Intervencije za prestanak pušenja u osoba s dijagnozom raka pluća

Dosadašnje spoznaje

Rak pluća je najčešći uzrok smrti od raka u svijetu. Pušenje duhana predstavlja najvažniji faktor rizika za rak pluća. Većina ljudi oboljelih od raka pluća su još uvijek aktivni pušači u vrijeme postavljanja dijagnoze ili često ponovno počnu pušiti nakon što su uspjeli prestati. Prestanak pušenja je za pušače najučinkovitiji način za smanjenje rizika od prerane smrti i invalidnosti. Intervencije za prestanak pušenja možemo podijeliti na psihosocijalne intervencije (metode koje ne koriste lijekove, kao što su davanje savjeta i razgovor s educiranom osobom) i farmakološke (lijekovi, kao što su nikotinski flasteri) intervencije. Smatra se da su bihevioralne metode (koje mijenjaju ponašanje osobe) i farmakološko liječenje komplementarne metode koje u kombinaciji poboljšavaju vjerojatnost za samostalno održavanje dugoročne apstinencije od pušenja. Prestanak pušenja nakon dijagnoze raka pluća može se povezati sa smanjenom smrtnošću, manjim brojem postoperativnih komplikacija, rjeđim ponavljanjem i manjom učestalosti drugog primarnog raka pluća, i većom učinkovitosti liječenja i kvalitete života. Postupci za prestanak pušenja duhana vrlo su važni u liječenju osoba s karcinomom. Pušače, osobito one koji imaju karcinom pluća, trebalo bi potaknuti na prestanak pušenja. Međutim, učinak različitih programa za prestanka pušenja u osoba oboljelih od karcinoma pluća nije poznat.

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je utvrditi učinkovitost bilo koje vrste programa za prestanak pušenja u osoba s rakom pluća.

Ključni rezultati

Pretražene su medicinske baze podataka kako bi se našla literatura objavljena do 22. lipnja 2015. i druge web stranice zaključno do 1. srpnja 2015. Nismo pronašli randomizirane kontrolirane studije (kliničke studije u kojima se ljudi nasumce raspoređuju u jednu od dvije ili više skupina za liječenje) za uključivanje. Pronašli smo tri studije koje su u tijeku i koje će se moći uključiti kada podaci postanu dostupni. Stoga u ovom trenutku ne možemo zaključiti da li su intervencije za prestanak pušenja učinkovite za ljude s rakom pluća i da li je neka od postojećih metoda učinkovitija od bilo koje druge. Osobe s rakom pluća treba poticati da prestanu pušiti i ponuditi im pomoć u prestanku pušenja, ali ne možemo preporučiti neku određenu vrstu intervencije za prestanak pušenja za ljude s rakom pluća. Potrebne su visoko kvalitetne randomizirane studije iz ovog područja kako bi se moglo odgovoriti na to pitanje.

Kvaliteta dokaza

Nema studija koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u ovaj pregled literatura, tako da nisu nađeni dokazi dobre kvalitete.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information
Share/Save