Zmijski protuotrovi u liječenju ljudi koje je ugrizla zmija zbog čega im se poremetilo zgrušavanje krvi

Mnogi zmijski otrovi u ljudi uzrokuju koagulopatije. Koagulopatije su stanja u kojima se krv ne može zgrušati jer otrov smanjuje krvnu razinu faktora zgrušavanja. Koagulopatije povećavaju rizik od krvarenja. Davanje protuotrova je postupak kojim se poništava djelovanje otrova u ljudi koje je ugrizla zmija. Postoje dokazi u istraživačkim radovima koji potvrđuju da zmijski protuotrov zaista pomaže nakon ugriza zmije. No uzimanje protuotrova nosi neke rizike i može izazvati alergijsku reakciju.

Protuotrov se dobiva ubrizgavanjem otrova konjima, ovcama ili kozama, te potom uzimanjem krvi životinje i odvajanjem specifičnih protutijela za zmijski otrov. Protuotrov se ubrizga u venu osobe koju je ugrizla zmija tako da se može pomiješati s krvlju.

Autori ovog Cochrane sustavnog pregleda istraživali su postoje li dokazi da je protuotrov djelotvoran u osoba koje je ujela zmija i koji su razvili kogaulopatiju. Tražili su istraživanja gdje je protuotrov upotrijebljen u ljudi koji su razvili kogaulopatiju nakon ugriza zmije, bez obzira na vrstu zmije.

Vrsta istraživanja koja su se tražila za uključenje u pregled su randomizirana kontrolirana ispitivanja (u kojima su ispitanici nasumično raspodijeljeni u više skupina koje primaju različite intervencije koje se ispituju i kontrolnu skupinu), te je kontrolna skupina trebala primiti placebo ili protuotrov. Autori pregleda nisu pronašli niti jedno ispitivanje koje je zadovoljavalo te kriterije, iako su pretražili sve veće međunarodne baze medicinskih podataka. Literatura je pretražena zaključno do 30. siječnja 2015.

Budući da nije pronađeno niti jedno randomizirano kontrolirano ispitivanje na tu temu, sustavni pregled ne sadrži nikakve dokaze koji bi mogli pomoći liječnicima da odluče bi li, i kada, trebalo upotrijebiti zmijski protuotrov za liječenje koagulopatije uzrokovane ugrizom zmije. Autori zaključuju da su takva ispitivanja žurno potrebna da liječnici i pacijenti mogu potpuno razumjeti koristi i opasnosti zmijskog protuotrova. Trenutno liječnici donose odluke o tome kada dati protuotrov prema rezultatima opažajnih istraživanja, koja nisu nužno dovoljno pouzdana za potpuni uvid u djelovanje protuotrova.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Stjepan Džaja
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information