Emolijensi i preparati za ovlaživanje kože za liječenje ekcema

Istraživačko pitanje

Jesu li emolijensi (sastojci preparata koji sprječavanju isušivanje kože) i preparati za vlaženje kože djelotvorni za liječenje ekcema?

Dosadašnje spoznaje

Ekcem je kronična bolest kože. Glavni simptomi su suha koža i intenzivan svrbež. Oštećenja kože uključuju crvenilo, kraste, ogrebotine i iscjedak. Preparati za vlaženje kože glavni su dio liječenja ekcema, ali nije sigurno koliko su djelotvorni i je li neki preparat bolji od drugih.

Obilježja uključenih istraživanja

U ovom Cochrane sustavnom pregledu uključili smo 77 kliničkih istraživanja objavljenih do prosinca 2015. U njima je sudjelovalo ukupno 6603 ljudi, uglavnom s blagim do umjerenim ekcemom. Dob ispitanika varirala je između 4 mjeseca i 84 godine (prosjek: 18,6 godina). U studijama je sudjelovalo nešto više žena nego muškaraca. Studije su trajale između 6 tjedana i 6 mjeseci. Vrlo malo ih je trajalo 6 mjeseci.

Od 77 studija, 46 je financirala farmaceutska industrija.

Ključni rezultati

Čini se kako je većina preparata za vlaženje kože djelotvorna. Gotovo trećina istraživanja opisala je kako je procijenjen ekcem. Samo 13 istraživanja procijenilo je zadovoljstvo preparatom za vlaženje kože. Štetni učinci opisani su u 41 istraživanju, iako su te informacije često bile ograničene (uglavnom osjećaj probadanja, svrbeža i crvenilo). Većina istraživanja opisala je težinu ekcema prema procjeni liječnika (65 studija). Drugi procijenjeni ishodi bili su funkcija kožne barijere (29 studija), sprječavanje pogoršanja (16), kvaliteta života (10) i uporaba kortikosteroida (8).

Prema procjeni liječnika, preparati za vlaženje kože ublažili su težinu ekcema u usporedbi s nekorištenjem takvog preparata (3 studije), ali je to ublažavanje bilo premalo da bi se moglo smatrati važnim za pacijenta. Uočeno je manje pogoršanja (2 studije) i manje korištenja lokalnih kortikosteroida (2 studije). Te studije nisu analizirale pacijentovu procjenu ekcema i njihovo zadovoljstvo. Nije bilo razlike u broju opisanih nuspojava.

Atopiclar (preparat koji sadrži gliciretiničnu kiseilnu) bio je 4 puta djelotvorniji u poboljšanju težine ekcema nego preparat bez aktivnog sastojka (3 studije). Međutim, liječnici nisu uočili razliku koja bi se mogla smatrati važnom za pacijente. Atopiclar je doveo do većeg ublažavanja svrbeža (4 studije), češćeg zadovoljstva ispitanika (2 studije) i manjeg broja pogoršanja (3 studije). Broj opisanih štetnih učinaka bio je sličan u svakoj grupi.

Četiri istraživanja ispitala su kremu u kojoj je urea bila aktivni sastojak. Ispitanici koji su koristili ureu opisali su poboljšanje češće od onih koji su koristili placebo (1 studija). Ocjena zadovoljstva bila je bolja u onih koji su koristili placebo (1 studija). Krema koja sadrži ureu poboljšala je suhoću u više slučajeva prema procjeni liječnika (1 studija) i dovela do manjeg broja pogoršanja (1 studija), ali je u toj skupini opisano više neželjenih učinaka.

Tri istraživanja usporedila su preparat s glicerolom u usporedbi s preparatom koji ima neaktivni sastojak ili placebom. Više ispitanika koji su koristili preparat s glicerolom procijenilo je da im se koža poboljšala (1 studija). Takva je bila i procjena liječnika, ali se ta promjena nije smatrala značajnom za pacijenta. Zadovoljstvo tih ispitanika nije istraženo. Nije bilo razlike u broju neželjenih učinaka.

Četiri istraživanja istražila su preparate za vlaženje kože od zobi u usporedbi s nikakvim liječenjem ili preparatom bez aktivnog sastojka. Nije uočena razlika između skupina po pitanju procjene ispitanika o stanju ekcema (1 studija), zadovoljstvu ispitanika (1 studija) ili procjeni liječnika (3 studije). Međutim, opisan je manji broj pogoršanja u skupini koja je primala preparat sa zobi (1 studija) i rjeđe korištenje lokalnih kortikosteroida (2 studije). Kreme sa zobi izazvale su više neželjenih učinaka.

Ispitanici su procijenili preparate za vlaženje kože dvostruko djelotvornijim za poboljšanje ekcema nego placebo, preparat s neaktivnim sastojkom ili nekorištenje ikakvog preparata (5 studija), kao i veći učinak na ublažavanje svrbeža (7 studija). Ispitanici u svim skupinama opisali su sličnu razinu zadovoljstva (3 studije). Prema liječnicima, preparati za vlaženje kože ublažili su težinu ekcema više nego kontrolna skupina (12 studija) i doveli su do manjeg broja pogoršanja (6 studija). Nije opisana razlika u broju neželjenih učinaka.

Lokalni steroidi su bili djelotvorniji u poboljšanju ekcema kad su se koristili zajedno s preparatom za vlaženje kože nego ako se koriste sami, sudeći prema procjeni liječnika (3 studije), a ta kombinacija je također smanjila broj pogoršanja (1 studija). Djelotvornosti kombinacije i ispitanici su dali bolju ocjenu. Težina bolesti prema procjeni ispitanika nije procijenjena u toj usporedbi. Nije bilo razlike u broju opisanih nuspojava.

Kvaliteta dokaza

Ovaj sustavni pregled literature pokazuje da imamo čvrste dokaze prema procjeni liječnika o učinku kreme koja koristi glicerol za kontroliranje ekcema, kao i zbirni učinak svih analiziranih preparata u usporedbi s kontrolnom skupnom. Za većinu dokaza u drugim usporedbama nemamo tako čvrste dokaze. Najvažniji razlog za nisku kvalitetu tih dokaza je rizik od pristranosti, odnosno činjenica da ispitanici nisu bili zasljepljeni (znali su što primaju), ili je nedostajalo mnogo podataka, ili je uključeno premalo ispitanika zbog čega rezultati nisu precizni.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information