Korištenje hormonske terapije za liječenje ponovnog javljanja raka jajnika

Dosadašnje spoznaje

Epitelni rak jajnika nastaje iz stanica koje prekrivaju površinu jajnika (epitelne stanice). Većini žena s ovim tipom raka dijagnoza se postavlja tek u već uznapredovalom stadiju. Početna terapija uključuje operaciju (pri čemu se odstranjuje što je moguće veća količina tumora), nakon čega slijedi kemoterapija. U nekim slučajevima kemoterapija se daje prije samog operativnog postupka kako bi se tumorska masa smanjila. Bez obzira na vrstu liječenja, nakon nekog vremena, rak se u nekih žena vrati, i to se naziva recidiv. Liječenje nakon ponovnog javljanja raka najčešće uključuje kemoterapiju. Izbor lijekova kemoterapeutika ovisi o vremenskom periodu provedenom bez raka nakon početne kemoterapije (lijekovi s platinom). Ako se pogoršanje dogodi 6 mjeseci ili više nakon početnog liječenja kemoterapijom, pacijentice se liječe lijekovima s platinom. Ukoliko se pogoršanje dogodi unutar 6 mjeseci, pacijentice se liječe kemoterapeuticima bez platine, budući je vjerojatnost uspješnog liječenja platinom mala. Nakon nekog vremena kod većine žena javi se otpornost (rezistencija) na kemoterapijski lijek. Neke žene pate i od nuspojava povezanih s lijekom te lošom kvalitetom života kao posljedicom liječenja. Stoga postoji potreba za novim vrstama liječenja koje će imati manje nuspojava. To je ujedno i razlog pokušaja liječenja hormonskom terapijom. Agonisti hormona koji stimulira izlučivanje lutenizirajućeg hormona (LHRH) rade na način da inhibiraju žlijezdu hipofizu (koja se nalazi u mozgu), zbog čega se prestaje izlučivati taj hormon te kao rezultat toga se tumorske stanice, koje bi mogle biti ovisne o tom hormonu, ne mogu stimulirati. LHRH agonisti su isprobani za liječenje recidivirajućeg epitelnog karcinoma jajnika i nekoliko studija je pokazalo nisku razinu štetnih učinaka tijekom korištenja tog hormona.

Istraživačko pitanje

Ovaj Cochrane sustavni pregled literature je istražio je li hormonalna terapija (LHRH agonist) uspješnija i sigurnija u usporedbi s kemoterapijom ili placebom u žena s recidivirajućim epitelnim rakom jajnika.

Ključni rezultati

Autori su pretražili elektroničke baze podataka i druge izvore kako bi našli randomizirane kontrolne studije koje uspoređuju agoniste LHRH s kemoterapijom ili placebom u žena s recidivirajućim epitelnim rakom jajnika. Pronađena su 2 takva klinička pokusa. Budući da su se usporedbe u njima razlikovale, proučene su zasebno. Dostupni dokazi nisu pokazali poboljšanje u ukupnom preživljenju i preživljenju bez progresije raka u 6 i 12 mjeseci terapije LHRH agonistom. Ozbiljne nuspojave (koje se tiču krvnog sustava i živčanog sustava) nisu se statistički razlikovale između dvije grupe, ali su ti podatci bili nepotpuni Podatci o kvaliteti života nisu bili navedeni ni u jednoj studiji

Kvaliteta dokaza

Trenutno je kvaliteta dokaza vrlo niska u pogledu učinkovitosti i sigurnosti LHRH agonista kod žena koje su imale pogoršanje ili povratak bolesti u roku od šest mjeseci od početnog liječenja kemoterapijom platinom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Antonija Marušić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information