Uzimanje N-acetilcisteina s antibioticima za liječenje infekcije

Istraživačko pitanje

Je li dodavanje N-acetilcisteina antibioticima sigurno i poboljšava li stopu izlječenja za Helicobacter pylori infekciju?

Dosadašnje spoznaje

Helicobacter pylori (H. pylori) je bakterija koja živi u želucu i može prouzročiti nekoliko bolesti, kao što su rak želuca, ulkus (čir želuca) i druge bolesti. Prisutnost bakterije u određenoj koncentraciji javlja se u oko polovine svjetske populacije i češća je u zemljama s lošim sanitarnim uvjetima. Ljudi se zaraze konzumiranjem kontaminirane vode.

Infekcija se liječi antibioticima i lijekom koji smanjuje proizvodnju kiseline u želucu. Međutim, stope otpornosti na antibiotike rastu širom svijeta, što smanjuje stope izlječenja čak i ovim lijekovima. Novi lijekovi se testiraju kako bi se povećale stope izlječenja. Jedan od tih lijekova je N-acetilcistein (NAC). NAC je lijek koji pomaže otapanju sluzi u respiratornim bolestima. Može se uzimati na usta (oralno) ili ubrizgati u venu (intravenski). NAC može uništiti neke mehanizme preživljavanja H. pylori i može poboljšati stope izlječenja.

Značajke istraživanja

Uključeno je osam studija (randomizirane kontrolirane studije s ukupno 559 ispitanika u dobi između 17 i 76 godina. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do travnja 2018. Sve studije su u nekoliko zemalja regrutirale ambulantne pacijente iz endoskopskih centara (centri koji su specijalizirani za preglede želuca s fleksibilnom cijevi s kamerom koja je umetnuta u želudac). Ispitivane kombinacije antibiotika bile su vrlo različite u uključenim studijama, isto kao i doze NAC-a (600 mg do 1800 mg na dan). NAC je uspoređivan s placebom (lažna pilula) ili je uspoređivan s nikakvom terapijom.

Ključni rezultati

Nije sigurno poboljšava li dodatak NAC-a antibioticima stope izlječenja H. pylori, u usporedbi s dodatkom placeba ili bez NAC-a. Bilo koji mogući djelotvorni učinak NAC-a trebao bi se razmatrati s oprezom jer su uključene studije bile vrlo različite i niske pouzdanosti, uz neke nedostatke koji bi mogli ugroziti njihove rezultate, a prema tome i rezultate ovog sustavnog pregleda.

Nije sigurno je li NAC povezan s većim rizikom od štetnih učinaka na probavni sustav ili alergijskih štetnih događaja u odnosu na placebo ili bez NAC-a. Među uključenim studijama nije bilo izvješća o štetnim toksičnim učincima.

Potrebno je provesti daljnje velike, dobro osmišljene randomizirane kliničke studije, s dobrim standardima izvješćivanja i odgovarajućim prikupljanjem ishoda učinkovitosti i sigurnosti, posebno za trenutno preporučene kombinacije antibiotika.

Razina kvalitete dokaza

Sveukupna pouzdanost dokaza o stopama iskorjenjivanja H. Pylori kretala se od vrlo niske do niske pouzdanosti. Pet studija dalo je informacije o štetnim događajima (nuspojave), a pouzdanost dokaza je bila vrlo niska. Uključene studije su loše provedene i to smanjilo povjerenje u rezultate.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska. Prevela: Svjetlana Grgić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information