Usporedba azenapina s placebom za shizofreniju

Istraživačko pitanje

Azenapin je noviji antipsihotik razvijen u ranim i srednjim devedesetim godinama 20. stoljeća. Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je djelovanje azenapina na liječenje shizofrenije u usporedbi s placebom.

Dosadašnje spoznaje

Ljudi oboljeli od shizofrenije često imaju tzv. “pozitivne simptome, poput takvih da čuju glasove, vide stvari (halucinacije) i imaju čudna uvjerenja (deluzije). Ljudi mogu imati i tzv. “negativne simptome”, uključujući izostanak osjećaja, apatiju, povlačenje iz okoline, izostanak užitaka i teškoće u govoru i komunikaciji. Učestali su poremećaji mišljenja, uznemirenost i depresija. Glavna terapija za te simptome shizofrenije su antipsihotični lijekovi, koji su podijeljeni na starije lijekove, (tipični ili prva generacija), i novije lijekove, (atipični ili druga generacija). Ovi lijekovi često imaju jake nuspojave poput povećanja tjelesne težine, ukočenosti mišića, nehotičnog drmanja, i umaranja. Azenapin je noviji antipsihotični lijek razvijen u devedesetim godinama 20. stoljeća. U ovom trenutku ne postoje sustavni pregledi koji ocjenjuju učinkovitost ovog lijeka.

Značajke istraživanja

Sustavni pregled literature uključio je šest istraživanja s ukupnim brojem od 1835 ispitanika. Istraživanja su randomizirala oboljele od shizofrenije da primaju ili azenapin ili placebo. U pet istraživanja su zabilježene visoke stope ljudi koji su rano odustali od sudjelovanja u istraživanju i bila su sponzorirana od strane farmaceutskih kompanija.

Ključni rezultati

Donekle je dokazano kako azenapin u usporedbi s placebom, poboljšava pozitivne, negativne i depresivne simptome shizofrenije s manjim rizikom umanjenja nuspojava.

Kvaliteta dokaza

S obzirom na malu količinu i ograničenu kvalitetu trenutno dostupnih dokaza, i dalje je teško preporučiti korištenje azenapina za shizofreniju. Postoji potreba za provođenjem većih istraživanja, duljim praćenjem pacijenata i provođenjem nepristranih randomiziranih kliničkih istraživanja koja će istraživati učinkovitost i sigurnost azenapina.

Sažetak napisao: Ben Gray, McPin Foundation. http://mcpin.org/

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Linda Rossini Gajšak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information