Topikalna primjena azelaične kiseline, salicilne kiseline, nikotinamida, sumpora, cinka i voćne kiseline (alfa-hidroksilne kiseline) za akne

Dosadašnje spoznaje

Acne vulgaris (akne) su česti kožni poremećaji kod kojih su začepljeni folikuli dlake, a terapija može biti skupa. Akne pogađaju 85% adolescenata i mladih odraslih osoba. Topikalni retinoidi (oblik vitamina A) i antimikrobni lijekovi (lijekovi koji ubijaju mikroorganizme kao što su bakterije) su uobičajena terapija. Ostali topikalni lijekovi se također koriste, ali postoji zabrinutost oko njihove učinkovitosti i sigurnosti.

Istraživačko pitanje

Ovaj Cochraneov sustavni pregled usmjeren je na procjenu učinkovitosti šest sredstava za topikalnu primjenu za osobe s aknama: azelaična kiselina, salicilna kiselina, nikotinamid, sumpor, cink i alfa-hidroksilna kiselina (organska kiselina koja se nalazi u hrani, poznata i kao voćna kiselina), u usporedbi s neaktivnom tvari (placebo), izostankom liječenja ili drugim terapijama za topikalnu primjenu. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do svibnja 2019. godine.

Značajke uključenih istraživanja

Uključeno je 49 istraživanja (3880 prijavljenih ispitanika). Najmanje jedno istraživanje procijenilo je svaki od odabranih oblika liječenja.

Većina ispitanika su bile žene, starosti između 12 i 30 godina, s blagim do umjerenim aknama. U skoro 60% istraživanja ispitanici su primjenjivali liječenje više od osam tjedana. Istraživanja su trajala u rasponu od tri mjeseca do tri godine.

Devet istraživanja navelo je potporu farmaceutskih tvrtki. Istraživanja su većinom provedena u Europi, Aziji i SAD-u, u klinikama, bolnicama, istraživačkim centrima i sveučilištima.

Ključni rezultati

Sljedeći rezultati bili su mjereni na kraju liječenja, koje je uglavnom trajalo dugo (više od 8 tjedana) za ishod 'Ispitanikova sveukupna samoprocjena poboljšanja akni’ (engl. Participants' global self-assessment of acne improvement, PGA), i za liječenje koje je uglavnom bilo srednjeg trajanja (od 5 do 8 tjedana), za ishod 'Ukupan broj ispitanika koji su imali barem jednu manju nuspojavu'.

Azelaična kiselina vjerojatno dovodi do pogoršanja PGA u usporedbi s benzoil peroksidom, ali u usporedbi s tretinoinom vjerojatno postoji mala ili nikakva razlika (u oba slučaja su dokazi umjerene kvalitete). Pri usporedbi azelaične kiseline s klindamicinom, može postojati mala ili nikakva razlika u PGA-u (dokazi niske kvalitete), ali nije sigurno smanjuje li azelaična kiselina PGA u usporedbi s adapalenom (dokazi vrlo niske kvalitete).

Što se tiče povlačenja ispitanika iz istraživanja (iz bilo kojeg razloga), vjerojatno nema razlike azelaične kiseline u usporedbi s benzoil peroksidom, klindamicinom i tretinoinom (svi dokazi niske kvalitete). Nije sigurno smanjuje li azelaična kiselina povlačenje ispitanika, u usporedbi s adapalenom (dokazi vrlo niske kvalitete).

Nije sigurno ima li azelaična kiselina manji ukupan broj manjih neželjenih događaja, u usporedbi s adapalenom ili benzoil peroksidom (dokazi vrlo niske kvalitete). Pri usporedbi azelaične kiseline s klindamicinom, možda nema razlike u ukupnom broju neželjenih događaja (dokazi niske kvalitete). Istraživanja koja uspoređuju azelaičnu kiselinu s tretinoinom izvijestila su samo o pojedinačnim nuspojavama (npr. ljuštenje kože).

Nije sigurno postoji li razlika između salicilne kiseline i piruvične kiseline u PGA-u (dokazi vrlo niske kvalitete). Može postojati mala ili nikakva razlika između salicilne kiseline i tretinoina u PGA-u (dokazi niske kvalitete). Nijedno istraživanje koje je uspoređivalo salicilnu kiselinu s benzoil peroksidom nije procijenilo PGA. Moguće da nema razlike u povlačenju ispitanika iz istraživanja pri usporedbi salicilne i piruvične kiseline. Nije bilo povlačenja pri usporedbi salicilne kiseline s tretinoinom (oba dokazi niske kvalitete). Nije sigurno postoji li razlika u povlačenju ispitanika iz istraživanja kada su se uspoređivale salicilna kiselina i benzoil peroksid (dokazi vrlo niske kvalitete).

Nije sigurno smanjuje li salicilna kiselina ukupan broj manjih štetnih događaja u usporedbi s benzoil peroksidom ili tretinoinom (dokazi vrlo niske kvalitete). Pri usporedbi salicilne kiseline s piruvičnom kiselinom zabilježene su samo individualne reakcije na mjestu primjene (npr. ljuštenje i crvenilo).

Nijedno od četiri istraživanja koja su procjenjivala nikotinamid (u usporedbi s klindamicinom ili eritromicinom) nije procijenilo PGA. Nikotinamid možda neće imati razliku u povlačenju ispitanika iz istraživanja u usporedbi s klindamicinom ili eritromicinom. Također, možda neće napraviti nikakvu razliku u ukupnom broju manjih neželjenih događaja kad se uspoređuje s klindamicinom (oboje dokazi niske kvalitete). Međutim, nijedno istraživanje koje je uspoređivalo nikotinamid s eritromicinom nije sagledalo ukupan broj manjih neželjenih događaja.

Pilinzi sa glikolnom kiselinom možda neće napraviti nikakvu razliku u PGA-u, u usporedbi s pilinzima salicilno-mandelične kiseline (dokazi niske kvalitete). Nije siguran učinak na ukupan broj manjih štetnih događaja (dokazi vrlo niske kvalitete), a nije bilo povlačenja ispitanika iz istraživanja (dokazi niske kvalitete).

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza bila je nejednolika za ishod PGA (vrlo niska do umjerena), uglavnom niske kvalitete za povlačenja ispitanika iz istraživanja i vrlo niske kvalitete za ukupan broj manjih štetnih događaja. Postoji zabrinutost zbog malih veličina istraživanja i metoda provođenja istih.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ana Ivanišević. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information