Ibuprofen za akutno liječenje povremenih (epizodičkih) tenzijskih glavobolja u odraslih

Tenzijske glavobolje epizodičkog tkiva definiraju se kao glavobolje koje se javljaju 1-14 puta mjesečno. Epizodičke tenzijske glavobolje pacijentima predstavljaju velik problem jer im onemogućuju koncentriranje i obavljanje radnih zadataka. Kad se javi glavobolja, bol obično nakon nekog vremena prestaje.

Ibuprofen je lijek protiv bolova koji se često koristi i dostupan je bez recepta u većim dijelovima svijeta. Obično se uzima u dozi od 400 mg na usta.

U okviru izrade ovog Cochrane sustavnog pregleda pretražena je literatura objavljena do siječnja 2015. i pronađeno je 12 studija u kojima je sudjelovalo 3094 ispitanika. Među njima je oko 1800 uključeno u studije koje su usporedile ibuprofen od 400 mg i placebo. U drugim studijama ispitane su niže doze ibuprofena ili različite vrste ibuprofena, ili je ibuprofen uspoređen s drugim aktivnim lijekom.

Rezultat koji Međunarodna udruga za glavobolje (engl. International Headache Society - IHS) preporučuje za mjerenje u studijama o glavobolji i koji pokazuje uspjeh terapije jest nestanak boli nakon 2 h. Taj je rezultat opisan u 23 od 100 osoba koje su uzimale ibuprofen od 400 mg, te u 16 od 100 osoba koje su uzimale placebo. Rezultat je bio statistički značajan, ali samo kod 7 osoba (23 minus 16) od 100 je bol ublažena zbog uzimanja ibuprofena od 400 mg.

IHS također predlaže mjerenje niza drugih rezultata, ali su u studijama ti rezultati bili rijetko dosljedno opisani da bi se mogli koristiti u zbirnoj analizi rezultata. Osobe koje trpe bol smatraju prihvatljivim i ako se bol ublaži tako da bude blaga, ali taj rezultat nije opisan niti u jednoj studiji.

Oko 4 osobe od 100 koje su uzimale ibuprofen od 400 mg doživjele su nuspojavu zbog uzimanja ibuprofena, a isti broj nuspojava zabilježen je i u skupini koja je uzimala placebo. Nisu opisane ozbiljne nuspojave.

Prilikom analize kliničkih pokusa o glavoboljama uvijek se treba postaviti i pitanje kako su studije o toj vrsti glavobolje provedene. Ta se pitanja odnose na obilježja pacijenata koji su uključeni u studiju, kao i rezultate koji su u studiji opisani. Pogreške u metodi provedbe istraživanja koje se tiču izbora ispitanika i rezultata koji su mjereni mogu ograničavati rezultate studije, osobito za osobe koje samo povremeno pate od glavobolje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information