Točnost pretrage gNIPT u trudnoći za prepoznavanje genetskih poremećaja ploda

Istraživačko pitanje

Kolika je točnost novog testa koji se zove gNIPT (neinvazivno genomsko prenatalno testiranje; engl. genomics-based non-invasive prenatal testing) za otkrivanje abnormalnog broja kromosoma u genetskom materijalu (DNA) ploda koji se može naći u krvi majke? Procijenili smo preciznost testova za probir (rano otkrivanje) Downova sindroma (trisomija 21), Edwardsova sindroma (trisomija 18), Patau sindroma (trisomija 13), Turnerova sindrom (45,X), Klinefelterova sindrom (47,XXY), Triple X sindroma (47,XXX) i 47, XYY sindroma. Postoje različite metode koje se koriste za gNIPT. Procijenili smo MPSS (masivno paralelno sekvenciranje, engl. massive parallel shotgun sequencing) koji analizira kompletnu DNA i TMPS (ciljano masivno paralelno sekvenciranje; engl. targeted massively parallel sequencing) koji analizira ciljanu DNA.

Istraživačko pitanje

Čovjek ima 46 kromosoma (23 para). Povećan broj kromosoma može izazvati genetske poremećaje za koje nema lijekova. Postojanje dodatnog kromosoma naziva se trisomija. Višak (ili manjak) spolnog kromosoma naziva se spolna kromosomska abnormalnost (engl. sex chromosome abormality, SCA). Najčešća trisomija je Downov sindrom koji se pojavljuje u 1 na 1000 djece. Djeca s Downovim sindromom imaju spor rast, karakteristične crte lica i blage do umjerene intelektualne teškoće, a nekima od njih kasnije u životu je potrebno specijalizirano obrazovanje. Međutim, simptomi se razlikuju od vrlo blagih do teških tako da neka djeca vode relativno normalne živote. Druge trisomije ili SCA imaju različit stupanj invaliditeta, ali je vjerojatnost da će dijete imati tu trisomiju mnogo manja.

Trenutni testovi probira (ranog otkrivanja) za ta stanja zahtijevaju potvrdu ima li plod takav poremećaj ili ne, a za to se koristi invazivna pretraga kao što je amniocenteza. Amniocenteza se radi prikupljanjem fetalnih stanica koje plutaju u tekućini koja okružuje plod ubadanjem šuplje igle kroz majčin trbuh i skupljanjem tekućine. Druga je mogućnost uzimanje uzorka tkiva posteljice, odnosno uzimanje uzorka korionskih resica (engl. chorionic villus sampling, CVS). Takvim invazivnim testovima trudnice su izložene višem riziku gubitka ploda čak i ako plod nije pogođen Downovim sindromom. Stoga se taj invazivni test nudi samo ženama za koje se smatra da imaju veću vjerojatnost od takvih genetskih poremećaja.

Kako je provedeno ovo istraživanje?

Tražili smo pokuse koji su uključivali žene bilo koje dobi, etničke pripadnosti i gestacijske dobi, koje su nosile jedan plod ili više od jednoga. Tražili smo pokuse objavljene do srpnja 2016. koji su procjenjivali točnost novog testa.

Rezultati

Pronašli smo 65 pokusa s ukupno 86.139 trudnica, uključujući 3.141 trudnoću u kojoj su plodovi imali analizirane genetske poremećaje. Četrdeset i dvije studije (65%) su uključile trudnice koje su imale visok rizik da će plod imati abnormalni broj kromosoma. Četrdeset i osam (74%) pokusa obuhvatilo je žene s jednoplodnom trudnoćom. Četrdeset i četiri pokusa (68%) su koristila MPSS i 21 pokus je koristio TMPS.

Izgleda da je gNIPT točna dijagnostička metoda za probir ploda (u jednoplodnim ili višeplodnim trudnoćama), posebno za otkrivanje Downova sindroma, trisomije 18 i trisomije 13. Međutim, postojali su neki problemi s načinom kako su pokusi provedeni, zbog čega smo oprezni u pogledu rezultata. Zbog toga se možda gNIPT prikazuje boljim nego što to doista jest.

Ostale važne informacije koje valja razmotriti

Čini se da je gNIPT metoda uspješna u prepoznavanju nerođene djece s abnormalnim brojem kromosoma. Međutim, kada gNIPT otkrije abnormalni broj kromosoma, tada je potrebna potvrda invazivnim testovima (kao što su amniocenteza ili CVS) prije nego što se donesu daljnje odluke vezane za trudnoću.

Važno je da trudnice dobiju potpune informacije o mogućim zdravstvenim problemima koji mogu nastati za djecu s dodatnim kromosomom. Npr., iako neka djeca s Downovim sindromom imaju znatnu invalidnost, druga mogu voditi relativno normalne živote. Osim toga, većina studija u ovom pregleda obuhvaća žene koje imaju povećan rizik da će dobiti dijete s abnormalnim brojem kromosoma, pa se naši rezultati ne odnose izravno na opću populaciju trudnica.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vinka Mikulić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information