Dijeta, tjelesna aktivnost i ponašajne (bihevioralne) intervencije u svrhu liječenja prekomjerne težine ili pretilosti djece u dobi od 12 do 17 godina

Istraživačko pitanje

Koliko su učinkoviti dijeta, fizička aktivnost i ponašajne (bihevioralne) intervencije u smanjenju težine i pretilosti djece u dobi od 12 do 17 godina?

Dosadašnje spoznaje

Diljem svijeta prisutan je sve veći broj pretilih i adolescenata s prekomjernom težinom. Ta djeca imaju veće izglede za razvijanje zdravstvenih problema kasnije u životu. Potrebno nam je više informacija o tome koje je najbolje rješenje ovog problema.

Značajke istraživanja

U ovom Cochrane sustavnom pregledu pronađeno je 44 randomiziranih kontroliranih istraživanja (kliničkih studija u kojima su sudionici nasumično razvrstani u dvije ili više skupina) koja su uspoređivala prehranu, tjelesnu aktivnost i bihevioralne intervencije (čiji je cilj promjena ili poboljšanje ponašanja, odnosno životnih navika) s različitim kontrolnim skupinama. U tim je istraživanjima sudjelovalo 4781 prekomjerno teške ili pretile djece u dobi od 12 do 17 godina. Ovaj Cochrane sustavni pregled prikazao je rezultate za učinke intervencija koje su sadržavale više postupaka, intervencije promjene prehrane i intervencije tjelesnih aktivnosti, u usporedbi s kontrolnim skupinama (koje nisu primale intervencije, ili s uobičajenom skrbi, pojačanom uobičajenom skrbi, ili neke druge terapije). Djeca uključena u ta istraživanja su praćena između šest mjeseci i tri godine.

Ključni rezultati

Prosječna dob djece bila je od 12 do 17.5 godina. U većini istraživanja praćen je indeks tjelesne mase (ITM). Indeks tjelesne mase je mjera tjelesne uhranjenosti koja se računa na način da se podijeli vrijednost tjelesne mase (u kg) s kvadratom visine mjerene u metrima (kg/m²). Sažeti su rezultati iz 28 istraživanja provedenih na 2774 adolescenata, u kojima je ITM u prosjeku iznosio 1,18 jedinice manje u skupinama djece koja su primala različite intervencije, u usporedbi s kontrolnim skupinama. Sažeti su rezultati iz 20 istraživanja provedenih na 1993 adolescenata, u kojima je tjelesna masa u prosjeku iznosila 3,67 kilograma manje u skupini koja je primala različite intervencije, u usporedbi s kontrolnim skupinama. Sniženje ITM-a održano je u trajanju od 18 do 24 mjeseca (djeca praćena do završetka istraživanja), što je u prosjeku bilo 1,49 kg/m2 manje u intervencijskim skupinama, u usporedbi s kontrolnim skupinama. Intervencije su umjereno poboljšale kvalitetu života povezanu sa zdravljem (mjera zadovoljstva osobe svojim životom i zdravljem), ali nije bilo čvrstih dokaza o prednosti ili nedostacima tih intervencija za poboljšanje samopouzdanja, tjelesnih aktivnosti i prehrane. U nijednom istraživanju nije prijavljena smrt bilo kakvog uzroka, pobol (bolesti) ili socioekonomski učinci (kao što su dani izbivanja iz škole). U tri istraživanja nisu prijavljene nuspojave, jedno istraživanje izvijestilo je da nije bilo ozbiljnih nuspojava, jedno nije dalo pojedinosti o nuspojavama, a ostala istraživanja uopće nisu prijavila nuspojave.

Pronađeno je i 50 istraživanja koja su u tijeku, a koja će biti uključena u obnovama ovog sustavnog pregleda.

Aktualnost podataka

Ovi se dokazi odnose na literaturu objavljenu do srpnja 2016. godine.

Kvaliteta dokaza

Ukupna kvaliteta dokaza ocijenjena je kao niska za većinu mjerenih ishoda (rezultata), uglavnom zbog ograničenog povjerenja u način provođenja istraživanja, nedosljednih rezultata i neprikladno odabranih ishoda. Također, bilo je samo nekoliko istraživanja za neke ishode, s malim brojem uključenih adolescenata.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Martin Kondža
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information