Edukacija pacijenata i njegovatelja za sprječavanje dekubitusa kod rizičnih populacija

Koji je cilj ovog sustavnog pregleda?

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je utvrditi jesu li obrazovni programi usmjereni na ljude kojima prijeti razvoj rana uslijed pritiska (poznate i kao dekubitusi ili dekubitalne rane) i njihove njegovatelje, učinkoviti u prevenciji dekubitusa. Istraživači iz Cochranea su prikupili i analizirali sva relevantna istraživanja (randomizirana kontrolirana ispitivanja) za odgovor na ovo pitanje, i pronašli deset istraživanja sa jedanaest objavljenih znanstvenih radova koje su uključili u ovaj sustavni pregled. Randomizirana kontrolirana istraživanja su medicinske studije u kojima su pacijenti nasumično raspoređeni na različita liječenja. Ova vrsta istraživanja pruža najpouzdanije dokaze.

Ključne poruke

U svim istraživanjima nije bilo sigurno čine li obrazovne intervencije bilo kakvu razliku u udjelu rizičnih ljudi koji razviju novi dekubitus ili u znanju pacijenata ili njegovatelja.

Što je proučavano u ovom Cochraneovom sustavnom pregledu?

Dekubitusi su rane koje se pojave na koži ili u potkožnom tkivu. Ljudi koji se ne mogu kretati i mijenjati položaj (poput onih koji koriste invalidska kolica ili su na dugotrajnoj kućnoj ili bolničkoj njezi) imaju najveći rizik od nastanka dekubitusa. Ove rane mogu uzrokovati bol, nelagodu i stres te negativno utjecati na kvalitetu života. Stoga, prevencija dekubitusa je vrlo važna. Edukacija ljudi o rizicima dekubitusa i načinu prevencije smatra se važnim dijelom preventivne skrbi.

Koji su glavni rezultati ovog sustavnog pregleda?

Pronašli smo deset relevantnih istraživanja, s jedanaest publikacija (analizirano 2261 sudionika), objavljenih od 2002. do 2018. godine. U istraživanjima su uspoređivali intervencije usmjerene na edukaciju ljudi kojima prijeti razvoj dekubitusa ili njihovih njegovatelja. Četiri istraživanja (pet publikacija) uključivalaa su ljude s ozljedama kralježnične moždine, uglavnom muškarce, prosječne starosti manje od 60 godina. Preostala istraživanja uključivala su i muškarce i žene različite dobi, od kojih su neki imali poremećaje središnjeg živčanog sustava, dok su drugi imali druge faktore rizika. Sedam istraživanja usredotočilo se na ljude kojima prijeti dekubitus; dva na rizične ljude i njegovatelje; jedno istraživanje samo na njegovatelje. Testirane intervencije imale su za cilj spriječiti dekubitus ili putem pisanih informacija ili uključivanjem u različite obrazovne programe. Studije su istraživale utjecaj tih intervencija na rizične ljude, bilo na 1) broj novorazvijenih dekubitusa, 2) opsežnost dekubitusa, ili 3) znanje pacijenta. Nijedna studija nije istraživala zadovoljstvo pacijenata ili njegovatelja intervencijama.

Dvije studije (tri publikacije) financiralo je Ministarstvo za veterane (SAD). Dvije studije financirao je Nacionalni institut za istraživanje invaliditeta i rehabilitacije (SAD). Jedno je istraživanje financirao je Odjel za istraživanje zdravstvenih politika (UK); jedno istraživanje Postdiplomski institut za medicinsko obrazovanje i istraživanje (Chandigarh, Indija); jedno istraživanje Indijsko vijeće za medicinska istraživanja (New Delhi, Indija); i jedno istraživanje Nacionalno vijeće za zdravstvena i medicinska istraživanja (Australija). Dvije studije nisu naznačile izvor financiranja.

Rezultati istraživanja ne dopuštaju nam da donesemo bilo kakve čvrste zaključke u pogledu učinkovitosti obrazovnih intervencija u prevenciji dekubitusa ili u povećanju znanja pacijenata o prevenciji dekubitusa. Sigurnost dokaza bila je niska ili vrlo niska.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do srpnja 2019.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Jakov Matas. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information