Bronhoskopski zahvati smanjivanja volumena pluća za srednji do tešku kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB)

Istraživačko pitanje

U ovom Cochraneovom sustavnom pregledu literature ispitali smo može li bronhoskopsko smanjivanje volumena pluća (engl. bronchoscopic lung volume reduction, BLVR) poboljšati ishode liječenja, bez da poveća vjerojatnost od smrti i češćih bolesti nakon zahvata, time zadržavajući prihvatljive troškove za ljude koji pate od umjerene do teške kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB)?

Dosadašnje spoznaje

BLVR zahvati su skup inovativnih nekirurških zahvata čiji je cilj poboljšati stanje bolesti i funkciju pluća pacijenata koji boluju od umjerene do teške KOPB i, pogotovo onima koji ostaju ograničeni unatoč uobičajenom liječenju.

Obilježja uključenih istraživanja

Pronađeno je četrnaest studija u kojima je sudjelovalo ukupno 1979 sudionika koje su objavljene do prosinca 2016. Te studije su proučavale BVRs (AeriSeal, dišne premosnice, endobronhijalne zavojnice, endobronhijalne zaliske, intrabronhijalne zaliske i ablacije pare). Većina je studija uspoređivala BLVR zahvate s optimalnom medicinskom skrbi ili lažnom bronhoskopijom, dok je jedna studija proučavala specifični način kako umetnuti intrabronhijalne zaliske: jednostrano ili djelomično obostrano.

Ključni rezultati

Dokazi za kratkotrajna poboljšana stanja bolesti su bili najočigledniji u studijama koje su ispitale endobronhijalne zaliske (pet studija) i endobronhijalne zavojnice (tri studije), uključujući poboljšanja plućne funkcije i kvalitete života. Pobljšanja funkcije pluća i kvalitete života su također utvrđeni u ablaciji vodenom parom i AeriSeal-u, ali kvaliteta tog dokaza je ograničena pošto je studija ablacijom pare bila mala te studija AeriSeal-a završena prijevremeno. Ne čini se da su stent premosnica dišnog puta (jedna studija) niti djelomično umetanje intrabronhijalnih zalistaka (dvije studije) dovele do značajnih promjena u zdravstvenom ishodu, iako je jednostrano postavljanje intrabronhijalnih zalistaka dovelo do boljih ishoda kako je procijenjeno u maloj studiji. Studije koje su našle zdravstvena poboljšanja su također našle veće stope potencijalnih komplikacija kao rezultat zahvata, ali trenutne studije nisu pružile dokaz za veći rizik od smrti nakon BLVR zahvata, iako je kvaliteta uključenih studija nejasna.

Kvaliteta dokaza

Nedostatak usporedbe tih zahvata s lažnom bronhoskopijom ili nejasno stanje zasljepljivanja u nekim studijama su uzrokovali rizik od pristranosti za subjektivne ishode (npr. kvaliteta života i kapacitet vježbanja). Manjak dugotrajnih kontrolnih pregleda, mali broj studija, razlike u rezultatima između ispitivanja, manjak podataka o financijskoj isplativosti ograničava kvalitetu dokaza u ovom sustavnom pregledu literature.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ante Topić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information