Mogu li komunikacijske intervencije pomoći minimalno verbalnoj djeci s poremećajem autističnog spektra?

Dosadašnje spoznaje

Poremećaj autističnog spektra (engl. autism spectrum disorder, ASD) je stanje obilježeno poteškoćama sa socijalnim aspektom komunikacije te ponavljajućim i ograničenim interesima i ponašanjima (npr. ponavljajući pokreti tijela kao što je pljeskanje rukama, senzorna osjetljivost i specifični interesi). Osobe s ASD-om često imaju jezične poteškoće i oko 25% do 30% djece ne može koristiti verbalni jezik za komunikaciju ili su minimalno verbalni (koriste manje od 30 riječi). Mogućnost komunikacije je osnovna životna vještina i poteškoće s komunikacijom mogu imati cijeli niz negativnih posljedica kao što su lošija postignuća u školi, lošija kvaliteta života i poteškoće ponašanja. Komunikacijske intervencije su općenito usmjerene prema poboljšaju komunikacijskih sposobnosti djeteta kroz govor ili dopunjavanjem govora ostalim oblicima komunikacije (npr. znakovni jezik ili slikovni).

Što je istraženo?

U ovom Cochraneovom sustavnom pregledu literature pretražili smo 18 baza podataka i registre kliničkih pokusa u studenom 2016. Pretraživanje literature ponovljeno je u studenom 2017.

Rezultati istraživanja

Pronašli smo dva istraživanja koja su uključivala 154 minimalno verbalne djece koja su imala ASD (dob: od 32 mjeseca do 11 godina). Istraživanja su nasumično podijelila sudionike u one koji su imali komunikacijsku intervenciju i kontrolnu grupu koja nije imala intervenciju, ali je primala uobičajenu terapiju u zajednici. Obje studije su bile usmjerene na komunikacijske ishode (verbalne i neverbalne). Jedno od istraživanja je također prikupljalo informacije o socijalnoj komunikaciji. Nijedna studija nije prikupila informacije o neželjnim učincima, drugim komunikacijskim vještinama, kvaliteti života ili ishodima povezanim s ponašanjem.

Jedno je istraživanje istraživalo alternativnu i potpomognutu komunikacijsku (AAC) intervenciju (komunikacijski sustav pomoću razmjene slika - PECS), koju su učitelji primjenjivali kod djece u školi. Intervencija je bila provedena kroz pet mjeseci i uključivala je edukaciju učitelja i savjetovanje. PECS je pristup gdje se djecu uči izmjenjivati jednu sliku željenog predmeta ili aktivnosti s drugom osobom koja onda odgovara na zahtjev. Sustav napreduje dalje tako što se slike kombiniraju u rečenice i te rečenice se koriste na različite načine kao što je komentiranje i odgovaranje na pitanja. Ta studija uključila je 84 sudionika (73 dječaka) od 4 do 11 godina; studiju je financirala neprofitna organizacija. Drugo istraživanje je ispitalo intervenciju koja se temelji na verbaliziranju (fokusiranu intervenciju za vrijeme igre; engl. focused playtime intervention, FPI). To je program edukacije roditelja koji se provodi kod kuće, a kojem je cilj promovirati koordiniranu igru s igračkama između roditelja i njihove djece. To istraživanje uključilo je 70 sudionika (64 dječaka) u dobi od 32 do 82 mjeseca; financirano je iz neprofitnih izvora.

Ključni rezultati

Pronašeni su ograničeni dokazi da FPI i AAC intervencije poboljšavaju verbalnu i neverbalnu komunikaciju u minimalno verbalne djece s ASD-om. Obje studije uključene u ovom pregledu zabilježila su poboljšanja u pogledu verbalne ili n verbalne komunikacije (ili obje) u neke djece odmah nakon intervencije. Nijedna od intervencija nije dovela do poboljšanja verbalne ili neverbalne komunikacije koja se održala s vremenom kod većine djece. Ocijenili smo sveukupnu kvalitetu dokaza kao vrlo nisku jer smo pronašli samo dvije studije na ovu temu, koje su uključile malen broj sudionika. Nadalje, obje studije su imale određena metodološka ograničenja koja su povećala mogućnost pristranosti.

Preporuke

Trenutno postoje ograničeni dokazi da FPI i AAC intervencije poboljšavaju verbalnu i neverbalnu komunikaciju u minimalno verbalne djece s ASD-om u djece dobi od 32 mjeseca do 11 godina. Nužna su daljnja istraživanja koja ispituju komunikacijsku intervenciju i koja uspoređuju učinke tih intervencija s kontrolnom grupom žurno su potrebna kako bi se prikupilo dovoljno podataka za procjenu tih intervencija.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: David Gilming
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information