Izdahnuti dušikov oksid za kontrolu liječenja astme u odraslih osoba

Dosadašnje spoznaje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirano je može li izdahnuti dušikov oksid (biljeg u izdahu koji može pokazati tip upale pluća) biti koristan za prilagodbu lijekova za astmu u odraslih osoba u usporedbi s uobičajenim načinima kojima se prilagođavaju lijekovi za astmu. Razine dušikovog oksida se lako mjere tako da osoba izdiše u komercijalno dostupni analizator.

Obilježja uključenih istraživanja

Uključena su sva randomizirana kontrolirana istraživanja koja su usporedila prilagodbu lijekova za liječenje astme s uobičajenom kliničkom skrbi (kontrolna skupina) u usporedbi s upotrebom izdahnutog dušikovog oksida. Sudionici koji su uključeni u istraživanje imali su dijagnosticiranu astmu prema relevantnim smjernicama za astmu.

Pretražena je literatura objavljena do lipnja 2016.

Našli smo sedam studija. Od ukupno 1700 uključenih ispitanika, njih 1546 je dovršilo istraživanja. Studije se razlikuju u nekoliko značajki, uključujući duljinu trajanja, granične razine za mijenjanje lijekova koji se baziraju na frakcijskom izdahnutom dušikovu oksidu (FeNO) i načinu na koji pojedina studija definira pogoršanje bolesti. Uključene studije su trajale od 4 do 12 mjeseci. Granične vrijednosti FeNO koje su korištene u studijama su također bile različite. Razine određene za smanjivanje lijekova su se kretale od 10 ppb do 25 ppb. Razine prema kojima se određivalo povećanje doza lijekova kretale su se od 15 ppb do 35 ppb. Većinu studija financirala je industrija.

Srednja dob ispitanika bila je od 28 do 54 godine.

Ključni rezultati

U ovom sustavnom pregledu koji je uključio 1700 odraslih osoba s astmom, otkrili smo da je određivanje doze lijekova za astmu koje se temelji na izdahnutom dušikovom oksidu (uspoređeno s kontrolnom skupinom) bilo korisno u smanjenju broja pogoršanja (egzacerbacija) bolesti za vrijeme trajanja studije. Međutim, nismo našli razliku između skupina u drugim ishodima astme koji bi utjecali na svakodnevne kliničke simptome, liječenje u bolnici, ili inhaliranu dozu steroida. Prema tome, korištenje razina izdahnutog dušikova oksida za prilagođavanje doza lijekova za astmu može smanjiti rizik za pogoršanje astme u odraslih osoba, ali ne utječe na svakodnevne simptome.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza bila je umjerena za usporedbu dviju skupina u ishodima pogoršanja, a veoma niska za usporedbu dviju skupina u inhaliranim kortikosteroidnim dozama tijekom posljednjeg posjeta.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ana Radanović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information