Bihevioralna i kognitivno-bihevioralna terapija za opsesivno kompulzivni poremećaj (OKP) kod osoba s poremećajem autističnog spektra (PAS)

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj ovog sustavnog pregleda bio je vidjeti može li kognitivno-bihevioralna terapija (KBT) pomoći osobama koje imaju OKP, a ujedno imaju i poremećaj autističnog spektra (PAS).

Dosadašnje spoznaje

Osobe kojima je postavljena dijagnoza PAS-a obično imaju neke zajedničke karakteristike. Često shvaćaju društvene interakcije i komunikaciju drugačije od drugih osoba. Osobe s PAS-om također mogu biti manje fleksibilne u svom razmišljanju od drugih ljudi, što im može otežati korištenje psiholoških terapija na način na koji se one obično predstavljaju. Mišljenja osoba s PAS-om važna su jer mogu pomoći kliničarima da odluče koja područja istraživanja povezana s PAS-om imaju veći prioritet od ostalih.

Netko kome je dijagnosticiran OKP ima simptome koji u određenoj mjeri utječu na to kako će funkcionirati u svakodnevnom životu. Netko s OKP-om često ima perzistirajuće misli, iako ne želi te misli i često i sam misli da su te misli nerazumne. Takve misli su često brige o tome hoće li oni sami ili netko drugi biti povrijeđeni ili da nešto nije savršeno ili ispravno. Ponekad se osoba s OKP-om osjeća kao da mora stalno aktivno misliti određene misli ili činiti repetitivne radnje kako bi „ispravila stvari“, iako često zna da to nije zapravo potrebno. Repetitivne radnje mogu biti nešto poput učestalog pranja ruku.

Istraživanja su pokazala da osobe s PAS-om imaju veću vjerojatnost da će razviti OKP. Moguće je da određeni geni nose veću vjerojatnost za razvoj i PAS-a i OKP-a, ili možda način na koji osobe s PAS-om razmišljaju povećava vjerojatnost da će imati OKP.

Kognitivno-bihevioralna terapija (KBT) se već dugo koristi za liječenje OKP-a. KBT se obično provodi pri posjeti terapeutu, ali se može provoditi na različite načine, poput interneta. KBT uključuje razgovor o repetitivnim mislima koje se pojavljuju i pomaže osobi da njima upravlja i da ih smanji, a također uključuje pokušaj smanjenja prisilnih radnji. Budući da osobe s PAS-om ponekad imaju drugačiji način razmišljanja i komuniciranja, kliničari su se pitali bi li KBT bio jednako koristan u liječenju OKP-a kod osoba s PAS-om kao što je to slučaj kod osoba koje imaju OKP, ali nemaju PAS. Drugi istraživači osmislili su različite načine na koji se KBT provodi s osobama s PAS-om kako bi im pomogli da izvuku maksimalnu korist iz liječenja, a to se naziva „prilagođena KBT“. Istraživanja su pokazala da je prilagođena KBT korisna za neke anksiozne poremećaje koji se javljaju kod PAS-a. Međutim, manje istraživanja je proučavalo koliko bi prilagođena KBT mogla biti korisna za OKP u osoba s PAS-om.

Pretraživanje literature

Tražili smo randomizirana kontrolirana ispitivanja u kojima se provodila KBT s osobama s OKP-om koje ujedno imaju i dijagnozu PAS-a. Randomizirano kontrolirano ispitivanje je vrsta ispitivanja u kojem su sudionici nasumično raspoređeni u KBT ili skupinu koja dobiva neko drugo liječenje tako da osobe koje vode ispitivanje nemaju utjecaja na dijeljenje u skupine i također ne znaju kojoj skupini sudionici pripadaju. Skupina koja dobiva neko drugo liječenje naziva se kontrolna skupina. U ovim ispitivanjima, osobe u kontrolnoj skupini ne primaju KBT, ali mogu imati seanse sa svojim terapeutima koje ne uključuju KBT, ili mogu biti stavljene na listu čekanja. Kad bi, na primjer, sastanak s terapeutom ili lista čekanja bili jednako učinkoviti kao i KBT, tada bi bila manja vjerojatnost da će rezultati pokazati razliku između ishoda terapijske i kontrolne skupine. S druge strane, da je KBT učinkovitiji, mogli bismo očekivati da će KBT skupina imati bolje ishode od kontrolne skupine. Stoga se na kraju svakog ispitivanja, kada se rezultati u terapijskoj skupini uspoređuju s rezultatima u kontrolnoj skupini, pruža informacija o tome koliko bi KBT mogao biti učinkovit za osobe s OKP-om i PAS-om. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do kolovoza 2020. godine.

Zaključak

Pronašli smo samo jedno objavljeno randomizirano kontrolirano ispitivanje KBT-a osobama s OKP-om i PAS-om koje je zadovoljilo naše kriterije pretraživanja. Kontrolna skupina u ovom ispitivanju dobila je liječenje nazvano „upravljanje anksioznošću“ koje je pomoglo sudionicima ispitivanja da upravljaju anksioznošću, ali im nije pomoglo da se nose specifično s repetitivnim mislima i prisilnim radnjama, kao što to čini KBT. Ovo ispitivanje imalo je za cilj vidjeti jesu li upravljanje anksioznošću ili KBT bolji u liječenju OKP-a kod osoba s PAS-om, ali nije pronašlo razliku u ishodima za te dvije vrste liječenja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Marija Franka Žuljević. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information