Zbog svega navedenog rezultate ovih ispitivanja treba uzeti s oprezom. Vrlo je niska razina kvalitete dokaza o postproceduralnim komplikacijama. Ispitivanja nisu izvijestila o pojavnosti važnih srčanih neželjenih učinaka ili pojave aritmija.

Zbog ograničenog broja ispitivanja autori pregleda nisu mogli provesti analizu kako bi pronašli koji su oblici SCT niti kakve su značajke pacijenata povezane s boljim kliničkim ishodima. Stoga je potrebno više ispitivanja kako bi se utvrdila uloga SCT-a u liječenju DCM-a.

Kvaliteta dokaza

Dokazi u ovom pregledu su niske do vrlo niske kvalitete zbog malog broja događaja, različitih rezultata između ispitivanja, rizika od pristranosti i problema s ustrojima ispitivanja. Na koncu, ograničenja u izvještavanju rezultata otežala su dobivanje i uporabu podataka koji bi doveli do jasnijih zaključaka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Marin Viđak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information