Transplantacija matičnih stanica za liječenje sistemske skleroze

Proveli smo pregled medicinske literature u veljači 2022. godine kako bismo proučili dobrobiti i štete transplantacije hematopoetskih matičnih stanica (engl. hematopoietic stem cell transplantation, HSCT) u osoba sa sistemskom sklerozom (SSc).

Što je sistemska skleroza i transplantacija hematopoetskih matičnih stanica?

SSc je autoimuna bolest (u kojoj prirodni obrambeni sustav tijela napada normalne stanice) koja utječe na kožu i unutarnje organe (pluća, probavni sustav, itd.). Simptomi povezani sa SSc uključuju zadebljanje kože, otežano disanje, probavne simptome i poteškoće s funkcijom ili pokretljivošću koje mogu utjecati na kvalitetu života. Također postoji povećan rizik od smrti sa SSc.

Autologna HSCT je postupak u kojem ljudi primaju vlastite zdrave matične stanice (posebne stanice koje proizvodi koštana srž koje se mogu pretvoriti u različite vrste krvnih stanica) kako bi zamijenile oštećene imunosne stanice koje bi mogle uzrokovati bolest.

Dva su režima HSCT proučavana za SSc: mijeloablativni režimi koriste ili terapiju zračenjem ili visoke doze kemoterapije koje ne dopuštaju koštanoj srži da se sama oporavi, a nemijeloablativni režimi koriste manju količinu kemoterapije bez zračenja, ali ostanu zaostale stanice u koštanoj srži nakon toga.

Također postoje dva različita načina prikupljanja matičnih stanica. Selektivna HSCT uključuje proces u kojem se specifične matične stanice (zvane CD34+ stanice) biraju za ponovnu infuziju. Neselektivni postupak ne uključuje ovaj korak.

Je li autologna transplantacija hematopoetskih matičnih stanica siguran i učinkovit oblik liječenja za osobe sa sistemskom sklerozom?

Ovaj sustavni pregled uključuje tri ispitivanja. Svako ispitivanje uspoređivalo je različitu vrstu (modalitet) transplantacije matičnih stanica i ciklofosfamid (vrstu kemoterapije): nemijeloablativna neselektivna HSCT, nemijeloablativna selektivna HSCT i mijeloablativna selektivna HSCT.

Rizik od pristranosti bio je visok za sve ishode s nemijeloablativnom neselektivnom HSCT, ali uglavnom nizak za mijeloablativnu i nemijeloablativnu selektivnu HSCT. Pristranost izvedbe (sudionici su znali koji su oblik liječenja imali) bila je nejasna, a pristranost detekcije (procjenitelji su znali koje su liječenje sudionici imali) bila je visoka budući da procjenitelji i sudionici nisu bili zaslijepljeni. Svi su sudionici imali ranu i tešku SSc sa zahvaćenošću kože ili pluća. Prosječna dob sudionika bila je od 43 do 47 godina, a većina su bile bijele žene. Prosječno trajanje bolesti kretalo se od 1,5 godine do 2 godine.

Ispitivanje nemijeloablativne selektivne HSCT dobilo je CD34+ selekcijske stupce od proizvođača.

Ključni rezultati

Potragu smo završili u veljači 2022. godine. Ishodi su praćeni nakon dvije godine za nemijeloablativnu selektivnu HSCT, 4,5 godine za mijeloablativnu selektivnu HSCT i jednu godinu za nemijeloablativnu neselektivnu HSCT, osim ako nije drugačije navedeno. Sve usporedbe odnose se na transplantaciju matičnih stanica uz ciklofosfamid.

Ukupna smrtnost

– Nije bilo razlike u smrtnosti između bilo kojeg modaliteta HSCT-a i ciklofosfamida.

Preživljenje bez događaja

– Nemijeloablativna selektivna HSCT skupina imala je smanjeno preživljenje bez štetnih događaja (34% niži rizik) nakon četiri godine, a 930 na 1000 ljudi će biti bez događaja s HSCT-om nakon četiri godine.

– Nije bilo promjena u preživljenju bez događaja s mijeloablativnom selektivnom HSCT.

Funkcionalna sposobnost

– Pacijenti koji su primili nemijeloablativnu HSCT imali su poboljšanje od 13%.

– 53 osobe od 100 koje dobiju mijeloablativnu selektivnu HSCT mogu imati značajno poboljšanje u usporedbi s 15 od 100 koji dobiju ciklofosfamid (37% apsolutnog poboljšanja).

Zadebljanje kože

– Pacijenti koji su primili nemijeloablativnu selektivnu HSCT imali su veće poboljšanje u rezultatima kože (-22% apsolutnog poboljšanja).

– 80 osoba od 100 koje primaju mijeloablativnu selektivnu HSCT mogu imati poboljšanje rezultata kože (25% ili više ili 5 bodova ili veće poboljšanje) u usporedbi s 53 od 100 koji su primali ciklofosfamid (27% apsolutno poboljšanje).

– Pacijenti koji su primili nemijeloablativnu neselektivnu HSCT imali su veće poboljšanje u rezultatima kože (-31% apsolutno poboljšanje).

Ozbiljne nuspojave

– 65 osoba od 100 koje su primile nemijeloablativnu selektivnu HSCT imali su ozbiljne nuspojave u usporedbi s 39 od 100 onih koji su primili ciklofosfamid (26% povećani apsolutni rizik).

– 73 osobe od 100 koji su primili mijeloablativnu selektivnu HSCT imali su ozbiljne nuspojave u usporedbi s 51 od 100 onih koji su primili ciklofosfamid (22% povećani apsolutni rizik).

– Nije bilo prijavljenih ozbiljnih nuspojava s nemijeloablativnom neselektivnom HSCT-om ili ciklofosfamidom.

Pouzdanost dokaza

Ocijenili smo pouzdanost dokaza iz uključenih ispitivanja s pomoću četiri razine: vrlo niska, niska, umjerena ili visoka. Dokazi vrlo niske razine pouzdanosti ukazuju na nemogućnost donošenja pouzdanih zaključaka. Visoka razina pouzdanosti dokaza znači da postoji velika sigurnost u rezultate.

Za nemijeloablativnu selektivnu HSCT i mijeloablativnu selektivnu HSCT imamo umjerenu pouzdanost u dokaze koji procjenjuju ukupnu smrtnost, preživljenje bez događaja, funkcionalnu sposobnost, zadebljanje kože, funkciju pluća i ozbiljne nuspojave. Pouzdanost dokaza smanjena je na umjerenu zbog malog broja sudionika i prirode ispitivanja koja nisu bila maskirana za ishode koje su prijavili sudionici. Za neselektivnu nemijeloablativnu HSCT, pouzdanost dokaza bila je niska za sve ishode. Pouzdanost je niska zbog razlika između skupina koje su primale ciklofosfamid i HSCT prije liječenja, kao i zbog malog broja uključenih sudionika.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelena Sulić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information