Pisani i personalizirani akcijski planovi koji pomažu odraslima u liječenju astme

Istraživačko pitanje

Osobe s astmom mogu dobiti pisani personalizirani akcijski plan za liječenje astme. Plan pruža informacije o tome koje lijekove treba uzeti i kada. Ostale ljude se može educirati o tome kako treba paziti na astmu. Ovaj pregled je pokazao pomaže li uporaba plana, samostalno ili s edukacijom, u poboljšanju ishoda astme u osoba koje od nje boluju.

Dosadašnje spoznaje

Astma je bolest koja utječe na pluća, što može otežati disanje. Neki ljudi dobro kontroliraju svoju astmu i ona ne utječe bitno na njih, ali u drugih se ljudi astma može promijeniti, tako da se kadšto i vrlo brzo i često pogoršava. Kada se to dogodi, bolesnici mogu otići svojem liječniku ili u bolnicu. Također, kada se astma pogorša, bolesnici mogu uzimati lijekove ili mogu promijeniti količinu lijeka koji uzimaju da bi im se simptomi astme ublažili. Da bi znali kada i kako trebaju promijeniti svoje lijekove, odrasle osobe s astmom mogu dobiti pisani plan koji je pripremljen samo za njih. To se zove personalizirani akcijski plan za astmu (PAAP). PAAP će informirati bolesnike kada trebaju posjetiti svojega liječnika i može uključivati edukaciju o tome kako bi trebali liječiti svoju astmu.

Obilježja uključenih istraživanja

Tražili smo studije objavljene do rujna 2016. Pronašli smo 15 studija koje su pružile informacije koje smo tražili u izradi ovoga pregleda. Ukupno je 3062 ljudi sudjelovalo u tim studijama; 2602 ljudi je sudjelovalo u 11 studija koje su pratile učinke PAAP-a u odnosu na stanje bolesnika bez PAAP-a; 460 ljudi uključeno je u četiri studije koje su pratile PAAP i edukaciju u usporedbi sa samom edukacijom. Četrnaest studija trajalo je šest mjeseci ili dulje. Prosječna dob ispitanika kretala se od 22 do 49 godina. Stupanj astme se kretao od blage do teške. Bili smo u mogućnosti koristiti podatke iz 10 od tih 15 studija kao relevantne.

Ključni rezultati

PAAP u usporedbi s postupcima bez PAAP-a: u usporedbi s osobama koje nisu koristile PAAP, osobe koje jesu koristile PAAP nisu pokazale nikakve razlike (dobre ili loše) u smislu da moraju otići u bolnicu jer im se astma pogoršala. Taj rezultat je bio isti za promjene u simptomima astme i broju smrti zbog astme. Osobe s PAAP-om nisu pokazale poboljšanje kvalitete života u usporedbi s onima bez PAAP-a, ali razlika nije bila dovoljno velika da bi imala smisla.

PAAP i edukacija u usporedbi sa samom edukacijom: autori Cochrane sustavnog pregleda nisu pronašli razlike - povoljne ili nepovoljne - između ljudi koji su koristili PAAP i edukaciju i onih koji su dobili samo edukaciju. Taj je nalaz bio isti za sve ishode, tj. ljudi su morali otići u bolnicu jer im se astma pogoršala kao i zbog promjene u simptomima i kvaliteti života.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta 15 uključenih studija ocijenjena je kao niska ili vrlo niska, jer je nekoliko studija uključenih u ovaj pregled imalo problema s ustrojem studije, uključujući način upisivanja ljudi u studiju i postupanje s podatcima koji nedostaju za neke ispitanike. Isto tako, neke su studije imale problema s time kako bi se upravljalo podatcima o ishodu onih bolesnika koji nisu završili studiju. To znači da se, kad budući rezultati budu dovršeni i dodani novim inačicama ovog Cochrane sustavnoga pregleda, sadašnji rezultati mogu promijeniti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Adriana Bolić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information