Antivirusni lijekovi koji djeluju izravno na kronični hepatitis C

Dosadašnje spoznaje
Milijuni ljudi širom svijeta boluju od hepatitisa C, što može dovesti do teških bolesti jetre, raka jetre i smrti. Brojne prethodne terapije koje se temelje na interferonu korištene su za hepatitis C, ali nijedna od njih nije dokazala učinkovitost na rezultatima usmjerenima na pacijenta i njihova upotreba bila je povezana s ozbiljnim nuspojavama Lijekovi s izravnim djelovanjem na hepatitis C (engl. direct-acting agents, DAA) su relativno novi i skupi lijekovi za hepatitis C i prvi su rezultati pokazali kako DAA češće uklanja virus hepatitisa C iz krvi (održan virusni odgovor). Osim toga, čini se da ti lijekovi uzrokuju mnogo manje ozbiljne nuspojave. U ovom Cochrane pregledu, procijenili smo dokaze o kliničkim učincima DAA-a za hepatitis C.

Značajke istraživanja
Uključili smo 138 randomiziranih kliničkih istraživanja. Sve uključene studije su bile pod visokim rizikom od pristranosti. U tih 138 studija ispitano je 51 različitih DAA lijekova. Od toga, 84 studije su procijenile DAA koji su bili na tržištu ili u razvoju, a u 57 studija su ispitani DAA lijekovi povučeni iz razvoja ili tržišta. Studije su provedene od 2004. do 2016. godine. Istraživanja su provedena u 34 različite zemlje cijelog svijeta. Uključili smo 17 studija u kojima su svi sudionici prethodno bili liječeni zbog hepatitisa C (imali su prethodno iskustvo liječenja) prije uključivanja u studiju. Bilo je 95 studija koja su uključivala samo sudionike koji nisu prethodno liječeni zbog hepatitisa C. Pacijenti su liječeni od jednog dana do 48 tjedana, a u prosjeku za 14 tjedana. Kombinirano vrijeme i vrijeme praćenja su se trajali od jednog dana do 120 tjedana, a u prosjeku 34 tjedna.

Ključni rezultati
Nije bilo moguće pouzdano utvrditi učinak liječenja s DAA na pobol uzrokovan hepatitisom C ili smrtnost od svih uzroka. Nije bilo podataka o pobolu povezanom s hepatitisom C i vrlo je malo smrtnih slučajeva zabilježeno tijekom istraživanja (15 smrtnih slučajeva od 2377 sudionika koji su primali DAA (0,63%) u usporedbi s 1 smrću od 617 kontrolnih sudionika (0,16%), vrlo niska kvaliteta dokaza). Na temelju dokaza vrlo niske kvalitete, 5,2% osoba liječenih s DAA-om imalo je jedan ili više ozbiljnih štetnih događaja u odnosu na 5,6% ispitanika koji nisu bili liječeni tijekom promatranog razdoblja Kada se pojedinačno analiziraju lijekovi, simeprevir je bio jedini antivirusni lijek koji je pokazao pozitivan učinak pri procjeni rizika od ozbiljnih štetnih događaja. Naše analize pokazale su, međutim, da je valjanost ovog rezultata upitna i da igra slučajnosti može biti odgovorna za razliku. Nije bilo dovoljno podataka za utvrđivanje ima li DAA učinak na druge klinički relevantne ishode. Naši rezultati potvrđuju kako se čini da se liječenjem pomoću DAA smanjuje broj ljudi koji imaju virus hepatitisa C u krvi sa 54,1% u neliječenih osoba na 23,8% liječenih. Budući da je gubitak detektiranog hepatitisa virusa C u krvi samo test krvi, studije nisu odgovorile na pitanje što to znači dugoročno.

Kvaliteta dokaza
Zbog nekoliko ograničenja (npr; nedostatak zasljepljivanja, nedostatak relevantnih podataka, nedostatak podataka, nedostatak objavljenoga protokola), ocijenili smo kakvoću dokaza u ovom pregledu kao vrlo nisku ili niske kvalitete. Prvo, svi rezultati ispitivanja i ishoda bili su pod visokim rizikom od pristranosti, što znači da naši rezultati vjerojatno previše ističu blagotvorne učinke DAA i podcjenjuju eventualne štetne učinke Drugo, ograničeni su podatci o većini naših kliničkih ishoda, tj. bilo je samo par relevantnih kliničkih podataka u meta-analizama o smrtnosti svih uzroka i ozbiljnim nuspojavama i za njih su podaci bili rijetki. Nema dugoročnih pokusa koji su procijenili da li terapija s DAA utječe na poboljšanje pobola ili smanjenje smrtnosti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Svjetlana Grgić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information