18F PET s flutemetamolom u ranoj dijagnostici Alzheimerove demencije i drugih demencija u osoba s umjerenim kognitivnim oštećenjem (MCI)

Istraživačko pitanje: Pomaže li korištenje 18F PET snimanja s flutemetamolom u predviđanju napredovanja prema Alzheimerovoj demenciji i drugim demencijama u osoba s umjerenim kognitivnim oštećenjem?

Dosadašnje spoznaje
U sljedećih se nekoliko desetljeća zbog starenja stanovništva očekuje dramatičan porast oboljelih od demencija. Poželjno je dijagnosticiranje demencija u ranim fazama, ali još uvijek ne postoji široko prihvaćeni dogovor oko najboljeg pristupa. Za procjenu osoba sa slabim pamćenjem ili kognitivnim oštećenjem koriste se razni testovi koje provode zdravstveni radnici i koji zahtijevaju samo olovku i papir. Još uvijek ostaje nejasno da li korištenje specifičnih PET snimanja koja detektiraju amiloid - jedan od glavnih obilježja Alzheimerove bolesti - pomaže u predviđanju napredovanja umjerenih kognitivnih poremećaja prema Alzheimerovoj bolesti ili drugim oblicima demencija. S obzirom da su navedeni testovi skupi, važno je da donose dodatne prednosti.

Cilj istraživanja

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je procijeniti učinkovitost PET snimanja s 18F-flumetamolom u prepoznavanju osoba s umjerenim kognitivnim oštećenjem koje s vremenom klinički napreduju prema Alzheimerovoj demenciji ili drugim oblicima demencije.

Obilježja studija

Dokazi se odnose na literaturu dostupnu do svibnja 2017. Našli smo dvije studije koje proučavaju napredovanje iz umjerenog kognitivnog oštećenja prema Alzheimerovoj demenciji. Studije su uključile 252 ispitanika s umjerenim kognitivnim oštećenjem, od kojih su dalje praćena 243 sudionika. Od navedenog broja, 127 su bile žene. Prosječna dob u prvoj studiji s vremenom praćenja od dvije godine bila je 72,7 godina. U drugoj studiji, s vremenom praćenja od tri godine, prosječna dob bila je 71,1 godine. Jedna od studija provedena je u klinici koja se bavi problemima s memorijom.

Izvori financiranja studija: obje studije financirao je proizvođač testa.

Kvaliteta dokaza

Glavno ograničenje ovog preglednog članka leži u činjenici da se temelji na samo dvije studije, s nedovoljno informacija o procesu odabira sudionika, načinu interpretacije PET snimki u jednoj studiji te načinu postavljanja kliničke dijagnoze demencije u drugoj studiji. Također, postoji veliki rizik od pristranosti u studijama s obzirom na mogući sukob interesa.

Ključni rezultati

U ovom preglednom članku pronašli smo da je PET snimanje s 18F-flutemetamolom, kao pojedinačni test u studiji s 19 sudionika koji su praćeni kroz 2 godine, imao osjetljivost 89% i specifičnost 80%. To znači da u grupi od 100 sudionika s umjerenim kognitivnim oštećenjem i udjelom progresije od 47% u ovoj studiji, možemo očekivati da bi 42 od 47 sudionika s pozitivnim nalazom PET snimanja s 18F-flutemetamolom napredovala iz umjerenog kognitivnog oštećenje prema Alzheimerovoj demenciji, dok bi 5 sudionika imalo lažno pozitivne rezultate. Nadalje, možemo očekivati da bi 42 od 53 sudionika koji ne bi napredovali prema Alzheimerovoj demenciji imalo negativne rezultate snimanja s 18F-flutemetamolom, a 11 bi imalo lažno negativne rezultate.

U drugoj studiji, koja je uključila 224 sudionika s praćenjem od 3 godine, osjetljivost je bila 64%, a specifičnost 69%. To znači da bi u grupi od 100 sudionika i s udjelom progresije od 36% u ovoj studiji, mogli očekivati da bi 23 od 36 sudionika s umjerenim kognitivnim oštećenjem i s pozitivnim rezultatom PET snimanja s 18F-flutemetamolom napredovalo prema Alzheimerovoj demenciji, dok bi njih 13 bilo lažno pozitivno. Također, možemo očekivati da bi, od 64 sudionika koja ne bi napredovala prema Alzheimerovoj demenciji, njih 44 imalo negativne rezultate snimanja s 18F-flutemetamolom, dok bi 20 sudionika imalo lažno negativne rezultate.

Nismo pronašli nikakve podatke vezane uz pogoršanje umjerenog kognitivnog oštećenja prema bilo kojem drugom obliku demencija u trenutku završetka praćenja.

Temeljem zasad dostupnih podataka, možemo zaključiti da se PET snimanje s 18F-flutemetamolom ne može preporučiti za rutinsko korištenje u kliničkoj praksi za predviđanje napredovanja umjerenog kognitivnog oštećenja u Alzheimerovu demenciju. Potrebno je više studija kako bi se dokazala njegova učinkovitost.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Igor Iskra
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information