Liječenje hepatorenalnog sindroma

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Saznati najbolji oblik liječenja za smanjenu funkciju bubrega (hepatorenalni sindrom) u osoba s cirozom jetre (oblik uznapredovale bolesti jetre s ožiljcima na jetri) s komplikacijama. Autori su prikupili i procijenili sva pouzdana istraživanja da odgovore na ovo pitanje i pronašli 25 randomiziranih kontroliranih istraživanja (ispitanici su primali liječenje temeljeno na metodi sličnoj bacanju novčića ili lutriji, kako bi se osiguralo da su ispitanici koji primaju različito liječenje slični u svim pogledima osim liječenja, tako da se bilo kakve različitosti u rezultatima između liječenja mogu pripisati liječenju, prije nego različitostima među ispitanicima koji su primili liječenje). Tijekom analize podataka autori su koristili standardne Cochrane tehnike, što omogućuje usporedbu dva tretmana odjednom. Autori su također koristili napredne metode koje omogućuju usporedbu više liječenja u isto vrijeme (obično se naziva 'mrežna meta-analiza' ili 'višestruka usporedba'). Cilj je prikupiti pouzdane dokaze o prednostima i manama različitih liječenja.

Datum pretraživanja literature
Prosinac 2018. godine.

Ključni rezultati
Samo su dva istraživanja bila dobro provedena. Preostala istraživanja imala su jednu ili više mana. Stoga je visoka nesigurnost u rezultate ove procjene. Autori nisu mogli preporučiti jedno liječenje više od drugoga na temelju rizika od smrti, ozbiljnih komplikacija, postotka osoba koje su razvile neku komplikaciju, postotka ispitanika koji su bili podvrgnuti transplantaciji jetre (nadomjestak oboljele jetre sa zdravom) ili brojke ostalih oblika zatajenja jetre. Kvaliteta života povezana sa zdravljem nije bila opisana ni u jednom ispitivanju. Broj komplikacija bio je niži s albuminom i noradrenalinom nego s albuminom i terlipresinom. Oporavak od hepatorenalnog sindroma može biti manji s kombinacijom albumina, midodrina i oktreotida, te sa samim albuminom, nego kombinacijom albumina i terlipresina, te albumina i noradrenalina.

Izvor financiranja bio je nejasan u 18 istraživanja. Industrijske organizacije financirale su dva istraživanja, dok preostalih pet istraživanja nije primilo nikakva financijska sredstva od industrijskih organizacija.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Ovaj Cochraneov sustavni pregled proučavao je osobe bilo kojeg spola, dobi i porijekla koje imaju uznapredovalu bolest jetre različitih uzroka i koji su razvili hepatorenalni sindrom. Ispitanici su primali različito liječenje. Autori pregleda isključili su istraživanja sa ispitanicima s transplantiranom jetrom. Dob ispitanika bila je u rasponu od 42 do 60 godina. U istraživanjima koje je prikazalo ove podatke, broj žena kretao se od 6 do 62 od 100. Glavna liječenja koja su uspoređivana bila su: sami albumin, kombinacija albumina i terlipresina, i kombinacija albumina i noradrenalina. Autori su sakupljali i procjenjivali podatke o smrti, kvaliteti života, ozbiljnim i manje ozbiljnim komplikacijama, vremenu do transplantacije jetre, oporavku od hepatorenalnog sindroma i nestanku simptoma.

Koji su glavni rezultati ovog sustavnog pregleda?

25 istraživanja uključivalo je mali broj ispitanika (1263 ispitanika). Bilo je jako malo podataka iz tih istraživanja. 23 istraživanja s 1185 ispitanika pružila su podatke za procjenu. Vrijeme praćenja ispitanika u istraživanjima bilo je u rasponu od jednog do šest mjeseci. Sustavni pregled je pokazao:

- oko 60 na svakih 100 osoba preminulo je unutar tri mjeseca, a 35 na svakih 100 osoba se oporavilo od hepatorenalnog sindroma.

- liječenje možda ne pravi nikakvu razliku u postotku osoba koje su umrle ili razvile ozbiljne komplikacije, broju ozbiljnijih komplikacija po osobi, postotku osoba koje su razvile bilo kakve komplikacije ili postotku osoba podvrgnutih transplantaciji jetre.

- niti jedno istraživanje nije opisalo kvalitetu života povezanu sa zdravljem.

- broj komplikacija bilo koje težine bio je manji s kombinacijom albumina i noradrenalina nego s kombinacijom albumina i terlipresina.

- oporavak od hepatorenalnog sindroma može biti niži s kombinacijom albumina, midodrina i oktreotida, te samim albuminom, nego s kombinacijom albuminom i terlipresina, te kombinacijom albumina i noradrenalina.

- imamo vrlo nisko povjerenje u ukupne rezultate.

- potrebna su buduća, visoko kvalitetna istraživanja s pravilnim dizajnom, kako bi se razjasnio najbolji oblik liječenja za osobe s uznapredovalim bolestima jetre koje imaju hepatorenalni sindrom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Maja Papak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr  neskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information