Lijekovi slični morfinu za bolove povezane s rakom

Zaključak

U oko 19 od 20 osoba s umjerenom do jakom karcinomskom boli, lijekovi slični morfinu (opioidi) vjerojatno mogu smanjiti bol na blagu razinu ili u potpunosti u roku od 14 dana, ako su nuspojave podnošljive. Većina ljudi imat će nuspojave, a otprilike 1-2 od njih 10 morat će promijeniti liječenje zbog nuspojava.

Dosadašnje spoznaje

Jedna od dvije ili tri osobe oboljele od raka suočit će se sa boli koja varira u intenzitetu od umjerene do jake. Intenzitet boli se pojačava s napretkom bolesti. Morfin koji se uzima na usta koristi se za kontrolu karcinomske boli od 1950-ih godina. Svjetska zdravstvena organizacija (engl. World Health Organization, WHO) 1986. godine je preporučila uzimanje lijekova sličnih morfinu za umjerenu do jaku bol kod raka. Dostupno je više različitih lijekova, neki se uzimaju na usta, dok se drugi primjenjuju u flasterima.

Značajke istraživanja

U ovom pregledu Cohraneovih sustavnih pregleda ispitali smo sve dokaze o tome koliko dobro djeluju morfinu slični lijekovi, uglavnom kada se uzimaju na usta ili kroz kožni flaster, koliko je ljudi imalo nuspojave i koliko su te nuspojave bile ozbiljne ili uznemirujuće - na primjer, jesu li dovele do prestanka uzimanja lijekova od strane sudionika.

U svibnju 2017. pronašli smo devet sustavnih pregleda sa 152 uključena istraživanja i 13,524 sudionika. Istraživanja su uglavnom bila malena i uspoređivala su različite vrste morfina. Koristila su različite ustroje i na različit način su prikazivala rezultate ispitivanja intenziteta boli. Često nisu bilježeni ishodi koji bi bili od značaja za pacijente sa karcinomskom boli.

Ključni rezultati

Za dva lijeka (morfin na usta i flasteri s fentanilom) više od 19 na 20 ljudi, koji su prije uzimanja morfinu sličnih lijekova imali umjerenu do jaku bol, unutar 14 dana od primjene lijekova prijavilo je pad intenziteta boli do blage razine, ukoliko su mogli podnijeti nuspojave. Većina ljudi koji su uzimali morfinu sličan lijek imala je barem jednu nuspojavu. Otprilike 1 osoba od 10 prestala je uzimati opioide zbog nuspojava. Najčešće nuspojave bile su zatvor, mučnina i povraćanje.

Kvaliteta dokaza

S jedne strane, rezultati su ohrabrujući i uglavnom se slažu s anketama o tome koliko dobro djeluju preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za karcinomsku bol. S druge strane, kvaliteta istraživanja u sustavnim pregledima bila je uglavnom loša. Potrebna su istraživanja s boljim ustrojem i izvještavanjem, koja uključuju ishode boli na razinama koje ljudi s karcinomom mogu podnositi (nikakva ili blaga bol).

Kvaliteta Cochraneovih sustavnih pregleda bila je visoka.

Za procjenu razine kvalitete dokaza u istraživanjima koja su uključena, korištene su četiri razine: vrlo niska, niska, srednja te visoka. Dokazi vrlo niske kvalitete ukazuju na nemogućnost donošenja pouzdanih zaključaka. Dokazi visoke kvalitete ukazuju na vrlo veliku sigurnost u rezultate. Dokazi uključeni u sustavne preglede bili su vrlo niske kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ana Akrap. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information