Intervencije putem društvenih mreža za poticanje upotrebe kontracepcije kod žena

Uvod

Neplanirane trudnoće imaju veliki utjecaj na zdravlje i dobrobit žena, njihovih obitelji i njihovih zajednica. Društvene mreže kao što su Facebook i Instagram su globalno popularne, ali njihov potencijal za povećanje upotrebe kontracepcije nije u potpunosti istražen.

Ciljevi

Procijeniti učinkovitost korištenja društvenih mreža za promociju uzimanja i ustrajnosti kod upotrebe kontracepcije u žena reproduktivne dobi.

Pretraga dokaza

Provedeno je elektronsko pretraživanje u siječnju 2018. godine na nekoliko mrežnih baza podataka i ključnih konferencija u svrhu pronalaska značajnih istraživanja koja koriste društvene mreže za povećanje upotrebe kontracepcije kod žena reproduktivne dobi.

Kriteriji odabira

Kriterij uključivanja je korištenje društvene mreže (bilo kao jedinu metodu ili uz neku drugu metodu) u istraživanju, i praćenje uključenih ispitanica barem tri mjeseca nakon intervencije.

Prikupljanje i analiza podataka

Dva autora su samostalno pretražila naslove, sažetke i cijele tekstove istraživanja i izvukla podatke iz uključenih istraživanja. Trećem autoru je dodijeljeno rješavanje spornih pitanja.

Ključni rezultati

Pregledani su 461 naslov, sažetak i cijeloviti tekstovi istraživanja i nađena su samo dva istraživanja koja su zadovoljile kriterije uključenja. Oba su istraživanja provedena u SAD-u i imaju visoki rizik od pristranosti. U prvoj studiji, ispitanice su podijeljene u dvije skupine; jedna skupina je dobila pristup web stranici Bedsider.org, koja je sadržavala točne i javnosti prilagođene medicinske informacije o kontracepciji, dok druga skupina nije bila izložena nikakvoj intervenciji. Nisu utvrđene razlike među skupinama u dosljednosti korištenja kontracepcijskih metoda, niti njihovog znanja o učinkovitosti određenih metoda sprječavanja trudnoće. Međutim, ova studija je pokazala da je više žena iz skupine izložene web stranici Bedsider.org godinu dana kasnije koristilo visoko učinkovite metode kontracepcije.

U drugoj studiji se koristila zatvorena Facebook stranica koja je ženama prikazivala sadržaj o seksualnom zdravlju ili članke koji su izbjegavali informacije o seksualnom zdravlju, s ciljem da bi se utjecalo na upotrebu prezervativa. Istraživanje je pokazalo da nema razlike između skupina u dosljednosti korištenja prezervativa 6 mjeseci nakon intervencije ili u njihovoj namjeri da u budućnosti koriste prezervative.

Zaključci autora

Nađeno je malo znanstvenih dokaza da bi se moglo utvrditi utječu li društvene mreže na povećanje upotrebe kontracepcije ili nastavak korištenja istih među ženama.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Maja Krilić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information