Vježbe ruku u oboljelih od kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB)

Istraživačko pitanje: Pregledali smo učinak vježbi ruke na simptome zaduhe (nedostatka zraka) i kvalitete života u ljudi s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB).

Dosadašnje spoznaje: Ljudi s KOPB često imaju poteškoće prilikom izvođenja vježbi ruku zbog zaduhe. Zbog toga se često koriste vježbe ruku za poboljšanje samog kapaciteta vježbanja ruke; međutim, učinak ovih vježbi na zadihanost i kvalitetu života ostaje nejasan. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je ispitati trening vježbi ruku u trajanju od najmanje 4 tjedna i analizirali smo to na tri načina: a) trening vježbi ruke u usporedbi s nikakvom vježbom ruku ili s prividnom intervencijom; b) kombinacija treninga ruke i treninga noge u usporedbi samo s treningom noge; i c) trening ruke u usporedbi s nekom drugom vrstom treninga ruke (npr. trening izdržljivost ruke i trening snage ruke)

Obilježja uključenih istraživanja: Bilo je uključeno petnaest studija u kojima je sudjelovalo ukupno 425 sudionika s KOPB. Međutim, samo je 12 studija pružilo dovoljno informacija za analizu za jednu ili više od gore navedenih tri usporedbe.

Ključni rezultati: Kada je trening ruke uspoređen s nikakvom terapijom ruke ili prividnom intervencijom kod ljudi s KOPB, uočeno je malo poboljšanje zaduhe. Međutim, to poboljšanje nije bilo vidljivo kada su uspoređene studije kombiniranog treninga ruke i noge s treningom samo noge. Niti jedna studija nije ispitala poboljšava li se zaduha različitim vrstama treninga ruke. Trening ruke nije imao učinka na kvalitetu života niti u jednoj od tri usporedbe. Kada je trening izdržljivosti ruke posebno ispitan, uočeno je poboljšanje kapaciteta ruku kod pomicanja i podizanja lakog tereta u usporedbi s nikakvim treningom. Taj učinak nije zabilježen kod treninga snage ruke.

Kvaliteta dokaza: Kvaliteta uključenih studija bila je niska do srednja zbog malog broja sudionika (12 do 43 sudionika po studiji), nedostatka informacija o metodama studija i nepotpunih podataka o ishodima.

Zaključak: Neke vrste treninga ruke mogu dovesti do malog poboljšanja kod zaduhe, ali ne poboljšavaju kvalitetu života ljudi s KOPB. Točnije, trening izdržljivosti ruke može povećati kapacitet ruku za pomicanje lakog tereta kod ljudi s KOPB.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Mirela Maganjić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information