Najbolji način liječenja ožiljaka od akni

Istraživačko pitanje

Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je kliničke pokuse u kojima je ispitano koje su terapije najdjelotvornije za liječenje ožiljaka od akni.

Dosadašnje spoznaje

Ožiljci od akni mogu imati negativan učinak na tjelesno, fizičko i društveno stanje osobe. Iako se za liječenje tih ožiljaka koristi niz različitih terapija, nedostaje nam visokokvalitetnih dokaza o najboljoj vrsti terapije za ožiljke od akni.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu ispitani su najbolji dokazi o terapijama za ožiljke od akni, kako bi pacijenti i zdravstveni radnici mogli donijeti informirane odluke o terapiji. Ispitane su terapije za atrofične ožiljke (udubljenja površine kože) i hipertrofične ožiljke (ožiljke koji strše iznad površine kože) koji su uzrokovani aknama, ali s naglaskom na atrofične ožiljke lica. Glavni rezultati koji su ispitani bili su dojam ispitanika o poboljšanju ožiljka i bilo kakvi štetni učinci koji bi mogli potaknuti ispitanike da odustanu od sudjelovanja u istraživanju.

Obilježja studija

Uključene su 24 randomizirane kontrolirane studije u kojima je sudjelovalo ukupno 789 ispitanika s ožiljcima od akni (studije objavljene do studenoga 2015.). U 21 sudiji (706 ispitanika) sudjelovali su i muškarci i žene, u tri studije (75 ispitanika) sudjelovale su samo žene, a u jednoj studiji (8 ispitanika) sudjelovali su samo muškarci. Većina studija (21 studija, 744 ispitanika) uključila je ispitanike s atrofičnim ožiljcima od akni. Jedna studija uključila je 20 ispitanika koji su imali miješane atrofične i hipertrofične ožiljke od akni.

Ključni rezultati

Nije pronađeno dovoljno dokaza u postojećim kliničkim pokusima koji podržavaju korisno djelovanje frakcijskog lasera (engl. fractional laser) kao terapije za ožiljke od akni. Međutim, ta vrsta terapije prihvaćena je u nekim kliničkim praksama kao terapija za ožiljke od akni.

Prema procjeni ispitanika o poboljšanju ožiljaka, frakcijski laser je pokazao bolje rezultate nego ne-frakcijski ablativni laser. Frakcijska radiofrekvencija pokazala je jednak učinak na poboljšanje ožiljaka kao frakcijski laser. Kemijski piling (engl. peeling) pokazao je sličan učinak na poboljšanje ožiljaka kao frakcijski laser i ubadanje igala u kožu. Kombinacija kemijskog pilinga i ubadanja igala u kožu pokazala je sličan učinak kao frakcijski laser i duboki kemijski piling. Fileri koji se ubrizgavaju (injiciraju) u kožu pokazali su bolje djelovanje nego placebo.

Samo jedna studija prikazala je podatke za ozbiljne štetne učinke. Ta je studija utvrdila da 16% ispitanika nije podnosilo kemijski piling. Drugi štetni učinci koje su opisivali ispitanici ili zdravstveni radnici u kratkom roku (kraćem od 24 tjedna) bili su više-manje prihvatljivi te nisu utvrđene značajne razlike između različitih ispitivanih postupaka.

Rezultati za četiri od 6 usporedbi bili su potpuno nedosljedni (velike i proturječne razlike u zaključcima) i dokazi su bili vrlo niske kvalitete. Ne postoji dovoljno studija u kojima je ispitana djelotvornost tih terapija u odnosu na placebo ili lažne terapije te je moguće da nedostatak dokaza o razlikama između pojedinih ispitivanih terapija znači da niti jedna od njih nije osobito korisna.

Nisu pronađena istraživanja u kojima su ispitane bilo kakve terapije za liječenje ožiljaka od akni na leđima.

Rezultati ovog Cochrane sustavnog pregleda ne podržavaju korištenje niti jedne od terapija ispitanih u pronađenim kliničkim pokusima kao terapije prve linije za ožiljke od akni. Niti jedna studija nije dala dokaze koji bi potvrdili da se bilo kakvi kratkoročni korisni učinci mogu zadržati kroz dulje razdoblje.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza ocijenjena je kao vrlo niska do umjerena. Niža kvaliteta dokaza za ispitane terapije posljedica je činjenice da je u tim studijama sudjelovalo vrlo malo ispitanika, zbog čega su rezultati manje precizni, a isto tako je uočen nedostatak zasljepljivanja (ispitanici su znali koju terapiju uzimaju).

Buduće studije trebale bi mjeriti rezultate koje opisuju ispitanici kao glavnu mjeru uspjeha terapije. Nužno je definirati skup ključnih rezultata koje će ispitivati i opisivati svi klinički pokusi koji ispituju terapije za ožiljke od akni, i svi ti rezultati trebali bi se opet procijeniti nekoliko mjeseci nakon završetka terapije. Izostanak opisivanja ozbiljnih štetnih učinaka velik je nedostatak pronađenih istraživanja.

Bilješke prijevoda: 
Tools
Information