Psihološke terapije u usporedbi s lijekovima za liječenje paničnog poremećaja sa ili bez agorafobije u odraslih

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Panični poremećaj je čest i neugodan poremećaj duševnog zdravlja. Psihološke terapije i lijekovi (obično antidepresivi ili benzodiazepini) učinkovite su terapije za liječenje paničnog poremećaja. Međutim, ne postoje ažurirani pregledi literature o tome koji je bolji i prihvatljiviji od tih dvaju oblika liječenja. Takav je pregled literature nužan kako bi se poboljšalo planiranje liječenja ovog poremećaja.

Koga bi mogao zanimati ovaj pregled?

Odrasle bolesnike, stručnjake koji rade u službama za mentalno zdravlje i liječnike opće prakse.

Na koja pitanja ovaj pregled želi odgovoriti?

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature je odgovoriti na sljedeća pitanja:

• Jesu li psihološke terapije učinkovitije od antidepresiva ili benzodiazepina?

• Jesu li psihološke terapije prihvatljivije od antidepresiva ili benzodiazepina?

Koje su studije uključene u ovaj pregled?

Pretražili smo baze podataka kako bi pronašli sve studije objavljene između 1950. i rujna 2015. godine, koje su uspoređivale psihološke terapije s antidepresivima ili benzodiazepini za liječenje paničnog poremećaja sa ili bez agorafobije u odraslih osoba. Da bi se uključile u pregled, studije su morale biti randomizirani kontrolirani pokusi te su morale uključivati osobe s jasnom dijagnozom paničnog poremećaja sa ili bez agorafobije.

U pregled smo uključili 16 studija s ukupno 966 sudionika. Sveukupnu kvalitetu dokaza iz ovih studija ocijenili smo kao vrlo nisku do umjerenu.

Što nam govore dokazi iz pregleda?

Još uvijek nije jasno što je bolje, psihološke terapije ili lijekovi s obzirom na učinkovitost i prihvatljivost liječenja.

Niti jedna od pronađenih studija nije prikazala podatke o dugoročnoj učinkovitosti i kvaliteti života.

Što bi dalje trebalo učiniti?

Autori pregleda literature preporučuju da buduća istraživanja trebaju koristiti manje pristrane psihološke terapije, procijeniti dugoročne rezultate te prikazati informacije koje se odnose na rizik od pristranosti studije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information