Lipoarabinomananski brzi test mokraće (LF-LAM) u dijagnostici tuberkuloze u osoba koje nose virus humane imunodeficijencije (HIV)

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Tuberkuloza (TBC) je čest uzrok smrti u ljudi s virusom humane imunodeficijencije (HIV), međutim dijagnoza je zahtjevna te ovisi o testiranju TBC-a u iskašljaju i na drugim mjestima, a potrebni su tjedni za dobivanje rezultata. Brz i točan test na mjestu pregleda pacijenta može smanjiti kašnjenja u dijagnostici, omogućiti brz početak liječenja te poboljšati povezanost dijagnostike i liječenja.

Test ocijenjen ovim pregledom

Lipoarabinomananski brzi test mokraće (eng., lateral flow urine lipoarabinomannan assay, LF-LAM, Alere DetermineTM TB LAM Ag, Alere Inc, Waltham, MA, SAD) je komercijalno dostupan test koji se provodi na mjestu pregleda pacijenta za otkrivanje aktivne tuberkuloze (plućna i izvanplućna TBC). Test otkriva lipoarabinomanan (LAM), komponentu staničnih stijenki bakterija, koja postoji u nekih ljudi s aktivnom TBC. Test se izvodi stavljanjem mokraće na jedan kraj trake za testiranje. Rezultat se prikazuje kao crta na traci za testiranje kada TBC postoji. Test je jednostavan, ne zahtijeva posebnu opremu i pokazuje rezultate za 25 minuta. Tijekom razdoblja u kojem je proveden pregled, proizvođač je izdao nove preporuke za definiranje pozitivnoga testa. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature tražili smo dokaze iz istraživanja o tom testu. Prikupljeni su podatci utemeljeni na izvornim i novim preporukama.

Cilj istraživanja

Željeli smo ustanoviti koliko je precizno LF-LAM dijagnosticirao TBC u osoba koje imaju HIV sa simptomima TBC-a, a koliko je precizno dijagnosticirao TBC u osoba koje imaju HIV a probrane su na TBC bez obzira na to jesu li ili nisu imale simptome TBC-a.

Ključni rezultati

Analizirani su dokazi iz istraživanja objavljenih do 5. veljače 2015. godine. Uključili smo 12 studija: šest studija je procijenilo LF-LAM za dijagnozu TBC-a i šest studija je procijenilo test za probir TBC-a (rano otkrivanje prije pojave simptoma). Sve studije su provedene u zemljama s niskim ili srednjim primanjima.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta je procijenjena opisom odabira sudionika za istraživanja, detaljima ispitnih i referentnih standarda (benchmark test) te studijama protoka i vremena, primjenom pristupa QUADAS-2 (za studije dijagnostičke točnosti). Nekoliko studija je rabilo više vrsta uzoraka za referentni standard (viši standard kvalitete), a najviše ih se oslanjalo na samu kulturu dobivenu iz iskašljala (donji standard kvalitete), što je moglo utjecati na rezultate.

Što ovi rezultati znače?

U populaciji od 1000 HIV-pozitivnih osoba sa simptomima TBC-a, gdje 300 zapravo imaju TBC, test će točno utvrditi da 135 ljudi ima TBC, ali će propustiti preostalih 165 ljudi; za 700 ljudi koji nemaju TBC, test će pravilno prepoznati 644 osobe koje nemaju TBC, ali će pogrešno svrstati 56 ljudi među one koji imaju tuberkulozu.

Osjetljivost testa veća je u osoba koje imaju HIV s niskim brojem stanica CD4, tj. koje imaju rizik za bolest koja ugrožava život. U bolesnika s CD4 ≤ 100 stanica po µL, osjetljivost LF-LAM je bila 56% (41% do 70%) u odnosu na 26% (16% do 46%) u bolesnika s manjim brojem stanica CD4 od 100 po µL.

Kada se test koristi u probiru HIV-pozitivnih osoba na TBC, u populaciji od 1000 gdje 10 zapravo ima TBC, LF-LAM ne će točno utvrditi niti jedan od tih 10, odnosno utvrdit će do četiri od 10; s druge strane, test će propustiti šest do 10 ljudi s TBC. U preostalih 990 koji nemaju tuberkulozu, test će pravilno prepoznati od 931 do 941 osobu kao da nemaju TBC, dok će pogrješno svrstati od 49 do 59 ljudi kao da imaju TBC.

Ograničenja

Glavna ograničenja ovog pregleda bili su korištenje referentnog standarda niže kvalitete u većini uključenih studija te mali broj studija i sudionika uključenih u analizu. Rezultate bi, prema tome, trebalo oprezno tumačiti.

Zaključak

U ovom Cochrane pregledu, otkriveno je da test LF-LAM, bilo da se rabi za dijagnozu ili probir, ima nisku osjetljivost za otkrivanje tuberkuloze. Međutim, u HIV-pozitivnih osoba s niskim brojem stanica CD4 koji su ozbiljno bolesni, LF-LAM može pomoći u dijagnosticiranju tuberkuloze.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Bajramagić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr