Lijekovi za sprječavanje kognitivnog propadanja u osoba s Downovim sindromom

U osoba s Downovim sindromom često dolazi do kognitivnog propadanja (gubitak pamćenja, izražavanja, mišljenja i prosudbe koji je veći nego u ostale populacije iste dobi) u ranijoj životnoj dobi i s većom učestalošću nego u prosječne populacije. Za različite lijekove pokazalo se da mogu spriječiti ili barem usporiti pogoršanje tih simptoma u osoba s Downovim sindromom.

Istraživačko pitanje

Koje su terapije u usporedbi s placebom ili nikakvom terapijom djelotvorne za sprječavanje kognitivnog propadanja u odraslih (18 godina i stariji) s Downovim sindromom?

Značajke istraživanja

Skupina Cochrane-ovih znanstvenika je u siječnju 2015. godine pregledala sve kliničke studije koje su ispitale učinak lijekova ili dodataka prehrani na sprječavanje kognitivnog propadanja u osoba s Downovim sindromom. Nađeno je 9 randomiziranih kontroliranih studija (takva vrsta istraživanja omogućuje pouzdanost rezultata). Te studije su ispitivale:

- donepezil, lijek za Alzheimerovu bolest (4 studije);

- memantin, lijek za Alzheimerovu bolest (2 studije);

- simvastatin, vrsta statina, lijek za sprječavanje bolesti srca (1 studija);

- kombinacija antioksidansa, pripravci C i E vitamina, i alfa-lipoične kiseline (1 studija); i

- aceti-L-karnitin, dodatak prehrani koji se ranije koristio za liječenje demencije (1 studija).

Pet studija je uključilo odrasle osobe u dobi od 45-55 godina, a 4 studije odrasle osobe u dobi od 20-29 godina. Sedam studija je provedeno u SAD ili UK, jedna u Norveškoj i UK, a jedna studija u Japanu.

Ključni rezultati

Devet studija je istražilo učinak pet vrsti lijekova za sprječavanje kognitivnog propadanja. U svim studijama je provedena usporedba lijeka i placeba (pripravak bez aktivnog lijeka).

Nije bilo razlike u rezultatima između primijenjenih lijekova i placeba. U studijama je ispitano općenito funkcioniranje (pamćenje i razmišljanje, govor, raspoloženje i ponašanje), kognitivne funkcije (pamćenje i praćenje događanja u okolišu), adaptivno ponašanje (svakodnevne aktivnosti) ili poteškoće ponašanja (razdražljivost ili agresija).

Određeni povoljan učinak je nađen samo za statin (simvastatin). Preliminarni rezultati vrlo male studije su pokazali da simvastatin ima mali učinak na poboljšanje pamćenja u usporedbi s placebom.

U 4 studije koje su ispitivale učinak donepezila, zabilježeno je više slučajeva glavobolje, vrtoglavice i mučnine u usporedbi s placebom. U dvije studije koje su ispitale lijek memantin nije bilo razlike za te nuspojave između skupine koja je dobila memantin i one s placebom.

Kvaliteta dokaza

Uključene studije su bile dobro provedene, ali je broj ispitanika bio mali i rezultati se nisu mogli objediniti za sve ishode. Sveukupno je kvaliteta dokaza niska. Temeljem pronađenih dokaza nije moguće sa sigurnošću donositi zaključke o djelotvornosti ispitivanih lijekova. Potrebno je provesti više studija s više ispitanika, koji će se pratiti kroz dulje vrijeme, kako bi se razjasnilo ovo pitanje.

Nisu nađena ispitivanja koja bi ispitala brojne dostupne lijekove koji se koriste za sprječavanje kognitivnog propadanja i stoga su potrebna daljnja istraživanja za ispitivanje tih lijekova u osoba s Downovim sindromom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information