Je li za liječenje loše kontrolirane astme odraslih bolja kombinacija inhalacijskih kortikosteroida i dugodjelujućih muskarinskih antagonista (LAMA) ili dugodjelujućih beta-2-agonista (LABA)?

Glavni zaključak

Razlike između dugodjelujućih muskarinskih antagonista (LAMA) i dugodjelujućih beta-2-agonista (LaBA) uglavnom su malene i nejasne, temeljem dokaza iz kliničkih pokusa koji su trajali manje od 6 mjeseci.Trenutni dokazi nisu dovoljno jaki da bi se poduprlo korištenje LAMA umjesto LABA u osoba čija se astma ne može kontrolirati samo inhalacijskim kortikosteroidima.

Zašto je ovo pitanje važno?

Slabo kontrolirana astma često dovodi do napadaja koji zahtijevaju dodatno liječenje i zadržavanje u bolnici.

Dugodjelujući beta-2-agonisti (LABA) su inhalacijski lijekovi koji se mogu dodati inhalacijskim kortikosteroidima da bi poboljšali simptome i smanjili napade astme u odraslih osoba kojima nisu dovoljni samo inhalacijski kortikosteroidi, a da bi držali astmu pod kontrolom; međutim, ti lijekovi mogu imati ozbiljne nuspojave. Dugodjelujući muskarinski antagonisti (LAMA) su druga vrsta inhalacijskih lijekova koja se već koristi za liječenje drugih plućnih bolesti, i predstavlja novu mogućnost za liječenje te skupine oboljelih od astme.

Kako su autori istraživanja odgovorili na postavljeno pitanje?

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirana je literatura kako bi se pronašle randomizirane kontrolirane studije (u kojima su ispitanici raspodijeljeni nasumično u više terapijskih skupina), u kojima je uspoređeno dodavanje LAMA ili LABA inhalacijskim kortikosteroidima, i koje su trajale najmanje 12 tjedana. Dvije osobe su pretražile sve dostupne objavljene i neobjavljene studije koje su pronađene u nekolicini medicinskih baza podataka i mrežnih stranica, kako bi se pronašle studije koje odgovaraju na postavljeno istraživačko pitanje. Literatura je pretražena u travnju 2015.

Rezultati istraživanja

Nije bilo moguće zaključiti jesu li osobe koje su uzimale kombinaciju LAMA i inhalacijskih steroida trebale uzimati više ili manje kortikosteroida na usta za astmatske napadaje u odnosu na one koji su kombinirali LABA i inhalacijske steroide jer je vrlo malo ispitanika u uključenim studijama zahtijevalo terapiju kortikosteroidima na usta, a studije su dale različite rezultate; sveukupno bi na 1000 osoba 3 osobe više mogle imati astmatski napadaj ako uzimaju LAMA, ali statistički rezultati pokazuju da bi se stvarni rezultat mogao kretati od 29 manje do 61 osobe više na 1000 nego ako se uzme LABA. Isto tako je premalo pacijenata u tim studijama imalo ozbiljne nuspojave ili astmatske napadaje koji su zahtijevali hitno medicinsko liječenje da bi se moglo procijeniti koja je kombinacija lijekova bolja.

Studije pokazuju da kombinacija inhalacijskih steroida s LAMA lijekovima može biti nešto bolja nego kombinacija s LABA za funkciju pluća, i da LABA lijekovi imaju nešto bolje djelovanje na kvalitetu života, ali te su razlike bile malene i za većinu rezultata nije bilo moguće utvrditi koji lijek je bolji.

Rezultati se uglavnom temelje na 4 dobre studije koje su uključile oko 2000 ispitanika, i koje su trajale 14-24 tjedana. Sve su studije istražile LAMA lijek tiotropij.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information