Intervencije za prestanak pušenja u osoba s dijagnozom raka pluća

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Rak pluća je najčešći uzrok smrti od raka u svijetu. Pušenje duhana predstavlja najvažniji faktor rizika za rak pluća. Većina ljudi oboljelih od raka pluća su još uvijek aktivni pušači u vrijeme postavljanja dijagnoze ili često ponovno počnu pušiti nakon što su uspjeli prestati. Prestanak pušenja je za pušače najučinkovitiji način za smanjenje rizika od prerane smrti i invalidnosti. Intervencije za prestanak pušenja možemo podijeliti na psihosocijalne intervencije (metode koje ne koriste lijekove, kao što su davanje savjeta i razgovor s educiranom osobom) i farmakološke (lijekovi, kao što su nikotinski flasteri) intervencije. Smatra se da su bihevioralne metode (koje mijenjaju ponašanje osobe) i farmakološko liječenje komplementarne metode koje u kombinaciji poboljšavaju vjerojatnost za samostalno održavanje dugoročne apstinencije od pušenja. Prestanak pušenja nakon dijagnoze raka pluća može se povezati sa smanjenom smrtnošću, manjim brojem postoperativnih komplikacija, rjeđim ponavljanjem i manjom učestalosti drugog primarnog raka pluća, i većom učinkovitosti liječenja i kvalitete života. Postupci za prestanak pušenja duhana vrlo su važni u liječenju osoba s karcinomom. Pušače, osobito one koji imaju karcinom pluća, trebalo bi potaknuti na prestanak pušenja. Međutim, učinak različitih programa za prestanka pušenja u osoba oboljelih od karcinoma pluća nije poznat.

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je utvrditi učinkovitost bilo koje vrste programa za prestanak pušenja u osoba s rakom pluća.

Ključni rezultati

Pretražene su medicinske baze podataka kako bi se našla literatura objavljena do 22. lipnja 2015. i druge web stranice zaključno do 1. srpnja 2015. Nismo pronašli randomizirane kontrolirane studije (kliničke studije u kojima se ljudi nasumce raspoređuju u jednu od dvije ili više skupina za liječenje) za uključivanje. Pronašli smo tri studije koje su u tijeku i koje će se moći uključiti kada podaci postanu dostupni. Stoga u ovom trenutku ne možemo zaključiti da li su intervencije za prestanak pušenja učinkovite za ljude s rakom pluća i da li je neka od postojećih metoda učinkovitija od bilo koje druge. Osobe s rakom pluća treba poticati da prestanu pušiti i ponuditi im pomoć u prestanku pušenja, ali ne možemo preporučiti neku određenu vrstu intervencije za prestanak pušenja za ljude s rakom pluća. Potrebne su visoko kvalitetne randomizirane studije iz ovog područja kako bi se moglo odgovoriti na to pitanje.

Kvaliteta dokaza

Nema studija koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u ovaj pregled literatura, tako da nisu nađeni dokazi dobre kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr