Etanol za sprječavanje prijevremenog poroda

Prijevremeni porod je onaj u kojem je dijete rođeno prije 37. tjedna trudnoće. Ta djeca su boležljivija i imaju manje šanse za preživljenje od djece rođene na termin. Uz to postoji i veća vjerojatnost da se rode s nekim poremećajem, a ona je veća što je dijete ranije rođeno. Čak i kratkoročno odgađanje porođaja poboljšava ishod, jer omogućuje da se majci daje steroidna injekcija koja pomaže prijevremenom razvoju djetetovih pluća ili da se, po potrebi, majka preveze na mjesto gdje se djetetu može pružiti bolja medicinska skrb.

Lijekovi koji se koriste za sprječavanje prijevremenih poroda nazivaju se tokolitici. Daju se ženama u trudovima da bi se spriječile ili smanjile kontrakcije maternice. Jedan od prvih takvih lijekova koji je korišten je etanol (poznatiji kao alkohol), ali u trenutnoj praksi ne koristi se često zbog pitanja vezanih za sigurnost majke i djeteta. U ovom Cochrane sustavnom pregledu objavljenih studija cilj je bio utvrditi učinkovitost etanola kao lijeka kojim se odgađa prijevremeni porod, te ga usporediti s drugim vrstama tokolitika.

Ovaj pregled obuhvaća studije objavljene do 31. svibnja 2015. godine, te uključuje 12 studija u kojima je sudjelovalo 1586 žena. Neke su studije uspoređivale etanol s placebom, a neke s drugim tokoliticima (u ovom slučaju, sa svim betamimeticima). Studije uključene u ovaj pregled uglavnom su ocijenjene kao studije niske kvalitete.

Za usporedbu etanola s placebom kao kontrolom nađene su 2 studije sa 77 žena. Etanol nije pokazao bolje rezultate niti za jedan proučavani rezultat, a to je porođaj <48 sati nakon uključenja u istraživanje (jedna studija, 35 žena) i smrtnost novorođenčadi (jedna studija, 35 žena). Nisu prikazani podatci za ozbiljne nuspojave u majke ni smrtnost u vrijeme oko porođaja. Nisu pronađene razlike u skupinama za druge rezultate: prijevremeni porod <37 tjedana ili < 34 tjedna, ozbiljan poremećaj zdravlja djeteta, fetalni alkoholni sindrom/fetalni poremećaji alkoholnog spektra ili slučajevima u kojima je dijete bilo manje nego što je očekivano za njegovu dob u trudnoći (gestacijska dob).

U usporedbi s drugim tokoliticima (devet studija, 1438 žena, u svima su korišteni betamimetici) etanol je pokazao slabije rezultate na odgađanje poroda prije 34. tjedna trudnoće, te je bio povezan s većim brojem djece niske porođajne težine, djece s respiratornim problemima i neonatalih smrti (iako razlika u smrtnosti novorođenčadi nije vidljiva u studijama više kvalitete). Unatoč tome, etanol je pokazao manje nuspojava koje zahtijevaju prekid ili promjenu liječenja majke (ti se rezultati temelje na tri manje studije). Nisu postojale razlike u sekundarnim ishodima, uključujući porođaj prije 37. tjedna, broja dana za koje je porod odgođen ili u ukupnim nuspojavama u majke.

Zaključno, ne postoje dokazi koji potvrđuju da je etanol bolji od placeba u odgađanju prijevremenih poroda. Iako postoje dokazi koji pokazuju da se etanol bolje podnosi od betamimetika, ustanovljeno je da je i manje učinkovit pri odgađanju trudova i poroda. Studije nisu dugo trajale, stoga niti jedna nije prikazala podatke o riziku za razvoj fetalnog alkoholnog sindroma, koji može uzrokovati mentalnu retardaciju.

Nema potrebe za daljnjim studijama koje bi ispitivale uporabu etanola za sprječavanje prijevremenog poroda. Međutim, bilo bi korisno provesti naknadne studije na djeci iz već provedenih istraživanja da bi se ustanovio rizik dugoročnih neurorazvojnih poremećaja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Dino Dujčić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information