Uporaba strojeva u očuvanju bubrega preminulih donora prije transplantacije

O čemu se radi?

Transplantacija ili presađivanje bubrega najbolji je način liječenja za pacijente sa terminalnim stadijem bubrežnog zatajenja. Međutim, nema dovoljno doniranih organa za sve kojima je takvo liječenje potrebno. Uz to, dok je donirani bubreg van tijela u stanju je hipoksije (nedostatka kisika), a zaustavljena cirkulacija omogućuje stvaranje malih krvnih ugrušaka koji oštećuju organ. Oštećenje ostaje velika zapreka transplantaciji jer učini mnoge organe neupotrebljivima, te snizi stopu preživljavanja bubrega koji se transplantiraju. Tradicionalno, bubrezi se čuvaju u ledu (eksplantacijski hladnjak ili prijenosnik). Uređaji koji cirkuliraju hladne (hipotermička strojna perfuzija) ili tople (normotermička strojna perfuzija) otopine kroz donirane bubrege imaju za cilj smanjiti oštećenje organa tijekom transporta i poboljšati ishode za te bubrege.

Što je pretraženo?

Pretražena su istraživanja koja uspoređuju hipotermičku strojnu perfuziju, normotermičku strojnu perfuziju i standardni eksplantacijski hladnjak. Primarni ishod bio je učestalost odgođene funkcije grafta (broj pacijenata kojima je trebala dodatna potpora u obliku dijalize kroz tjedan dana nakon transplantacije). Sekundarni ishod bio je jednogodišnje preživljenje transplantata (broj transplantiranih bubrega koji su funkcionirali nakon godine dana).

Rezultati pretraživanja

Uključeno je šesnaest istraživanja (2266 ispitanika) koja su usporedila hipotermičku strojnu perfuziju sa eksplantacijskim hladnjakom. Uporaba hipotermičke strojne perfuzije umjesto eksplantacijskog hladnjaka smanjuje rizik odgođene funkcije grafta za oko 23%. Dva su istraživanja napravila i ekonomsku analizu, u SAD-u i Europi, i oba su pronašla smanjenje troškova uz uporabu hipotermičke strojne perfuzije. Dva su istraživanja navela kako hipotermička hladna perfuzija produžuje preživljenje doniranog bubrega kod primatelja, no nije bilo dovoljno podataka za analizu koja bi to potvrdila. Učinak hladne strojne perfuzije na druge ishode (učestalost akutnog odbacivanja bubrega, preživljenje pacijenta, trajanje boravka u bolnici, dugoročna funkcija bubrega, trajanje odgođene funkcije bubrega) ostaje nesiguran.

Nije bilo završenih istraživanja koja su istraživala normotermičku strojnu perfuziju, ali pronađeno je jedno istraživanje koje je u tijeku.

Zaključci

U usporedbi sa standardnim eksplantacijskim hladnjakom, hipotermička strojna perfuzija smanjuje učestalost odgođene funkcije grafta u bubrega od preminulih donora, vjerojatno utječe na povećano preživljenje transplantiranih bubrega, te smanjuje sveukupne troškove. Istraživanja koja istražuju normotermičku strojnu perfuziju su potrebna za daljnju usporedbu sa hipotermičkom perfuzijom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Eugen Marić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information