Ostale terapije umjesto transfuzije trombocita za sprječavanje krvarenja kod ljudi s poremećajem koštane srži i niskim brojem trombocita

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature procjenjivali smo dokaze o tome da li primjena sredstava koja mogu zamijeniti ili smanjiti transfuziju trombocita (umjetni trombociti, plazma siromašna trombocitima, koncentrat fibrinogena, rekombinantni aktivirani faktor VII (rFVIIa), rekombinantni faktor XIII (rFXIII) , rekombinantni interleukin (rIL) 6 ili rIL11, dezmopresin (DDAVP), trombopoetin (TPO) mimetici ili antifibrinolitički lijekovi), kod ljudi s niskim brojem trombocita sprječavaju krvarenje i da li su te druge terapije povezane s nuspojavama. Naša ciljna populacija bili su ljudi s poremećajima koštane srži koji su povezani sa smanjenom proizvodnjom trombocita. Isključili smo ljude koji primaju intenzivnu kemoterapiju ili transplantaciju matičnih stanica.

Dosadašnje spoznaje

Osobe s niskim brojem trombocita zbog poremećaja koštane srži sklone su krvarenju koje može biti teško ili opasno po život. Kako bi se krvarenje liječilo ili spriječilo, često se primjenjuje transfuzija trombocita. Međutim, transfuzija trombocita je povezana s rizicima, kao što su infekcije i transfuzijske reakcije. Stoga je važno istražiti je li moguće koristiti neke druge terapije za sprječavanje krvarenja. Ti drugi postupci uključuju: umjetno proizvedene trombocite (umjetni trombociti); stimuliranje tijela osobe da proizvodi više trombocita (rekombinantni interleukin (rIL) 6, rIL11, TPO mimetici); povećanje razine proteina u krvi koji pomažu tijelu da se formira ugrušak (plazma siromašna trombocitima, koncentrat fibrinogena, rekombinantni aktivirani faktor VII (rFVIIa), rekombinantni faktor XIII (rFXIII)); i sprječavanje ugruška krvi nakon razbijanja (antifibrinolitici). Mogu se pojaviti rizici povezani sa sredstvima koja sprječavaju krvarenje; najznačajniji je povećani rizik od formiranja neželjenih krvnih ugrušaka, koji potencijalno mogu biti opasni po život.

Obilježja uključenih istraživanja

Dokazi se odnose na studije objavljene do travnja 2016. Pronašli smo 11 randomiziranih kontroliranih ispitivanja, od kojih su sedam ispitivanja bila dovršena. Od sedam dovršenih ispitivanja, pet ispitivanja (456 sudionika) je ocjenjivalo TPO mimetike, jedno ispitivanje (osam sudionika) je ocjenjivalo traneksamičnu kiselinu i jedno ispitivanje (osam sudionika) je ocjenjivalo DDAVP. Ispitivanje DDAVP je procjenjivalo samo vrijeme krvarenja: vrijeme potrebno da se krvarenje zaustavi nakon malog reza na podlaktici sudionika. Nije procjenjivalo niti jedan drugi ishod od interesa ovog pregleda. Ispitivanje traneksamične kiseline je imalo značajne metodološke nedostatke u načinu na koji su opisani podatci za krvarenje. Nisu pronađena klinička ispitivanja s umjetnim trombocitima, plazmom siromašnom trombocitima, koncentratom fibrinogena, rFVIIa, rFXIII, rIL6 ili rIL11. Prema tome, kvantitativna analiza je provedena na samo pet ispitivanja koja su ocjenjivala TPO mimetike. Od njih četiri ispitivanja su uključivala odrasle osobe s mijelodisplastičnim sindromom (engl. myelodysplastic syndrome, MDS), a jedno je ispitivanje ocjenjivalo odrasle osobe s MDS ili akutnom mijeloičnom leukemijom (engl. acute myeloid leukaemia, AML). Za svih pet ispitivanja TPO mimetika uključenih u ovoj pregled ocijenili smo da imaju visok rizik od pristranosti jer su proizvođači TPO mimetika bili izravno uključeni u osmišljavanje i objavljivanje istraživanja.

Zbog razlika u težini bolesti i broju sudionika liječenih kemoterapijom između ispitivanja nije bilo moguće provesti zbirnu statističku analizu koja se zove mrežna meta-analiza. Da bi se mogla napraviti mrežna meta-analiza sudionici u svakom ispitivanju trebaju ispunjavati odgovarajuće kriterije za svako ispitivanje koje je uključeno.

Četiri ispitivanja koja se trenutno provode uspoređuju TPO mimetike u odnosu na placebo; od njih se očekuje da će uključiti ukupno 837 sudionika te bi se trebala dovršiti do prosinca 2020.

Ključni rezultati

TPO mimetici čine malu ili nikakvu razliku u broju sudionika s bilo kakvim krvarenjem odnosno s teškim/po život opasnim krvarenjem. Vrlo smo nesigurni u to da li će TPO mimetici smanjiti rizik od smrtnosti. TPO mimetici vjerojatno smanjuju broj sudionika koji trebaju transfuziju trombocita. Vrlo smo nesigurni u to da li će TPO mimetici smanjiti rizik od transfuzijskih reakcija ili tromboembolije. TPO mimetici mogu imati mali ili nikakav učinak na rizik od reakcije na lijekove.

Niti jedno ispitivanje nije objavilo broj dana krvarenja po sudioniku, epizode transfuzije trombocita, srednju vrijednost transfuzija eritrocita po sudioniku, epizode transfuzija eritrocita, infekcije prenosive transfuzijom, stvaranje antitrombocitnih antitijela ili otpornost trombocita.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je bila niska ili vrlo niska za sve ishode osim za broj sudionika koji su primali transfuzije trombocita gdje je dokaz bio umjerene kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information