Intervencije tijekom trudnoće i poroda kao prevencija cerebralne paralize: pregled Cochrane sustavnih pregleda

Istraživačko pitanje

Cerebralna paraliza je pojam koji uključuje skupinu stanja koja utječu na ljudsku sposobnost kretanja i njačešći je uzrok fizičke invalidnosti u djetinjstvu. Cerebralna paraliza se uobičajeno javlja kao posljedica događaja prije, tijekom ili nakon porođaja koji dovode do ozljede djetetovog mozga u razvoju. Ne postoji jedinstveni uzrok cerebralne paralize. Kod mnoge djece je uzrok cerebralne paralize nejasan, ali su poznati mnogi čimbenici rizika. Najveći rizični čimbenik je rođenje prije 37. tjedna trudnoće (prijevremeni porod). Ostali čimbenici rizika za majke uključuju: neka medicinska stanja (uključujući probleme sa štitnjačom), abnormalnosti posteljice, preeklampsija (visok krvni tlak i proeteini u urinu) i neke bakterijske i virusne infekcije. Za dijete čimbenici rizika uključuju: kongenitalne i genetske abnormalnosti, nisku porođajna masa ili ograničen rast fetusa, višeplodnu trudnoću (blizanci ili trojke), neke infekcije i dugotrajni gubitak kisika tijekom poroda.

Zašto je ovaj Cochrane sustavni pregled važan?

Postoje mnogi rizični čimbenici i uzroci cerebralne paralize te je stoga moguće da su potrebne različite intervencije (terapije) koje bi spriječile nastanak cerebralne paralize smanjujući rizične čimbenike njezinog nastanka. Ovaj pregled rezimira dokaze o prevenciji cerebralne paralize iz Cochrane pregleda intervencija tijekom trudnoće i poroda.

Rezultati pretraživanja literature

Dokazi iz literature su posljednji put traženi 7. kolovoza 2016. Pronašli smo 15 Cochrane sustavnih pregleda koji su procjenjivali intervencije tijekom trudnoće ili poroda koji su rezultirali cerebralnom paralizom, s podacima iz 27 randomiziranih kontroliranih studija koje su uključivale 32 490 djece. Svi sustavni pregledi su bili visoke kvalitete, ali je kvaliteta dokaza o cerebralnoj paralizi varirala od vrlo niske do visoke kvalitete.

Procijenjene intervencije su bile: liječenje blage do umjerene hipertenzije (dva pregleda), liječenje preeklampsije (dva pregleda), dijagnostika ili prevencija komplikacija pri porodu (jedan pregled), prevencija prijevremenog poroda (četiri pregleda), razvoj i zaštita pluća i mozga fetusa prije nego dođe do prijevremenog poroda (pet pregleda) i snalaženje s fetalnom kompromitiranošću prematurusa (jedan pregled).

Pronašli smo dokaze visoke kvalitete da je jedna intervencija bila učinkovita u prevenciji cerebralne paralize: prematurusi rođeni od majki koje su dobivale magnezijev sulfat prije poroda bili su manje skloni razvoju cerebralne paralize od djece čije su majke dobivale placebo (pet studija, 6145 djece).

Također smo pronašli dokaze umjerene kvalitete da su dvije intervencije vjerojatno neučinkovite i potencijalno mogu štetiti: (i) djeca rođena od majki koje su dobivale antibiotike za prijevremeni porod kada im vodenjak nije pukao su bila sklonija razvoju cerebralne paralize od djece čije majke nisu bile liječene antibioticima (jedna studija, 3173 djece); i (ii) prijevremeno rođena djeca koja su porođena odmah nakon sumnje na fetalnu kompromitiranost sklonija su razvoju cerebralne paralize od one djece kod kojih je porod bio odgođen (jedna studija, 507 djece).

Pronašli smo dokaze umjerene kvalitete koji nisu pokazali izrazitu razliku u mogućnosti razvoja cerebralne paralize u djece ovisno o tome jesu li njihove majke primale jednu ili više doza kortikosteroida prije prijevremenog poroda (četiri studije, 3800 djece).

Postoje dokazi niske kvalitete o tome kakav su utjecaj imale ostale intervencije, jesu li spriječile, povećale rizik ili nisu imale utjecaja na pojavu cerebralne paralize. Unatoč tome pronašli smo da djeca rođena od majki koje su dobivale kortikosteroide koji su pospješivali sazrijevanje njihovih pluća prije nego je došlo do prijevremenog poroda imaju potencijalno manji rizik od razvoja cerebralne paralize nego djeca čije su majke dobivale placebo (pet studija, 904 djece).

Značenje rezultata

Utvrdili smo da je jedna intervencija učinkovita u prevenciji cerebralne paralize (magnezijev sulfat prije prijevremenog poroda), dvije koje potencijalno štete (preventivna terapija antibioticima žena u prijevremenim trudovima čiji vodenjaci nisu pukli i neposredan porod prematurusa kod kojih se sumnja na kompromitiranost), i jedna intervencija koja nije pokazala izrazitu razliku (više od jedne doze kortikosteroida prije prijevremenog poroda). Kod ostalih procijenjenih intervencija nismo našli dovoljno dokaza da bi donijeli ikakve zaključke. Potrebno je provoditi daljnja kvalitetna randomizirana kontrolirana istraživanja kako bi se procijenile intervencije koje bi mogle utjecati na rizične čimbenike koji pogoduju razvoju cerebralne paralize, ali sa dugim razdobljem praćenja pacijenata kako bi se mogao izmjeriti utjecaj na pojavnost cerebralne paralize. Također smo pronašli više od 60 ostalih Cochrane sustavnih pregleda koji bi u budućnosti mogli pružiti više informacija.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Josipa Kajić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information