Dodatak vitamina D za kronične bolesti jetre

Istraživačko pitanje

Je li dodatak vitamina D koristan ili štetan za odrasle s kroničnim bolestima jetre?

Dosadašnje spoznaje

Dostupni dokazi o vitaminu D i kroničnim bolestima jetre u odraslih nisu uvjerljivi. Cilj ovog sustavnog pregleda (sažetak rezultata dostupnih zdravstvenih ispitivanja) bio je analizirati dobrobiti i štete različitih oblika vitamina D u ljudi s kroničnim bolestima jetre.

Značajke istraživanja

Dvadeset sedam ispitivanja s 1,979 odraslih sudionika pružilo je podatke za ovaj pregled. Ovaj obnovljeni sustavni pregled donosi 12 novih kliničkih ispitivanja s ukupno 945 sudionika. 1,979 sudionika ispitivanja su nasumično dobili vitamin D u usporedbi s placebom (lažne pilule) ili izostankom liječenja. Jedanaest ispitivanja provedeno je u zemljama s visokim dohotkom, a 16 u zemljama sa srednjim dohotkom. Dobni raspon sudionika bio je od 28 do 61 godine, a u prosjeku su 44% bile žene. Deset ispitivanja uključivalo je ljude s kroničnim hepatitisom C, pet ispitivanja ljude s cirozom jetre, 11 ispitivanja ljude s nealkoholnom masnom bolešću jetre i jedno ispitivanje primatelje transplantirane jetre. Nije bilo ispitivanja koja su uključivala osobe s kroničnim hepatitisom B ili nasljednim bolestima jetre. Sva uključena ispitivanja izvijestila su o osnovnom statusu vitamina D sudionika. Primjena vitamina D trajala je u prosjeku šest mjeseci, a većina ispitivanja koristila je oblik kolekalciferola (vitamin D3).

Financiranje ispitivanja

Činilo se da četrnaest ispitivanja nije imalo sukobe interesa koji bi mogli utjecati na rezultate. Jedanaest ispitivanja možda nisu bila bez sukoba interesa, jer nisu dala nikakve informacije o potpori ili sponzorstvu. Dva ispitivanja financirala je industrija. Nismo pronašli razliku između ispitivanja bez podrške industrije u usporedbi s ispitivanjima koja su imala moguće sukobe interesa.

Ključni rezultati

Nema dovoljno dokaza koji bi utvrdili ima li vitamin D blagotvorne ili štetne učinke na kronične bolesti jetre u odraslih. Bilo je premalo sudionika u pojedinačnim ispitivanjima, kao i u našoj sintezi dokaza. Ispitivanja su bila pod visokim rizikom od pristranosti pa nam nedostaju pravedne procjene koristi i štetnosti vitamina D u ovoj populaciji. Ne mogu se isključiti niti dobrobiti niti štete nadoknade vitamina D kod osoba s kroničnim bolestima jetre. Nije bilo ispitivanja koja su uključivala osobe s kroničnim hepatitisom B ili nasljednim bolestima jetre.

Pouzdanost dokaza

Procijenili smo da su sva ispitivanja pod visokim rizikom od pristranosti (to je podcjenjivanje ili precjenjivanje stvarnog učinka intervencije). Pouzdanost dokaza je veoma niska.

Datum pretraživanja literature

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do studenoga 2020. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelena Mitrović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information