Planiranje spolnog odnosa u vrijeme ovulacije za parove koji pokušavaju začeti

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Istraživači Cochrane kolaboracije analizirali su dokaze o učinku spolnog odnosa u vrijeme ovulacije naspram spontanih spolnih odnosa u parova koji pokušavaju začeti.

Dosadašnje spoznaje

Brojni parovi imaju teškoća sa začećem i zabrinuti su za svoju plodnost. U svakom ciklusu je žena plodna otprilike pet dana prije ovulacije pa do nekoliko sati nakon ovulacije, zbog ograničenog vremena preživljenja spermija i jajne stanice. Stoga je moguće da određivanje tog plodnog razdoblja unaprijed tijekom menstrualnog ciklusa žene i planiranje spolnog odnosa u plodnom razdoblju može popraviti učestalost postizanja trudnoće. To bi moglo smanjiti nepotrebne medicinske terapije i troškove naprednih metoda za liječenje neplodnosti, smanjiti nuspojave i stres. Plodno razdbolje može se odrediti pomoću različitih metoda, uključujući praćenje mokraće, bilježenje u kalendaru, promatranje promjena cervikalne sluzi, mjerenjem bazalne temperature tijela ili praćenjem zrenja folikula koji okružuje jajnu stanicu pomoću ultrazvuka. Cilj ovog sustavnog pregleda bio je procijeniti koristi i rizike od spolnog odnosa u vrijeme plodnog razdoblja te učinak na broj turdnoća u parova koji pokušavaju začeti.

Obilježja istraživanja

Pronađeno je pet randomiziranih kontroliranih studija koje su usporedile planirani spolni odnos tijekom plodnih dana sa spontanim plodnim odosima bez predviđanja ovulacije, kod ukupno 2840 žena ii parova koji su pokušavali začeti. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do kolovoza 2014.

Ključni rezultati

Jedna velika studija (1453) nije objavila upotrebljive rezultate i stoga se nije mogla analizirati. Jedna studija je opisala broj živorođene djece i nije našla dokaze o razlici, međutim ta je studija bila premalena da bi imala ikakvu kliničku vrijednost. Samo jedna studija opisala je razinu stresa i nije pronađena razlika u planiranim spolnim odnosima kojima je prethodila analiza mokraće i spontanim spolnim odnosima bez takve analize. Nisu opisane nikakve nuspojave. Samo dvije studije opisale su broj potvrđenih trudnoća i nisu pokazale razliku između učestalosti trudnoća između dviju analiziranih skupina. Dokazi pokazuju da je vjerojatnost dokazane trudnoće kod spontanih spolnih odnosa oko 16%, a kad se planira spolni odnos u doba ovulacije, onda je između 9% i 33%. Međutim, ako se u obzir uzmu osobne potvrde da je došlo do trudnoće (ali trudnoća nije potvrđena ultrazvukom), onda je učestalost trudnoće veća nakon planiranog spolnog odnosa u vrijeme ovulacije. Dokazi pokazuju da je vjerojatnost trudoće (koja nije klinički potvrđena ultrazvukom) 13% ako se spolni odnosi ne planiraju oko ovulacije, a između 14 i 23% ako se spolni odnosi planiraju u plodnom razdoblju ciklusa.

Nije pronađena razlika u učinku između parova koji pokušavaju začeti kraće od 12 mjeseci u odnosu na one koji pokušavaju 12 mjeseci ili dulje. Jedna studija istražila je vrijeme do začeća i nije našla da postoje razlike ovisno o tome kad se provodi spolni odnos i vremenu do začeća.

Kvaliteta dokaza

Ukupna kvaliteta dokaza bila je od niske do vrlo niske za sve analizirane rezultate. Glavna ograničenja pronađenih dokaza su nepreciznost, loše opisivanje klinički važnih rezultata i visok rizik od pristranosti u objavljivanju (velika mogućnost da dio studija na ovu temu nije objavljen) jer je utvrđeno da jedna velika studija provedena na ovu temu nije objavljena. Stoga bi rezultate pronađenih studija koji su u ovom sustavnom pregledu sažeti trebalo uzeti s oprezom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr