Kućni multidimenzionalni programi oporavka za žene koje su preživjele karcinom dojke

Dosadašnje spoznaje

Sve više je zahtjeva za djelotvornim multidimenzionalnim programima koji se provode u kući za žene koje su imale karcinom dojke. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je procijeniti učinke takvih kućnih multidimenzionalnih programa na kvalitetu života žena koje su završile primarno liječenje (kirurgija i/ili kemoterapija i/ili radioterapija) karcinoma dojke u prethodnih 10 godina.

Obilježja uključenih istraživanja

U literaturi je pronađeno 26 studija s ukupno 2272 ispitanica. U tim istraživanjima su ispitani multidimenzionalni programi koji se provode u kući i uspoređeni s kontrolama. Sadržaj i vrsta pristupa tih programa razlikovali su se u uključenim istraživanjima. Programi su mogli uključiti bilo koju kombinaciju od najmanje dvije od tri sljedeće komponente: edukativnu (primjerice pružanje informacija i savjeta), fizičku (tjelovježba) i psihološku (savjetovanje ili kognitivne terapije). Većina istraživanja koristila je uobičajenu skrb (rutinski nadzor) kao kontrolnu skupinu. U nekoliko istraživanja korištena je niža razina različite vrste intervencije (npr. edukacija vezana za rješavanje stresa ili slabiji intenzitet tjelovježbe) ili vježbe za kontrolu pozornosti kao usporedna skupina.

Rezultati su pokazali da kućni multidimenzionalni programi za žene koje su preživjele karcinom dojke imaju kratkoročan pozitivan učinak na poboljšanje kvalitete života. Nekoliko drugih istraživanja ispitalo je učinak takvih programa na simptome i psihosocijalne ishode. Osobe koje su liječene zbog karcinoma dojke i sudjelovale su u tim programima imale su smanjenu razinu umora, nesanice i anksioznosti, ali su učinci kratko trajali. Nije bilo razlike među skupinama u simptomima depresije, napadaja vrućine i noćnog znojenja. Utvrđeno je da bi grupni pristup mogao biti djelotvorniji nego individualni pristup za analizirane programe. Nisu pronađene razlike u kvaliteti života kad su u pitanju edukativne, psihološke ili fizičke komponente programa za liječene na dojci.

Kvaliteta dokaza

Uključena istraživanja sadržavala su dokaze umjerene do vrlo niske kvalitete, što znači da se u nekim slučajevima možemo poprilično pouzdati u rezultate istraživanja (npr. za kvalitetu života), dok su rezultati nekih drugih studija nepouzdani (npr. za smanjenje umora, nesanice i anksioznosti).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information